Sviatok Panny Márie – Bohorodičky, Gratulujeme: svadba Marko Semeš – Ľubomíra Cehuľová

782

Sviatok: 1. január

Liturgické slávenie: slávnosť; prikázaný sviatok

Výraz „Bohorodička“ sa síce vo Sv. písme nenachádza, no na viacerých miestach sa píše o Panne Márii ako o tej, ktorá porodila Božieho Syna. Pomenovanie Bohorodička nachádzame v 3. storočí v spisoch sv. Otcov ako u sv. Gregora Nazianzského, sv. Gregora Nyssenského, sv. Cyrila Alexandrijského, sv. Ignáca Antiochijského a ďalších. Ako dogmu, čiže ako článok viery bolo toto tajomstvo vyhlásené na cirkevnom sneme (koncile) v Efeze v roku 431 a neskôr aj v Carihrade v roku 555. Konciloví otcovia v Efeze prijali uznesenie, že Panna Mária je Bohorodičkou (grécky Theotókos) a že v Kristovi sú zjednotené dve prirodzenosti – božská i ľudská.

http://www.zivotopisysvatych.sk/bohorodicka-panna-maria/

MIMORIADNE ZJAVENIE KRÁĽOVNEJ POKOJA

Ivanovi Dragičevičovi  na Hore zjavení 29. decembra 2014:

„Drahé deti, dnes by som Vám chcela poďakovať. Ďakujem Vám, drahé deti pretože ste si vybrali, že ste sa rozhodli žiť moje posolstvá. Dnes Vás opäť pozývam v tejto dobe, v dobe milosti, aby ste sa modlili viac za rodinu a za evanjelizáciu rodiny. Modlite sa najmä za mladých. Kiež Boh prebýva v rodinách a je na prvom mieste! Som s Vami a modlím sa s Vami. Ďakujem Vám drahé deti za to, že ste prijali moje dnešné pozvanie.“

ruze-srd-28Dňa 25. decembra 2014 si v kaplnke sv. Jozefa na bratislavskej Kalvárii vyslúžili sviatosť manželstva:  

Mgr. Marko Semeš, M.B.A

ThDr. ThLic. Ľubomíra Cehuľová M.P.H. 

Obidvom novomanželom gratulujeme a prajeme im na spoločnej ceste životom Božie požehnanie a ochranu Panny Márie. 

Ricchi e Poweri: Donde estaras

Kompletný záznam sobáša tu:

http://www.orol.tv/videos/svadba-marko-semes-lubomira-cehulova-2/