Vianoce v Tvojom srdci

688

Milé sestry a bratia, drahí naši čitatelia!

Vždy sa tešíme na Vianoce, sviatky, ktoré trvajú niekoľko dní. Ale ako hovorí Panna Maria – Vianoce máme mať v našom srdci. Neustále. Nech sa teda malý Ježiš rodí v každom z vás, v každú chvíľu vášho života. Aby prinášal úsmev a radosť pre tento čas. Pre dni, ktoré sú plné toľkých starostí. Aby láska srdca, v ktorom prebýva, pre každého blížneho prinášala istotu. Pokoj, ktorý tak potrebujeme. Nádej, ktorú všetci hľadáme. Je tu, blízko – a klope na každé srdce. Je to Láska, ktorá sa darovala. Je to najväčší, jediný a večný Poklad. A tak prijmi aj Ty Ježiša vo svojom srdci a už Ho nepusti… Požehnané a Šťastné Vianoce!

Anton Selecký