Rozlúčka s legendou: Dovidenia, otec Anton! Abschied von einer Legende: Auf wiedersehen, Vater Anton !

270

Anton Hlinka, Hlas Ameriky, Mníchov. Táto veta nás v socialistickom gete sprevádzala dlhé roky. Naladili sme si rozhlasovú stanicu RFE alebo Hlas Ameriky, aby sme ako z druhého sveta počuli, čo sa deje u nás – najmä v Cirkvi, niekedy vo vlastnom meste, na vlastnej ulici….

Milý otec Anton, vaše pôsobenie vás zviditeľňovalo pre všetkých, ktorí túžili po pravde. Hľadali ju, alebo aj šírili.  Potom to všetko padlo, boj sa akoby skončil. Aj vy ste takmer zmizli vo virvare nových skutočností. A posledné roky? Ticho,  len nejaké stopy viedli do penziónu pri Trenčíne. Dnes ste sa opäť zviditeľnili, a to naposledy. Zviditeľnila vás smrť, ktorá to akosi má vo zvyku.  Dnes ste pre nás mnohých opäť boli „otcom Antonom“, ktorý sa ale poberá na poslednú pozemskú púť.

Sú ľudia, ktorí sa pre  iných stanú akýmisi osudovými. Vy ste patril medzi nich.

Všetky tie chvíle spojené s Vami sa stali integrálnou súčasťou nášho života. Úplne ako včera sa mi vynára cesta do Mníchova v roku 1979.  Sankt Wolfgang´s platz, vaše sídlo a „generálny štáb“, čistučký Isar, tečúci cez Mníchov, i modlitba sv. ruženca s vami na jeho brehu.

Potom opäť  železná opona a adrenalínový život, spojený s modlitbou.  Vaše odvážne „agentky“, Kristina, Joanna a ďalší, všetci tí odhodlaní mladí ľudia, ktorí ku nám prichádzali s vierou a nasadením svojej slobody. Nezabudnem na moje prvé auto od vás, ktoré sme odprevádzali do ilegálneho skladu. Prišlo práve symbolického  21. augusta 1979. Ledva sa vlieklo, také bolo nabité  literatúrou.  A vpredu na ceste zrazu začala krúžiť červená baterka policajta.  Dievčina za volantom ani nemrkla. A policajt  zastavil auto, ktoré šlo tesne  pred nami… Takýmito a mnohými ďalšími dobrodružstvami ste nás „zásobovali“ dlhé roky.  Napokon sa zápas skončil. Dnes ste ležali v Dóme sv. Martina. Posledný raz pred svojimi. Kto vás nahradí?  Už nemáme Hlas Ameriky, ani Slobodnú Európu, kam by sme posielali svoju pravdu. Američania sa „vyfarbili“  a my máme „slobodu“, ktorú využívame len ledabolo. Zo železnej opony sa stal „schengen“ -všadeprítomný, neviditeľný a nevinne sa usmievajúci strašiak. Zasa prišla chvíľa, kedy by si človek rád naladil rádio a oddýchol si v sprche  pravdy… Koľkokrát by som chcel počuť, tak ako kedysi, že veci niekto pomenováva pravým menom. A zvuk vety:  Anton Hlinka, Hlas Ameriky, Mníchov.

Ak sa však ešte ozvete, tak len sprostredkovane.  Cez svoje modlitby z Neba, ktorými určite prosíte naďalej za nás všetkých. Tak teda, otec Anton,  pozdravujem vás pri nebeskom mikrofóne…  A dovidenia!

Anton Selecký

* * *

Dnes, 2. Apríla 2011,  sa v Dóme sv. Martina  v Bratislave  konali pohrebné obrady za o. Antona Hlinku, SDB, ktorý zomrel  v Trenčíne, dňa 26. marca 2011 vo veku 84 rokov.  Po obradoch bol pochovaný na cintoríne Bratislava – Ružinov, v rehoľnej hrobke saleziánov.

http://www.magnificat.sk/?s=Liberta&x=0&y=0

 

Abschied von einer Legende: Auf wiedersehen, Vater Anton !

