Rusko: Homosexuálna propaganda trestná

388

Městský parlament Petrohradu schválil 8. února ve druhém čtení zákon proti propagaci homosexuality. Zakazuje takové veřejné aktivity jako jsou pochody homosexuálů, reklamu s použitím duhové vlajky, propagaci smilstva, homosexuality, bisexuality, transgenderové identity a pedofilie.

Zákon rovněž zakazuje sexuální výchovu předkládající různé formy „vyjádření sexuality“ Iniciátorem zákona byla strana Sjednocené Rusko, ke které náleží Vladimír Putin. Proti zákonu protestovala malá skupina demonstrantů; policie ale obratem zasáhla.
Zákon ještě musí projít třetím čtením, ale to by měla být už jen formální záležitost. Jeho přestoupení bude možné pokutovat až do výše (v přepočtu) 12 000 EUR. Podobné zákony platí již ve třech ruských regionech , jsou již na pořadu v Moskvě a připravují se také v ruském parlamentu.
Německé ministerstvo zahraničí vydalo tiskovou zprávu, ve které prohlašuje, že záměr Petrohradu je v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech, ke které se Rusko připojilo. V prohlášení se ohání poukazem na lidskou důstojnost, vyzývá k upuštění od tohoto záměru a tvrdí, že zákon odporuje mezinárodnímu právu. Ve středu 29.2. 2012 byl zákon definitivně schválen ve třetím čtení.

Zdroj: http://prolife.cz/?a=72&id=1847

 

Pastor Y Wo Nie byl v prosinci 2011 propuštěn na svobodu!

(Hlas mučedníků)

Y Wo Nie, vietnamský pastor zadržovaný od srpna 2004, byl nedávno propuštěn na svobodu. Pastor byl odsouzen k devíti letům odnětí svobody za uspořádání demonstrace, jejíž účastníci se dožadovali posílení náboženských svobod a navrácení majetku zabaveného vietnamskými státními orgány; propuštěn byl v prosinci 2011.

Podle posledních zpráv momentálně tráví čas s rodinou a v nejbližší době má v plánu podstoupit komplexní lékařské vyšetření, po více než sedmi letech strávených ve vězení.

Zatímco byl Y Wo Nie uvězněn, svěřila se jeho žena spolupracovníkům Hlasu mučedníků: „Mám o svého manžela obavy, ale Bůh mě ujišťuje, že je vždycky s námi, přestože musíme čelit nemocem a nejrůznějším obtížným situacím; pomůže mi překonat i toto nelehké období.“

Vzdejte Bohu díky za propuštění tohoto pastora! Modlete se, aby jej Bůh úplně a trvale uzdravil. Modlete se, aby čas, který Y Wo Nie strávil ve vězení, přispěl k rozšíření Božího království, jako tomu bylo v případě apoštola Pavla (Filipským 1,12–14). Modlete se, aby Bůh posiloval také víru pastorových příbuzných a přátel.

Více informací o pronásledované církvi ve Vietnamu naleznete na stránce Vietnam Country Report. V únorovém vydání bulletinu Hlasu mučedníků (kanadském, pozn. překl.) vybízíme čtenáře, aby napsali Y Wo Niemu povzbudivý dopis, neboť v době uzávěrky jsme o jeho propuštění ještě nevěděli. Když už Y Wo Nie ve vězení není, proč nenapsat dopis jinému uvězněnému křesťanovi? Na internetové stránce „Writing Letters“ naleznete kompletní seznam vězňů, jejichž případy sledujeme, případně můžete navštívit stránky www.PrisonerAlert.com a sestavit pro některého z uvězněných křesťanů dopis v jeho rodném jazyce. Zdroj: www.persecution.net

 

Britští biskupové proti nové definici manželství

Vláda Davida Camerona vyzvala občany Spojeného království k měsíčním „veřejným konzultacím“, které mají předcházet hlasování o změně zákona, na jejímž základě budou svazky homosexuálů definovány jako manželství.

Návrh legislativní změny se týká Anglie a Wallesu, avšak budou o něm hlasovat rovněž skotští poslanci. Biskupská konference Anglie a Wallesu vydala v této souvislosti biskupský list o manželství osob stejného pohlaví.

Biskupové v něm připomínají, že kořeny institutu manželství jsou položeny v naší přirozenosti – tedy mužství a ženství a jejich vzájemné komplementaritě, vedoucí k plodnosti a následné výchově potomků. Tento vzorec uznávají i jiné náboženské tradice. Církev ani stát nemají moc změnit toto základní pojetí manželství, které není pouhou záležitostí veřejného mínění.  Viac na:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16033