TV Pochod pro život Praha (23. marca 2013)

265

Pochod2Milí priatelia, ako sme vám spomenuli, prinášame vám dodatočne videozáznam z pražského Pochodu za život, ktorý sa uskutočnil 23. marca 2013. Od nášho dopisovateľa sme dostali aj kázeň Mons. Ladislava Hučku, gréckokatolíckeho arcibiskupa, ktorá odznela v tento deň v rámci spomínaného pochodu. Ešte z citujeme z predchádzajúcej správy:  

Lidé z celé republiky prošli v počtu více než 2,5 tisíce účastníků tentokrát novou trasou přes Mariánské náměstí (sídlo Magistrátu hl. m. Prahy), přes ústí Karlova mostu po Smetanově nábřeží dále směrem k Národnímu divadlu a Národní třídě. Dále pochod pokračoval do spodní části Václavského náměstí, kudy pak dále pokračoval nahoru k soše sv. Václava. Lidé v průvodu nesli bílé kříže ze dřeva na znamení piety, také bylo možné vidět řadu transparentů s nápisy např. Dítě je vždy nadějí nebo Zrušte potratový zákon.

Pochod pro život 2013 – Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko CSc.

Denně je v naší zemi umělým potratem o život připraveno 63 dětí. Potratový zákon, který toto umožňuje, je v platnosti již 56 let. Proto již potřinácté prošel centrem hlavního města průvod, který veřejně vyslovil požadavek na změnu zákona. Změna totiž v tomto případě bude opravdu znamenat život.

Praha, 23. březen 2013 – Již v pořadí 13. ročník Pochodu pro život prošel pokojným průvodem zástupu téměř tří tisíc lidí z celé České republiky v sobotu 23. března 2013 centrem Prahy, aby tak připomněl existenci zákona, který umožňuje zabíjet bezbranné a nevinné děti v lůnech svých matek. Podle aktuálních statistik je u nás umělým potratem o život připraveno denně průměrně více než 63 dětí, což je průměrný počet tří tříd základní školy.

Program Pochodu pro život začal již v předvečer v pátek 22. března, kdy se v kostele sv. Jiljí v Husově ulici na Starém Městě v Praze uskutečnilo celonoční modlitební bdění mládeže, organizované ve spolupráci s pražským Arcidiecézním centrem pro mládež

V sobotu 23. března začal ve 12:30 v dominikánském kostele sv. Jiljí v Husově ulici třináctý Pochod pro život mší sv. Tu celebroval řeckokatolický biskup Mons. Ladislav Hučko. Poté se průvod mj. s bílými kříži jako symboly piety za usmrcené děti z centra města vydal trasou přes Mariánské náměstí, ulicemi Křížovnickou a Platnéřskou, po Smetanově nábřeží a Národní třídou až k soše sv. Václava na Václavské náměstí. Lidé v průvodu nesli také transparenty a cedule s nápisy „Zrušte potratový zákon“ nebo „Dítě je vždy nadějí“. Pochodu pro život se zúčastnily všechny věkové generace.

Na Václavském náměstí proběhl na závěr krátký program. V něm promluvil jménem Hnutí Pro život ČR jeho prezident Radim Ucháč, Vít Cigánek, organizátor pravidelného pražského pochodu Odvahu k životu, ředitel evropské sekce mezinárodní organizace Human Life International Joannes Bucher a také zástupce polské mládeže ze Štětína, která do Prahy přijela podpořit Pochod pro život.

Přímo zde bylo také zveřejněno znění  Otevřeného dopisu premiérovi ČR. V něm se zástupci prorodinných organizací obrací na Petra Nečase (ODS), aby aktivně ze své pozice učinil kroky, které změní stávající stav ochrany lidského života. Požadují, aby žádné počaté dítě ani jeho rodiče nezůstali bez ochrany a pomoci. Všichni podepsaní žádají osobní setkání s premiérem, aby mu tak mohli nabídnout svou pomoc. Dopis předsedovi vlády podepsali zástupci celkem 15 organizací, mezi jinými např. Výbor na obranu rodičovských práv, Konzervativní klub, Oblastní charita Červený Kostelec- středisko Hospic, Institut bioetických studií, Res Claritatis a řada dalších.

Pochodu poskytlo podporu několik osobností kulturního, politického i náboženského života. Kromě politiků (Pavel Bělobrádek jako předseda KDU-ČSL, poslankyně Jitka Chalánková z TOP09, senátorka Eva Richtrová z ČSDD, poslanec Jaroslav Plachý z ODS) se akce těší záštitě českých a moravských biskupů.

V ČR bylo za rok 2012 usmrceno skrze chirurgické umělé potraty více než 23 000 dětí. Jsou tak v úplném společenském a politickém (i legislativním) klidu denně vyhlazovány průměrně tři třídy základní školy. Hnutí Pro život ČR chce proto tímto způsobem upozornit českou veřejnost a zákonodárce na nutnost zakotvení plné legislativní ochrany lidské bytosti od početí po přirozenou smrt v našem právním řádu.