Sme schopní ísť do konca?

322

Kráľovná pokoja v Medžugorí nám hovorí: „Potrebujete pochopiť, že ste pre Boha dôležití a že vás jednotlivo pozýva.“

Pochopte. Rozmýšľajte. Dovoľte mi… Prosím! Panna Mária nás prosí. Sme ochotní počúvať? Cítime sa byť pre Boha dôležití? Boh nás volá. Počúvame?

Pred rokmi, kedy nás navštevoval sv. Otec, sme mu v desaťtisícoch skandovali a tlieskali. Povedal: „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Akú to máme úlohu? Uvedomili sme si to? Hrnuli sme sa do EÚ s vidinou čoho – prepchatých supermarketov? Vraj sme šli evanjelizovať Európu. Dnes, po niekoľkých rokoch, v našej vlastnej krajine, pri obrane nie slobody, ale úplných základov evanjelia a morálky – nás stojí na námestí 30, akoby stratených, ba dokonca smiešnych ľudí…

Ján Pavol II. nám povedal:  „Nebojte sa!“ Bojíme sa? Vzdali sme to? Nemáme pocit dôležitosti pre Boha?  Aké vysvedčenie to máme v škole Panny Márie?

Ján Pavol II., náš sv. Otec, bude 1. mája 2011 blahoslavený. Prosme ho o to, aby sme pochopili, čo nám hovoril. Aby sme sa zobudili zo „sna prázdnoty“, ako to pomenovala Nepoškvrnená Čistota. Aby sme neprehrali ešte aj ovocie zápasov minulosti. Sme za to zodpovední!

Spamätajme sa, aby sme neboli povrchní, situační a alibistickí a napokon zbabelí  kresťania. Pýtaš sa azda:  Čo robia iní?  Čo robia zodpovední? Kompetentní?  Milý priateľ, nečakaj na nijakú vrchnosť.  Tak ako Ježiš mal svojich verných, ako mal svojich zbabelých, ako mal svojho Judáša, tak  isto ich má  aj dnešná slovenská Cirkev.  Povel ti musí dať tvoje srdce. A tak sa ho pýtaj, čo máš urobiť. „Deti moje, je to láska, ktorá nemá hraníc, ktorá vzniká v pravde a ide do konca.

Modlime sa, aby sme to pochopili.  Pretože to je už možno naša posledná príležitosť. Dáva nám ju osobne naša Nebeská Matka. A tak sa chopme ružencov,  a modlime sa spolu s Kráľovnou mája, aby sme vydržali, ja aj ty,  a pochopili, že  musíme ísť do konca –  „v láske a v pravde.“

Anton Selecký

 

Volá Ježiš ovce stratené