Sedembolestná je znamenie pre Slovensko

500

Slovensko aj pod rúškom vlády SR zažíva silné útoky extrémistických zástancov Marxistického bojového ateizmu, ktorí aj za pomoci tzv. investigatívnych novinárov útočia na jednotu Katolíckej Cirkvi, kňazov, Sedembolestnú a proti Bohu. V tomto období letných búrok preto zažiarila ako blesk na nočnej oblohe potešujúca správa, že už aj opozícia sa postavila za zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie.

Panna Mária takmer na deň presne, ale o desaťročia skorej povedala don Gobbimu, ako sa dá proti týmto útokom bojovať:

Czenstochowa, 28. júla 1978

Znamenie pre všetkých!

“Priviedla som ťa do tohto národa, ktorý sa viackrát zasvätil môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a za ktorého Kráľovnú som bola oficiálne prehlásená. Z tejto svojej svätyne nad ním bedlím; chránim ho, posilňujem ho a hájim. Stal sa mojím vlastníctvom, pretože sa mi zveril zasvätením každého môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Jeho synovia sú si toho vedomí, lebo to často obnovujú a podľa toho žijú.

Hľaď, ako je tu cirkev živá a kvitnúca, hoci je už toľko rokov a toľkými spôsobmi prenasledovaná. Semináre nemajú dosť miest, aby prijali chlapcov, ktorí túžia stať sa kňazmi; kostoly sú preplnené veriacimi; kňazi nosia cirkevný odev. Stredom všetkej modlitby je Ježiš v Eucharistii, ktorý je ctený, milovaný a vystavovaný na verejnú adoráciu.

To, čo sa deje v tomto národe, je znamením pre celú Cirkev. Keby bola prijatá výzva, s ktorou som sa na všetkých obrátila vo Fatime, aby sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, v každej časti sveta by to bolo tak, ako tu. Ja by som dosiahla pre svet mier a pre Cirkev jej najväčšie posvätenie.

Naopak, svet zabŕdol do púšte nenávisti a násilia. Cirkev prežíva obdobie veľkého spustošenia. Ale moji najmilší synovia, toto je moja hodina! Vaším prostredníctvom moji kňazi, volám teraz všetkých, aby sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Týmto spôsobom umožníte svojej nebeskej Matke zasiahnuť, aby som priviedla Cirkev k jej najväčšiemu rozkvetu a pripravila svet na príchod kráľovstva môjho syna Ježiša.”

Najlepšou odpoveďou a najúčinnejšou reakciou na všetko, čo sa tu deje by bolo obnovenie zasvätenia celého Slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Najlepšie by bolo vykonať tento slávnostný akt obnovenia zasvätenia „Sedembolestnej“ priamo 15. septembra 2012 aj za účasti čo najväčšieho počtu občanov Slovenska. Preto, lebo je to naša patrónka a tu, na tomto mieste ju Svätý Otec, v blahej pamäti, Ján Pavol II. v roku 1995 aj korunoval. Naplnili by sme výzvu Panny Márie z Fatimy a „Sedembolestná“ by z tejto Šaštínskej svätyne nad Slovenským národom bedlila, chránila ho, posilňovala ho a obhajovala.

Vyzývam preto všetkých občanov Slovenska, aby sme sa na tento úmysel začali modliť predovšetkým za seba, za našich kňazov a za našich drahých otcov biskupov, ale aj za celý Slovenský národ, aby táto výzva Panny Mária z Fatimy bola aj v tomto čase z našej strany aj zo strany našich pastierov prijatá. Šírte prosím tento email ďalej, aby čím väčšie množstvo občanov Slovenska prišlo osláviť sviatok Sedembolestnej Panny Márie priamo do Šaštína a bolo pripravených na zasvätenie Slovenska „Sedembolestnej“.

Modlime sa, aby Pán aj na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, túto našu modlitbu vypočul. Nič by nás to nestálo a mali by sme záruku, že aj keď bude cirkev prenasledovaná, pod ochranou Sedembolestnej bude stále živá a kvitnúca. V našich seminároch bude dosť chlapcov, kostoly budú preplnené veriacimi, naši kňazi budú nosiť cirkevný odev a stredom našej modlitby bude Ježiš v Eucharistii, ktorý je ctený, milovaný a vystavovaný na verejnú adoráciu. Prosme teda za našich pastierov, aby umožnili svojej nebeskej Matke zasiahnuť, aby priviedla Cirkev k jej najväčšiemu rozkvetu a pripravila svet na príchod kráľovstva jej syna Ježiša. Ukážme, že Sedembolestnú si vziať nedáme.

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, sv. Cyril a sv. Metod, orodujte za náš národ!

A. Čulen

Celý článok TU: http://www.azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=sedembolestna-je-znamenie-pre-slovensko&cisloclanku=2012070016

Opozícia sa postavila za zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie
15. september nemá byť podľa nej obeťou konsolidačných opatrení vlády. Premiér však opakuje, že za návrhom sú zamestnávatelia a definitívne rozhodnutie ešte neexistuje.

Celý článok TU:

http://www.azn.nawebe.net/view.php?cisloclanku=2009060012