Správy z Medžugoria

525

                                                                 

 Videli  Gospu

Luciano Giglion (na obr.) z Castel del Piano bol spolu so skupinkou talianskych pútnikov svedkom tridsať minútového slnečného zázraku.

Bolo to v Medžugorí 27. 4. 2012 večer pred 17:40 hodinou.

Giglioni hovorí, že videl Pannu Máriu Luciano Giglioni hovorí, že videl Pannu Máriu v čase, keď traja vizionári majú svoje denné zjavenia.

 

„Keď sme išli dole z kopca, na ktorom bolo zjavenie, slnko bolo tak jasné, že jeho jas zakryl väčšinu oblohy. Zrazu slnko sa začalo akoby búšiť, točiť sa okolo seba a rozdelilo sa na dve časti. Mohli sme vidieť podobu Panny Márie, ktorá bola oblečená v modrom plášti a fialový kríž“ – opísal Luciano Giglioni pre regionálne noviny Tirreno Grosseto.

 

Bývalý taliansky riaditeľ banky na dôchodku dodáva:  „Niektorí sa rozplakali, niektorí sa modlili, iní zase kráčali ďalej, akoby sa nič nestalo. Uvedomil som si, že plačem. Dal som si dole okuliare a odišiel som sa sám  pozerať na slnko, ktoré menilo nepretržite farbu najmenej polhodinu. Ako sa to všetko začalo, neskôr sa vrátilo do normálu“

Popis udalostí má veľa podobného s úkazmi, ktoré sa udiali v Medžugorí na začiatku zjavení v roku 1981.

Vatikán rozhodne

Vatikán zaujme stanovisko k Medžugorju. Milióny čakajúcich pútnikov by sa mali  dozvedieť verdikt najneskôr tento rok. Komisia plánuje podať konečnú správu pápežovi Benediktovi XVI.. Potvrdil to člen Komisie, najvyšší duchovný predstaviteľ Bosny a Hercegoviny  kardinál Vinko Puljic.

„Najneskôr tento rok chceme ukončiť našu prácu a podať stanovisko pápežovi s tým, aby Svätý Otec vyriekol rozsudok (konečný úsudok). Nemôžem hovoriť o tom, čo Komisia robí, pretože som viazaný mlčanlivosťou. Naša práca stále pokračuje. Ale tento rok ju musíme ukončiť“ – informoval talianske médiá kardinál Puljić.

Komisia teraz pracuje v menšom zložení ako pred troma rokmi, keď odovzdala správu pápežovi. Vatikánskej komisii predsedá kardinál Camillo Ruini  (na obr. s pápežom Benediktm XVI.) a Svätá Stolica ju zriadila 17. marca 2010.

Izrael v Medžugorí

Izraelské  vlajky viali  vo vetre v Medžugorí v sobotu 12. mája 2012.v čase zjavení,  počas  sv. ruženca a pred chorvátskou sv. omšou Skupina 34 členov východnej ortodoxnej Cirkvi  z Izraela, sem prišli na svoju prvú púť.

Na otázku, či ešte mnoho Izraelčanov je na ceste do Medžugoria, pútnici nadšene mávali vlajkou so slovami: „Začíname ju!“  Skupina miluje svoju krajinu a je hrdá na to, že  reprezentuje Izrael v Medžugorí.

Panna Mária povedala v Medžugorí 15.XI. 1984: „Drahé deti, vy ste vyvolený ľud …“            (Spirit Daily)

 

 Vizionári z Medžugorja 

Medžugorskí vizionári pod drobnohľadom odborníkov. Sú zdraví a normálni.

Medžugorskí vizionári sa stali objektom vyšetrovania rôznych vedcov a odborníkov. Zdá sa, že boli najviac skúmanými vizionármi v histórii kresťanstva. Počas dlhého obdobia, od kedy trvajú zjavenia (1981) sa dostali k nim rôzni odborníci – lekári, psychológovia, psychiatri.

Mali možnosť skúmať a vyšetrovať medžugorských vizionárov modernými metódami a technikou. Boli pri nich tak blízko, ako nikdy predtým.

Spomedzi mnohých testov a vyšetrení, ktorým sa podrobili vizionári, vynikali štyria najstarší.  Skúmali ich nezávislé odborné tímy v rokoch 1984, 1985, 1998 a 2006. Ich výsledky sa vzájomne doplnili a potvrdili.