Anton Hlinka, Stimme Amerikas, München“. Dieser Satz hat uns in dem sozialistischen Getto jahrelang begleitet. Wir haben das Radio Freies Europa, oder die Stimme Amerikas eingestellt, damit wir vom anderen Ende der Welt erfahren, was bei uns zu Hause, in der Kirche, in unserer Stadt, vielleicht in unserer Strasse passiert ist.

Lieber Vater Anton, Ihr Wirken hat Sie sichtbar gemacht für alle, die die Wahrheit suchten. Man hat sie gefunden und auch verbreitet. Dann ist alles zusammengebrochen, der Kampf hat scheinbar aufgehört. Auch Sie sind irgendwie, unter den neuen Realitäten, verlorengegangen. Und die letzten Jahre ? Nur Stille, nur ein paar Schritte, die zu einer Pension in der Nähe von Trencin geführt haben. Heute sind Sie wieder anwesend. Der Tod hat Sie anwesend gemacht, das ist so seine Art. Heute waren Sie für uns alle, wiedermal der “Vater Anton“, der die letzte Pilgerfahrt angetreten hat.

Es gibt Menschen, die für die Anderen eine Schicksals-Rolle spielen. Sie waren so einer. Alle die Momente mit Ihnen sind zu einem festen Bestandteil unseres Lebens geworden. Wie gestern scheint mir der Weg zu Ihnen im Jahre 1979 zu sein. St.Wolfgang´s Platz, Ihre „Residenz“, die saubere Isar durch München fließend, und auch das Gebet des hl. Rosen-kranzes mit Ihnen, auf ihrem Ufer…

Dann wieder die Stacheldrahtgrenze und ein Leben unter Adrenalin, mit Gebet vereint. Ihre mutigen „Agentinnen“ Kristina, Joanna und die Anderen, alle die jungen Menschen, die zu uns mit ihrem Glauben und unter dem Einsatz der eigener Freiheit gekommen sind. Ich werde mein erstes Auto, das ich von Ihnen als Geschenk bekam, nicht vergessen. Wir haben es in ein illegales Lager gebracht. Es ist ausgerechnet an dem symbolträchtigen 21. August 1979 angekommen. Mit letzter Kraft ist es gefahren, so voll war es mit Literatur beladen. Und vorne auf der Strasse hat plötzlich das rote Licht einer Polizeilampe angefangen zu kreisen…Die junge Frau hinter dem Lenkrad hat nicht einmal mit der Wimper gezuckt, und der Polizist hat den Wagen angehalten, der direkt vor uns fuhr. Mit solchen und ähnlichen Abenteuern haben Sie uns jahrelang versorgt. Nun ist Ihr Kampf zu Ende. Heute wurden Sie im Dom des hl. Martin in Bratislava aufgebart, das letzte mal vor den eigenen Leuten. Wer wird Sie ersetzen ? Wir haben keine Stimme Amerikas, auch kein Radio Freies Europa, damit wir unsere Wahrheit verbreiten. Die Amerikaner haben Farbe bekannt, wir haben eine Freiheit, die wir nicht richtig nutzen können,  aus der Stacheldrahtgrenze ist Schengen -ein überall anwesendes, unsichtbares und unschuldig lächelndes Gespenst geworden. Wieder sind die Momente da, in denen man gerne das Radio einstellen würde und sich unter einer  Dusche der Wahrheit erholen könnte. Wie oft möchte ich hören,  so wie es früher war,  dass jemand die Ereignisse mit dem richtigen Namen nennt. Und den Klang des Satzes: „Hier Anton Hlinka, Stimme Amerikas, München“

Wenn Sie sich also nochmals melden werden,  dann nur noch als Vermittler aus dem Himmel, durch Ihre Gebete, in denen Sie ganz sicher für uns alle bitten. Also dann, Vater Anton, ich grüsse Sie bei Ihrem himmlischen Mikrofon ….und  Auf Wiedersehen !

Anton Selecký.