Vitajte na magnificat.sk!

658

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária!

Milí priatelia, práve sa pozeráte na novú tvár našej webovej stránky. Veľmi ma to teší, ak ste príjemne prekvapení! Je to môj už taký dávnejší sen, ktorý sa teraz napĺňa. Poviem priamo, že s pomocou skvelých mladých ľudí Márie a Mareka, ktorých nám poslala samotná Panna Mária – ináč si to neviem vysvetliť – a ktorým aj touto cestou vyslovujem svoju veľkú vďaku, ako aj našej nonstop pracujúcej spravodajkyni a prekladateľke Monike, a ďalším.

Vďaka samozrejme patrí aj zakladateľovi tohto webu môjmu synovi Antonovi a nášmu doterajšiemu webmasterovi Milošovi, ktorý „vypiplal“ www.magnificat.sk do jeho poslednej podoby, ako ste ho poznali.

Ďakujem našim prekladateľom, našim stálym prispievateľom, ako aj vám – návštevníkom nášho webu – za váš záujem, za modlitby, za vaše príspevky a ochotu, bez ktorej by sa naša webová stránka nerozvíjala tak rýchle. Teší ma táto vzájomná spolupráca – často aj ľudí, ktorí nám príspevok, správu, link alebo rôzne upozornenia a oznamy posielajú anonymne.

Najväčšia vďaka patrí pravdaže našej nebeskej Matke – Panne Márii, za Jej lásku a úžasnú pomoc, ktorú nám z Božej vôle dnes na tento svet prináša. Zverujem do jej drahého a milujúceho Srdca aj túto informačnú službu, nás, naše životy, našich blízkych, našu večnú budúcnosť, aj všetkých vás, ktorí sledujete, či budete sledovať náš web.

Tento štart by mal byť začiatkom ďalšieho rozvíjania sa www.magnificat.sk. Aby ste naďalej dostávali od nás dôležité, promptné a užitočné informácie, ktoré sa týkajú tejto doby, súčasného svetového vývoja – ako spoločenského, tak aj duchovného. Privítame aj vaše ohlasy a pripomienky, ktoré nám pomôžu v tejto našej službe napredovať.

Pravdaže – hlavný dôraz kladieme naďalej na misiu Panny Márie, bojujúcej svoj apokalyptický zápas s Hadom – diablom, ktorý nás „obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ (1 Pt 5,8). Panna Mária neustále pozýva každého z nás zúčastniť sa spolu s Ňou na tomto boji – na záchrane duší. Preto tento web je a zostane aj radikálnym, pretože protivník sa s nami nehrá (a ani nebude) „v rukavičkách“. Ako však Panna Mária hovorí vo Fatime „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“ (13. júla 1917).

Pretože tento boj je mimo nášho zmyslového vnímania, ako aj našej ľudskej logiky, prosíme Vás – milí priatelia – hlavne o modlitby o svetlo Ducha Svätého,

Inovácia nášho webu prichádza v Advente – čase očakávania narodenia nášho drahého Spasiteľa. Je to pre vás preto aj taký malý darček k tohtoročným Vianociam. Darček, ktorý – a to nám prinesie radosť – azda budete rozbaľovať každý deň, aby vás informoval, potešil a povzbudil.

Je naším najväčším želaním, aby náš drahý Spasiteľ, ktorého budeme vítať čochvíľa ako malé Dieťa, naplnil každého človeka dobrej vôle nádejou, istotou a Božím pokojom. A aby bol nami všetkými s dôverou prijatý. Pripravme si k tomu ochotné, úprimné a otvorené srdcia – tak ako si to želá Panna Mária. A modlime sa, aby prostredníctvom Jej posolstiev a odkazov aj cez tento informačný prostriedok sa tvorilo Máriino modlitbové spoločenstvo, ktoré bude účinne a s láskou žiť, šíriť a obhajovať Evanjelium – tak ako nás to prišiel naučiť náš Pán – naša Cesta, Pravda a Život.

Anton Selecký

V Bratislave, dňa 8. decembra 2010