Sektárom prajú „ľudské práva“

581

20.12.2010, Toronto- Kanada (LSN.com) – Tribunál ľudských práv v Ontáriu nariadil správnej rade katolíckej školy kompenzácie voči trom prominentným  členom UFO kultu po tom, čo školu uznal vinnou z ich  náboženskej diskriminácie.

Daniel, Michel  a Sylvie Chabot, členovia Raeliánskeho kultu boli v novembri 2006 najatí Conseil Scolaire Catholique Franco-Nord na poskytovanie tréningov ‘emočnej pedagogiky’ pre učiteľov. Tieto tréningy uskutočnili prostredníctvom organizácie, ktorú nazývajú Academy of Pleasurology and Emotional Intelligence (APEI).

Katolícka správna rada sa im rozhodla ukončiť zmluvy v januári 2007,  po zistení ich členstva v UFO kulte, ktorý tvrdí, že ľudia boli osadení na Zem podľa ľubovôle mimozemských civilizácií.

Dňa 15.12.2010 viceprezident Tribunálu  Michelle Flaherty rozhodol, že rada týchto troch súrodencov diskriminovala na základe ich viery. Protistrany sa rozhodli riešiť spor mediáciou, t.j. dohodou, ale požiadali tribunál, aby určil či boli porušené ľudské práva. Rozhodnutie neuvádza, aká bola výška pokuty pre katolícku ustanovizeň.

Raeliánska sekta bola založená bývalým francúzskym športovým novinárom Claude Vorilhonom, ktorý je teraz známy ako ‘Rael’ a to od roku 1973, kedy  tvrdil , že stretol mimozemšťanov. Kult je známy podporou klonovania ľudských embrií, ktoré má zabezbečiť ľuďom „večný raj“.

Daniel Chabot, ktorý sám seba nazýva biskupom uviedol, že už podal tucty sťažností, ale toto je poprvýkrát, čo sa nejaká ustanovizeň postavila na jeho stranu. “Bolo to 17 rokov nemilosrdného boja, ale konečne sme boli vypočutí ontarijským Tribunálom pre ľudské práva. „, uvádza vo svojom  tlačovom vyhlásení. “ Toto rozhodnutie vyšlo na svet 10.12.2010, v Deň ľudských práv a bolo sladkým víťazstvom.“

Ronald Demers, šéf školskej rady uviedol pre  Catholic Register, že sa neodvolajú.

Pozn. red. Nie je jasné z ktorej galaxie pochádza nápad vydávať akési smiešne rozsudky cez Tribunály ľudských práv, názov ktorých nápadne pripomína revolučné tribunály stínajúce hlavy predovšetkým katolíkov.

Zem „obchádzajú“ strašidlá mimozemšťanov

(2.1.2011, magnificat.sk) – Panna Mária v odpovediach na otázky niektorých vizionárov odpovedala jednoducho a  jasne: „Boh stvoril život len na zemi. UFO sú  zhmotnení démoni.“ Prehliadku patálií, ktorým musia čeliť tí, ktorým sa toto vysvetlenie máli, si však nemožno nechať ujsť. Hoci sa na naivite niektorých dá niekedy aj zasmiať, ako uvidíme na záver, téma je všetko len nie smiešna.

Niektorí astronómovia, astronauti, politici a iní  indikovali svoje presvedčenie,  že môže existovať mimozemský život a v tlači sa z času na čas objaví špekulácia o tom, že „ľudstvo je pripravené na odhalenie.“

„Msgr. Corrado Balducci, teologický člen Vatikánskej kúrie sa až 5x pobral  do talianskej televízie a oznamoval tam , že mimozemský kontakt je skutočný fenomén.“, rozplýva sa istý UFO newsletter, ktorému náhle prišiel vhod Vatikán.  „Balducci poskytol analýzu, ktorá uvádza, že existencia mimozemských civilizácií je v súlade s katolíckou teológiou. Msgr. Balducci zdôraznil, že stretnutia s mimozemšťanmi nie sú démonické , neznamenajú ani psychické poruchy, ale zaslúžia si seriózny výskum. “ Balducci tiež odhalil, že Vatikán sleduje zblízka celý fenomén.

Iné newslettery idú tak ďaleko, že dokladajú prítomnosť UFO nad Vatikánom, čo vraj môžu potvrdiť niektorí bezpečnostní pracovníci a odvážne pridávajú ešte dúšku :  „Vatikán deklaroval, že je v poriadku veriť na mimozemšťanov a momentálne sa špekuluje, že medzi návštevníkmi z iného sveta a vysokými predstaviteľmi Vatikánu prebiehajú vzájomné stretnutia.“

Hoci naozaj je pravdou  že Vatikánske observatórium vydalo stanovisko o možnosti existencie mimozemských civilizácií , konkrétne minulý november Pápežská akadémia vied na tlačovej konferencii prostredníctvom o. G. Funesa oznámila, že existencia mimozemských civilizácií neprotirečí viere, a že táto otázka môže byť Cirkvou legitímne skúmaná.

„Nie je to v kontradikcii s našou vierou, pretože nemôžeme klásť žiadne hranice Stvoriteľskej kreativite, prečo by sme teda nemohli hovoriť o mimozemských bratoch a sestrách? Takisto by boli súčasťou stvorenstva.“, hovorí Funes.

Zdá sa byť logické, že Boh – Stvoriteľ by  mohol dať vzniknúť životu i na iných planétach. To  nakoniec tvrdí aj známy bojovník proti Bohu Stephen Hawkins, takže celkom  zaujímavá zhoda názorov.  Medzitým  médiá  neustále forsírujú  závažnejšie i menej závažné informácie o pozorovaniach UFO.

