Pripomíname si: Vpád vojsk Varšavskej zmluvy pod vedením ZSSR do Československa 21. augusta 1968

753

Milí priatelia, prežívame jubilejné 45-te výročie vpádu sovietskych vojsk a vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa. 45 rokov je už dosť veľa na to, aby sme sa s touto historickou traumou vyrovnali, resp. ju brali ako už len ako časovo vzdialenú dramatickú zastávku života našej generácie. Nie je to žiadna nostalgia, len azda pre mnohých mladších azda informácia a ukážka toho, že do aj jedného dnešného pokojného rána môžu vpadnúť veľmi nepríjemné  pocity, obrazy a najmä skutočnosť, ktorá vám vyvráti váš svet, váš život a váš zdanlivý pokoj, niečo,  s čím ste nemohli resp. nechceli počítať…

Repríza pre tých, ktorí si ešte na našom webe nestihli pozrieť:

https://www.magnificat.sk/2012/11/aktualne-kym-prisiel-november-alebo-proces-s-tzv-bratislavskou-patkou/

https://www.magnificat.sk/archiv-antona-seleckeho/dennik-pre-danku-kosanovu/