V tejto hodine Antikrista

379

Švajčiarsko, 7.9.2009 (kath.net) 013 026 – Johann Siegen, predstavený kláštora Lötschental v švajčiarskom Wallise, napísal krásnu knihu o archanjelovi Michalovi. Dokázal v nej majstrovsky a živo opísať archanjela Michala zo zdrojov Svätého písma, z tradície a z umenia a predstaviť nám ho ako priateľa a spolubojovníka.
Pápež Lev XIII. videl vo videní pád padlých anjelov na túto zem. Vtrhnutie mocností temnosti bol taký mohutný, že Lev XIII. predpísal, že po každej tichej svätej omši sa majú veriaci pomodliť tri Zdravasy, Zdravas Kráľovná a modlitbu k sv. Michalovi archanjelovi. Tento predpis sa žiaľ pri liturgickej reforme zrušil. Odvtedy nastal taký vpád démonických síl, že pápež Pavol VI. vyhlásil, že Satan cez trhlinu vnikol do vnútra Cirkvi. V tejto hodine Antikrista niet pre kresťanov okrem volania k Bohu a uctievania Božej Matky nič naliehavejšie, ako prosiť o pomoc archanjela, ktorý od Boha dostal moc zhodiť Lucifera z nebies.
Sv. Michal archanjel bol anjelom zmluvy vyvoleného národa, on je aj anjelom zmluvy Cirkvi Ježiša Krista. Ak bude so svojimi anjelmi bojovať po našom boku, ako vtedy po boku Makabejcov, tak zvíťazíme. –zg-