Video: Arménska genocída

636

Zároveň ako sa Turecko „tlačí“ do Európy a snaží sa ukázať akúsi „civilizovanú“ tvár, je to zároveň stále zbytok osmanskej ríše, ktorej sa Európu nepodarilo dobyť vojensky. Je zaujímavé, že Turecko – kedysi Anatólia, bolo vlastne prvým kresťanským územím a to celkom prirodzene – veď na brehu Stredozemného mora boli založené prvé kresťanské spoločenstvá a miestne Cirkvi.

V 20-tom storočí, tesne pred židovským holokaustom sa tu uskutočnil holokaust potomkov prvého kresťanského národa – Arménov. Ten židovský sa spomína neustále, holokaust Arménov akoby „nič neznamenal“. Pripomeňme si ho preto, pretože je veľmi pravdepodobné, že predznamenáva niečo, čo bude naň nadväzovať. Nič v histórii sa totiž nedeje bez signálov a upozornení, bez varovných predohier, ktoré buď dokážeme „prečítať“, alebo nie… Anton Selecký

Kto si už dnes spomenie na vyhladenie Arménov?“ – hecoval svojich dôstojníkov pred útokom na Poľsko Adolf Hitler. Pýtate sa prečo?
Všeobecne sú za prvú genocídu 20. storočia považované zverstvá Nemcov páchané v koncentračných táboroch. Skutočne prvé „moderné“ vyvražďovanie jedného národa sa ale odohralo oveľa skôr a na opačnej strane kontinentu. V roku 1915 prebehla v Turecku krvavá masakra Arménov, kedy bolo systematicky vyvraždených približne 1,5 milióna ľudí. Do dejín vošla ako Arménska genocída…

http://www.dobrodruh.sk/historia/armenska-genocida