TV Magnificat: Veľká Noc a Hora Zvir 2012

744

Milí priatelia, prinášame vám zábery z tohtoročného slávenia Veľkej Noci v obci Litmanová, ako aj informácie o tom, ako sa vyvíja Hora Zvir, miesto zjavenia sa Nepoškvrnenej Čistoty, a aký program vás očakáva, ak sa rozhodnete navštíviť toto milostivé miesto.

Jednotlivci, ako aj skupiny, sa môžu priamo informovať resp. nahlásiť u rektora chrámu a kaplnky Nepoškvrneného Počatia na Hore Zvir, u vdp. Vasila Kindju (na obr.)

Ďaľšie informácie:

http://www.horazvir.sk/