TV OROL: (repríza) Boh, vlasť a česť

226

Milí priatelia,   pred časom som bol vyznavačom spisovateľa Henryka Sienkiewicza. Na predlohu jeho románu Quo vadis (získal zaň Nobelovu cenu) ste tu už videli rovnomenný film. Henryk Sienkiewicz opísal vo svojich románoch aj veľkú časť poľskej histórie, a to najmä v trilógii Ohňom a mečom, Potopa a Pán Wolodyjowski. Pozrime si tieto filmy, azda pochopíme, že česť národa, jeho viera a existencia je v jeho sile a odvahe vzoprieť sa zlu aj za cenu krvi a smrti.  Tu nejde o nejaké vyjednávanie s nepriateľom, a hľadanie slizkých kompromisov, ale o obranu toho najvlastnejšieho, čo tvorí národ v jeho dejinách i v jeho  súčasnosti.  A tam sa netreba ohliadať na nejaké „právo zla“,  ale proste a jednoducho  vybojovať pravdu, česť a vieru – priamo a  jednoznačne, aj keď „ohňom a mečom.“

Po prečítaní románov Henryka Sienkiewicza mi kedysi nedalo, a tak som sa vybral do Poľska po stopách všetkých týchto opisovaných udalostí, romantických príbehov, historických udalostí a dejov, v ktorých sa striedala odvaha, obrana vlasti, vernosť, zrada, láska, život i smrť. Nikdy na túto cestu nezabudnem…

Myslím si, že my, Slováci, práve v tejto dobe, potrebujeme niečo také, ako príklad poľského národa. Preto uvádzame spomínanú trilógiu spisovateľa Henryka Sinekiewicza vo filmovej podobe. Dnes do nás tlačia – najmä z Bruselu – vlastnosti , ktoré sú našej mentalite, tradícii a viere cudzie. Niečo, čo sa prieči nášmu najvnútornejšiemu cíteniu, ako prirodzenému, tak aj kresťanskému a národnému.

A tak sa ponorme do príbehov, v ktorých pravda je pravdou, nepriateľ nepriateľom, láska láskou, zrada zradou, v ktorých česť má väčšiu váhu ako život, v ktorých snúbenice sú počestnými pannami a muži ozajstnými mužmi, kedy sa život meral odvahou a obetou, a len vtedy mal naozajstnú cenu. Kedy víťazil Boh, vlasť a česť. Myslím, že toto všetko je možné žiť aj dnes…   Anton Selecký

Ohňom a mečom I.

Ohňom a mečom II.

Potopa I.

Potopa II.

Pán Wolodyjowski