Napriek úpornej snahe o  logiku  je na mieste varovanie. A to nie len preto, že sa často jedná o hoaxové správy, ale najmä  z dôvodov duchovného nebezpečenstva.

Okultizmus  značky UFO

Už mnoho rokov sa objavujú varovania, že UFO je často spojené s okultnými praktikami a miestami – napríklad pohanské miesta spojené s New Age – často vykazuje opak mechanických vlastností – zjavovanie, miznutie – a idúc  do histórie , naďabíme napríklad na to, že americkí Indiáni ich nazývali „duchovnými svetlami“ . Sú späté so známymi pohrebnými mohylami (Allagash abduction v Maine, Trevor Walton one v Arizone… ). Mnohé ufá  sú veľmi podobné rôznym „svetelným prstencom “ , ktoré sa spájajú s duchovnými fenoménmi, napr. „tvár“ na sibírskom objekte.

Medzitým „mimozemšťania“ , ktorí vychádzajú z týchto objektov bez problémov prechádzajú stenami, strašia celé generácie v rodinách a tasia rôzne psychické fenomény.  Ovocie stretnutí býva obyčajne nedobré , spôsobujúce teror, to vtedy,  keď sa  „mimozemšťania“  náhle materializujú do podoby démonov, a minimálne v jednom prípade sme videli starobylú vúdú sošku v podobe plne zhodnej s modernými popismi mimozemšťanov na vlastné dve oči.

West Virginia – častého návštevníka tejto oblasti zhmotnili do sochy
West Virginia – častého návštevníka tejto oblasti zhmotnili do sochy

V niektorých prípadoch prešli cez steny zanechajúc za sebou pach síry. Zdá sa teda, že  sú to úplne iné kalibre ako infantilný  ET mimozemšťan .

Duchovia zdá sa sú tak inteligentní ako aj adaptabilní. V starších časoch to boli ježibaby a a trpaslíci , v dnešných vesmírnych časoch sú to moderní ľudkovia kozmu, len niekedy zafarbení tak, ako keby pojedli pokazenú majonézu.

Jednému však nie je celkom jasné to, prečo by robili ťažkotonážne nálety na  kozmických lietajúcich kolosoch, keď dokážu pohodlne prejsť stenou či inou bariérou.  Ale vlastne aj ježibaba potrebovala na presuny metlu, takže nejaký dôvod hádam aj bude.

Čvachtať sa v tom vyzerá nebezpečne. Čo za sebou tieto fenomény zanechávajú skutočne?

Najznámejším prípadom je Roswell v Novom Mexiku. Bol pravdepodobne vojenským projektom, hoci informácie okolo neho sú niekedy mätúce. Alebo práve preto. Neraz sa vyskytnú kruhy v obilí. Všemožná zmes symbolov, pomocou ktorých vraj mimozemšťania komunikujú. V okultnom brlohu –  v Anglicku sa vyskytoval jeden takýto gigantický obraz veľkého okatého mimozemšťana popri čudnej podobnosti k binárnemu kódu, ktorý zachytili astronómovia ako rádiové vysielanie  z Arecidovho teleskopu v Puerto Ricu  v roku 1970 s tým, že je to potvrdenie života vo vesmíre, špeciálne v súhvezdí Herkula. Kruh v obilí v Anglicku používal rovnaký kód ako „Herkulania“. Tvrdil, že sú tu obývané tri planéty , kde je základom života silica namiesto uhlíka  a populácie je niekoľkokrát početnejšia ako naša.

Pre fanúšikov divokých špekulácií: je možné že po aklimatizácii ufónov skĺzne ich prezentácia do démonickosti, alebo priamo do prezentácie anti-krista?

Výskytu UFO často predchádza prítomnosť vtákov – ako keby čiernych havranov a nasleduje ho  katastrofická udalosť. Podobná postupnosť bola zaznamenaná v Západnej Virgínii, ale napríklad aj v Černobyle. Takisto boli zaznamenané prípady samovrahov, ktorí tvrdili, že videli ufo, v ich pozostalosti s potom našli maľby čiernych vtákov.

Tragický následok spätý s výskytom  „Ufo fenoménu“ – zrútený Silver Bridge vo West Virginii v čase dopravnej špičky
Tragický následok spätý s výskytom „Ufo fenoménu“ – zrútený Silver Bridge vo West Virginii v čase dopravnej špičky

Postupnosť udalosti na obrázku: výskyt  čiernych vtákov, výskyt ufo svetiel,  návštevy „čudných elektrikárov“ v domácnostiach z firiem, ktoré už nikdy nikto nenašiel , telefonáty z čísel, ktoré nepatrili žiadnej telefónnej spoločnosti a vrcholné číslo – oznámenie novinárovi práve z takéhoto čísla „ Rýchlo si zapni televízor, niečo uvidíš  !“ , pričom pár minút na to  bežiaci program prerušuje spravodajstvo z miesta tragédie.  V autách pod vodou má desiatky priateľov. Po tragédii, dokonanom diele skazy, „ufo fenomény“ ustali.

Dodatok

Mätenie s mimozemšťanmi je obrovské. Portál, ktorý má katolícke krytie a rehoľnú sestru ako svojho elektronického maskota kŕmi svojich divákov tými najdivokejšími vidinami. Udalosti vraj  možno skúmať, je aj táto chorá výpoveď na katolíckom médiu výskumom?

http://www.gloria.tv/?media=114166

Bez obalu a jasnejšie ako TV GLORIA uvádza mimozemšťanov linka Vesmírni ľudia

http://www.vesmirnilide.cz/default_cz.htm