TV: Anna Kolesárová a Mária Goretti- mučenice čistoty

1498


V Košiciach ukončili diecéznu fázu procesu blahorečenia Anny Kolesárovej

Košice, 15. februára (TK KBS) – Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober 14. februára slávnostnou sv. omšou v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach oficiálne ukončil diecéznu fázu procesu blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej (na obr.), ktorá sa na konci druhej svetovej vojny ako šestnásťročná stala obeťou násilného vojaka, keď bránila svoju dôstojnosť a čistotu. Viac na:
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120215008


Ako reprízu a príbeh podobný Anke Kolesárovej prinášame film o Márii Goretti, o mladom dievčati, ktoré svojou odvahou, dobrotou a otvorenosťou odpúšťať, zmenilo životy mnohých ľudí, ktorí ju poznali. Film o dievčati, ktoré sa za zlobu dokázalo odplácať láskou. Šialenstvo? Asi nie, skôr hrdinstvo, lenže chce to silnú osobnosť, čerpajúcu silu od Boha.
Bola zvraždená, pretože si uchovala svoju čistotu, tak ako slovenské dievča Anka Kolesárová, pri ktorej sa už ukončil diecézny proces blahorečenia. Tieto príklady sú potrebné a mimoriadne povzbudzujúce práve dnes, kedy peklo zúrivým spôsobom začalo ničiť čistotu už aj u tých najnevinnejších.

Mária Goretti 1/4

Mária Goretti 2/4

Mária Goretti 3/4

Mária Goretti 4/4