TV: Don Bosco

318

Životopisný film o Donu Boscovi, katolickém světci 19. století. Ten proslul svou starostí o opuštěnou a chudou mládež, o kterou se nikdo jiný nestaral. Don Bosco začal působit v italském Turíně. Zde se setkal s hroznými životními podmínkami mladých odsouzenců i ostatní mládeže, často z neúplných rodin. Pro tyto děti zřizoval takzvané oratoře, kde děti dostávaly zdarma vzdělání, mohli si hrát a dostávaly zde najíst. A hlavně tento světec všem ukázal, že to hlavní co tyto děti potřebují je důvěra. Potřebují, aby jim někdo důvěřoval a aby se o ně někdo zajímal. Don Bosco založi řád saleziánů, kteří mají hlavní náplň práce starat se o opuštěnou mládež. Toho všeho dosáhl přez mnohé nepříjemnosti a nepochopení, které přicházeli ze všech stran, i z jeho církve. Starosta města Turín například o mladých delikventech mluví jako o shnilých jablcích, kdežto Don Bosco mu oponuje, že to nejsou shnilá jablka, nýbrž nezralá jablka, o které se musí někdo postarat právě proto, aby v hrozných životních a vězeňských podmínkách neshnila.

Don Bosco 1/2

Don Bosco 2/2