Web Magnificat Slovakia vo svete

397

Milí priatelia, máme za sebou 3 mesiace fungovania nášho vynoveného webu. Môžeme vás s potešením informovať, že už predtým rapídne rastúca návštevnosť sa za tento štvrťrok ešte viac zvýšila.

Podľa nového štatistického systému konštatujeme pozoruhodný nárast návštevníkov webu www.magnificat.sk aj v zahraničí.

Čísla nebudeme uvádzať. Azda skutočnosť, že sme zaregistrovali mimoriadny záujem, kompletne v 62 krajinách sveta. Predpokladáme samozrejme, že sú to v drvivej väčšine naši krajania, aj keď niektoré linky, ktoré uvádzame, môžu pozerať aj slovensky nehovoriaci návštevníci.

Najväčšia návštevnosť je pochopiteľne na Slovensku. Nasleduje Česká republika, Veľká Británia, Rakúsko, USA, Nemecko, Holandsko, Írsko, Taliansko, hneď za tým prekvapujúco stredoamerická Panama (Panama City), v Európe zasa Španielsko, Grécko, Francúzsko, ale aj severské krajiny ako Nórsko, Švédsko, Fínsko, potom Kanada, Rusko, Ukrajina a ďalšie . Viacero návštevníkov registrujeme aj v Austrálii, niekoľko v Brazílii, Mexiku.

Máme aj prekvapujúce krajiny ako Sudán (niekoľko desiatok pravidelných návštevníkov v Chartúme) , Thajsko, Island, ako istú raritu sme dve návštevy zaregistrovali dokonca v Grónsku, niekoľko v Indii, Taiwane, Senegale, v Číne a zvláštne aj moslimských krajinách, dokonca v Arabských emirátoch so 100% moslimským obyvateľstvom.

Chcem sa poďakovať najmä našej Nebeskej Matke Panne Márii, ktorej misiu sa usilujeme rozširovať a pod ktorej ochranný plášť neustále zverujeme túto službu. Výsledky, ktoré som uviedol svedčia o tom, že Ona sama sa dostatočne stará o to, aby Jej hlas bolo počuť po celom svete, a určite sú nespočetné ďalšie weby, ktoré šíria Jej misiu.

Ďakujem aj našim spolupracovníkom, i vám všetkým, ktorí sa svojimi správami, linkami a tipmi podieľate na obsahu nášho webu. A ďakujem i našim návštevníkom, ktorí nám venujú svoju pozornosť.

Preto vás chceme opäť osloviť a poprosiť o zasielanie správ a skutočností, linkov a tipov z toho, čo ste zaregistrovali vy sami a čo považujete za užitočné a prospešné uverejniť na www.magnificat.sk

 

Týka sa to aj vás, milí naši návštevníci v zahraničí. Práve na vás mám prosbu. Môžete sa zúčastniť na našej službe a nesmierne pomôcť šíriť misiu Panny Márie a  skutočnosti, ktoré zverejňujeme na našom webe.

Slováci, ktorí nás pozeráte v toľkých krajinách sveta, môžete nám posielať správy z tej krajiny, v ktorej sa nachádzate či žijete. Môžete nám posielať skutočnosti, ktoré by sa ľudia mali ináč malú šancu dozvedieť. Spätne tým budete informovať aj vlastných spolukrajanov. Zároveň môžete poslať tieto linky či správy aj v angličtine resp. linky v reči krajiny, v ktorej žijete, ak tieto linky záujmovo korešpondujú s obsahom nášho webu. Podobne môžete aj informovať svojich známych a priateľov o našom webe.

Tým pomôžete v tej ktorej krajine ďalším záujemcom o misiu Panny Márie, ktorá stále zostáva na našom webe ako prvoradá.

My sa budeme snažiť niektoré naše materiály prekladať minimálne do angličtiny, aby tiež boli prístupné aj neslovenským návštevníkom.

 

Takto môžeme prekonávať rečové bariéry, pretože prekladať celý náš web do viacero rečí nie je v tejto chvíli pre nás únosné.

Aj ty, milý náš krajan – krajanka, sa môžeš stať spolupracovníkom, obrancom a šíriteľom Pravdy, evanjeliového posolstva, misie Panny Márie, ktorá v tejto vážnej dobe oslovuje celé ľudstvo, zverené Jej naším Pánom na kríži.

 

Svoje postrehy, linky, správy prípadne ohlasy môžeš písať na našu emailovú adresu magnificat@stonline.sk

 

Ďakujem zo srdca vám všetkým ešte raz, prosím o vaše modlitby a tiež vás všetkých zverujem do ochrany Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Matky všetkých nás!

 

Anton Selecký