Odborníci vyšetrovali všetkých vizionárov spoločne, ale aj jednotlivo.  Spomedzi mnohých vedeckých záverov, jeden znamenal skutočne niečo  kľúčové. A to, že medžugorskí vizionári sú absolútne zdraví, normálni ľudia, ktorým sa stalo iba to, že majú najnevšednejší zážitok.

Prvým odborníkom, ktorý prišiel k tomu záveru, bola psychiatrička Dzudza Mulija. Vizionárov vyšetrila ako prvá,  bolo to 29.6.1981, na šiesty deň zjavení. Pracovala na psychiatrii v Mostare,  keď jej miestni komunistickí policajti priniesli vizionárov. Podľa vizionárky Vicky Ivankovičovej, po prehliadke detí, informovala psychiatrička Dzudza Mulija komunistických policajtov takto: „ Hovorili ste, že deti, ktoré ste sem priniesli sú duševne choré. Sú však absolútne normálne.“

Ďalší v poradí bol psychiater Nikola Bartulica, ktorý sa síce narodil v Chorvátsku, ale žil v USA. Do Medžugorja prišiel v októbri 1981 a neskôr v roku 1989. Počas prvého stretnutia s vizionármi, vyšetroval Vicku. Hovoril s ňou takmer dve hodiny. Vizonárka však nevedela, že je lekár a takto ju skúma.

„Ak psychiater počúva osobu, ktorá má vízie, prvé, čo mu napadne je,  či je takáto osoba mentálne zdravá. Pýtal som sa Vicky, čo videla, počula, ako reagovala. Odpovedala spontánne, bez strachu alebo zaváhania. Mali ste vidieť, aká si bola istá, úplne normálna osoba. Psychiater totiž môže veľmi rýchlosť zistiť, či je osoba úprimná“  opísal  doktor Bartulica. Rozprával sa so všetkými vizionármi. „Ako expert, môžem povedať, že deti boli normálne, úprimné a že ich zážitok nebol vymyslený“ dodal psychiater.

Taliansky lekár Lucia Capello vyšetroval vizionárov tri dni vo februári a v marci 1984. „Zdali sa byť diskrétni, dobre vychovaní, starostlivo oblečení. Ich správanie vyzeralo byť v súlade s tým, čo je typické pre mladých ľudí v ich veku.“ – uzavrel Lucia Capello.

V roku 1998 bolo ďalšie vyšetrovanie, v poradí  tretie a zároveň najväčšie. Medžugorských vizionárov skúmal tím rakúskych a talianskych expertov vedených doktorom Fr. Andreas Reschom, rakúskym kňazom a profesorom klinickej psychológie a paranormálnych javov na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Resch a jeho tím uzavrel, že „vizionári sa tešia normálnemu duševnému zdraviu.“

Vizionári počas zjavení vstupujú do stavu, ktorému sa v kresťanskej histórii hovorí extáza. Ide o stav, keď sú akoby „odpojení“ od vonkajšieho sveta. Rakúski a Talianski vedci vyhlásili, „že extáza nie je psychopatický jav,  a  po 18 rokoch denných zjavení, tento fakt nevyvolal u nich žiadnu psychopatickú poruchu.“

Komisia Medžugorje 3 potvrdila závery predchádzajúcich komisií, ktoré vyšetrovali vizionárov. Skupina vedcov, vedená francúzskym lekárom Henri Joyeux, sledovala vizionárov v Medžugorí v roku 1984, pričom vtedy použila najmodernejšie metódy. “Vizionári sú psychiky zdraví, bez neuróz a hystérií. Ich extázy nie sú psychopatickým javom… “ napísal Henri Joyeux. „Nepotrebujú psychológa alebo psychiatra. Obliekajú sa tak, ako ostatní mladí ľudia v krajine. Nie sú bigotní, každý z nich je vlastnou osobnosťou – individualitou. Pocítili sme, bez rozpakov, spolu s nimi – že nie sú žiadni géniovia ale ani hlupáci. Nie sú manipulovateľní, ale zostávajú slobodní a zdraví na mysli a na tele“  dodal Francúz.

Henri Joyeux ešte povedal. „ Zjavenie je jav, ktorý je vedecky nevysvetliteľný. Vizionári z Medžugorja nie sú nejakí rojkovia, a nie sú ani unavení, unudení a úzkostliví. Sú slobodní a šťastní doma, v ich krajine a v modernom sveta. Extáza nie je patologickým prvkom klamstva. Žiadna vedecká disciplína nemôže opísať túto skutočnosť. Tento jav je totiž fenoménom“ uzatvoril francúzsky lekár.

Zdroj: www.medjugorjetoday.tv