WEB-ové stránky – kto, čo a prečo vlastne šíri?

247

Anonymous

Diabol však oklamal svet, pretože je luhár a otec lži   (Jn 8, 44).

Milí priatelia, v poslednom čase sa množia  webové stránky na rôzne témy. Webovú stránku je celkom jednoduché zaregistrovať, vyrobiť, aj prevádzkovať. A to dokonca anonymne.  Každý technicky zdatný človek to zvládne. Nič proti tomu. Avšak je tu problém.

Za takýmito stránkami majú byť konkrétne mená, adresy, kontakty, kde sa môžete dovolať alebo si veci ozrejmiť.  Obyčajne sa tieto kontakty nachádzajú v rubrike „O nás“, resp. pod „Kontakty“.

Vo viacerých prípadoch tomu tak nie je.  Prečo?  Buď sú to linky, ktoré šíria bludy – a teda šíritelia by sa dali ľahko zistiť, alebo tvorca stránky resp. šíriteľ istých informácií z nejakého dôvodu chce zostať neznámy, a teda jeho úmysel je tým pádom podozrivý. ANONYMITA nie je znakom pravosti,  ani dobrého úmyslu. Ten skutočný úmysel anonyma môže byť na míle vzdialený od toho zdanlivého.

Preto je dôležité, aby ste si na toto dávali pozor. Ak vznikne stránka, ktorá sa aj tvári užitočne, ale neviete, či je za ňou niekto spoľahlivý, identifikovateľný a overiteľný  –  alebo KTO vôbec je za ňou – dávajte si na to pozor.

V poslednom čase totiž vznikajú nie pôvodné stránky, ale kompliláty iných stránok – už osvedčených, a to je nesmierne zavádzajúce. Z piatich známych stránok (čo nie je žiadne umenie)  niekto vytvorí šiestu – ako  neznámy prevádzkovateľ. Alebo proste prevezme (doslova UKRADNE) obsah inej stránky a zaregistruje si ho pod novou doménou.  

Keď sa ľudia naučia chodiť na takúto ťažko identifikovateľnú stránku, ktorá je spravidla výborne a zaujímavo urobená –  môžu sa dožiť, že popri overených informáciách – prevzatých z iných stránok –  sa tu onedlho objavia záludné bludy, a možno aj výslovne nepriateľské prvky a dezinformácie,  ktorým môžu naletieť.

Dnes sa boj proti Panne Márii nedeje hlavne útokmi – na tie veriaci reagujú obranou, ale zavádzaním a primiešavaním nepravých duchovných úkazov medzi pravé, čo už každý človek nerozlíši ľahko.

Boli prípady, že vznikli svojpomocné stránky – z laických kruhov, ktoré istý čas vypĺňali informačné vákuum.  Ak však existuje známa autorská stránka na isté udalosti, a popri tom anonymne vznikne ďalšia  o tom istom obsahu, je to proste podraz a čudný úmysel.

Preto odporúčame – ak na takúto stránku narazíte, hlavne pod ktorú sa nikto nepodpisuje, ale ktorá prináša závažné informácie už z iných overených a pôvodných webových stránok – hlavne teda zjaveniach Panny Márie – informujte sa, či prevádzkovatelia takejto známej webovej stránky sú uzrozumení s prevádzaním ich autorských  materiálov na inú – novú stránku.

Anton Selecký