Prezidentské voľby 2014: Magnificat Slovakia odporúča voliť Prof. Milana Melníka

463

Politická strana Magnificat Slovakia ku prezidentským voľbám 2014:  Prof. Milan Melník

melnik3_webMilí priatelia,  viacerí sa na nás obraciate s otázkou, koho voliť v tohtoročných prezidentských voľbách. Uzniesli sme sa teda, že politická strana Magnificat Slovakia bude podporovať a odporúčať na prezidentské kreslo Slovenskej republiky Prof. Milana Melníka. Prečo? 

Mnohí mi dávajú otázku:  Kto to vlastne je? Povieme si – kandidát na prezidenta, a ľudia o ňom nevedia?  Nuž pozrime sa!  Keďže médiá „robia celebrity“ , vyrábajú „slávnych“, určujú, koho voliť, presviedčajú,  kto je ten najlepší, vychádza nám jedno: Prof.  Milan Melník NIE JE MÉDIAMI ZVLÁŠŤ PREFEROVANÝ.  Dôvod? 

To znamená, že nehrá do karát tým, ktorí mediá vlastnia a ovládajú.  To ďalej znamená, že niekto príliš NECHCE, aby bol Prof. Melník propagovaný.

Za ďalšie:  Prof.  Milan Melník nikdy nebol komunistom, a svoje presvedčenie nezarámoval ani do nijakej súčasnej politickej strany.  Prof. Milan Melník  nejde do politiky za prospechom, alebo preto, že chce „zavŕšiť kariéru“, alebo že by potreboval výslnie. Nejde tam ani skúšať či dokazovať svoj spoločenský potenciál. Pre mňa osobne je prof. Milan Melník  mimoriadnym  zjavom súčasnej slovenskej politiky.  Je veriacim katolíkom,  podporuje normálnu prirodzenú  rodinu,  preferuje národ a  štátnu nezávislosť.  Nie je poplatný Európskej Únii,  stojí za prirodzenou morálkou,  miluje svoju vlasť, a nevyžíval sa ani nelietal v nijakých politických turbulenciách. Je uznávanou osobnosťou a príkladom pre mládež. Má politický nadhľad a za sebou cestu vytrvalosti a skúseností. 

Navyše – volebný program Prof. Melníka je ideovo úplne identický zo stanovami strany Magnificat Slovakia, a tak jeho osobu  celkom prirodzene považujeme za svojho kandidáta. http://www.melnik.sk/volebny-program/

magnific2 vlajka

Preto pozývame vás všetkých:

Voľte za prezidenta Slovenska Milana Melníka! 

Anton Selecký,  predseda strany Magnificat Slovakia, strany ľudí dobrej vôle

Výzva volebného tímu Prof. Milana Melníka www.slovenskeslovo.sk

melnikVážení priatelia,v dnešnej, peniazmi zdemoralizovanej, odkresťančovanej a globalizáciou deformovanej dobe, v odnárodňovanej, kultúrne a duchovne tunelovanej spoločnosti, je potrebné chrániť slovenskú rodinu pred zničujúcimi tlakmi homolobby podporovanej silami, ktoré sa snažia „pochodom cez inštitúcie“ zlikvidovať národné štáty a následný chaos využiť na nastolenie akéhosi „nového poriadku“, ktorý je na hony vzdialený slovenským záujmom. Za životne dôležité tiež považujeme dôslednú ochranu národného dedičstva, aby sme sa nestali nádenníkmi na vlastnej svojeti a aby sme naše národné dedičstvo zachovali aj pre budúce generácie. Nesmieme sa uspokojiť s tým, že už máme svoj vlastný štát. Musíme svoj štát kultivovať, aby sa tu oplatilo žiť a aby mladí ľudia nemali dôvod emigrovať – musíme sa neustále usilovať o to, aby sme boli na svoj štát hrdí. Uskutočňovanie týchto cieľov nie je úlohou len politických strán. Ak by sme na poste prezidenta mali človeka, ktorý je s týmito myšlienkami stotožnený, tak národne orientovaná politika by sa nepochybne dožila významnej renesancie.
Prof.  Milan Melník:  _ZAR0533Slovensko, preber sa!  * Zdravú spoločnosť môže zabezpečiť len zdravá rodina * Dedičstvo Otcov zachovaj nám, Pane! * Kultivovanie štátu je kultivovaním národa
Prof. Milan Melník je jediným z kandidátov, ktorý sa v prezidentských voľbách 21014 uchádza o post slovenského prezidenta a ktorý má skutočne vlastenecký program. Tento program je založený na troch pilieroch: Rodina-Národ-Štát (nájdete ho na www.melnik.sk). Prof. Melník nie je a nikdy nebol členom žiadnej politickej strany a nie je preto zaviazaný žiadnemu politickému zoskupeniu a nie je spojený so žiadnym politickým škandálom. Je to človek s vysokým kreditom svetovo uznávaného vedca a výraznou osobnosťou svetového formátu. Vedcom, ktorý je vo svojom odbore uznávaný na celom svete za originálne vedecké prínosy a ich aplikáciu na prospech zdravia jednotlivca, rodiny i spoločnosti. Dokáže spájať ľudí k spolupráci a posúvať riešenia problémov dopredu. Jeho bohatá vedecká publicistická činnosť je zárukou, že nemá problémy s vniknutím do najzložitejších problémov a formulovaním logicky a morálne konzistentných stanovísk na rôznych stupňoch riadenia spoločnosti. Má prirodzené sociálne cítenie.
 Keďže postkomunistické reformy a súčasná kríza najťažšie dopadajú na najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva, práve teraz potrebujeme takú inštanciu „nad parlamentom“, ktorá sa zastane záujmov radových občanov. Túto úlohu môže plniť iba občiansky prezident, ktorý nie je viazaný vďačnosťou žiadnej politickej strane a nebude polarizovať spoločnosť. Ak ho zvolíme tak, bude prezidentom slovenských občanov a nie domáceho ani zahraničného veľkokapitálu. Je prirodzene založeným kresťanom a vlastencom, ktorý považuje  budovanie Slovenska a presadzovanie slovenských národno-štátnych záujmov za samozrejmú a prvoradú povinnosť ústavných činiteľov. Ak sa rozhodnete pomôcť, môžete sa prihlásiť nielen na e-adrese, z ktorej ste dostali túto správu, ale aj na e-adrese milan@melnik.sk. Potrebujeme spolupracovníkov na propagáciu nášho kandidáta, ale aj ľudí, ktorých by sme mohli delegovať do volebných komisií. Za porozumenie ďakujem Volebný tím prof. Milana Melníka http://www.slovenskeslovo.sk/vyzva/   http://www.slovenskeslovo.sk/

CHVÍĽA PRE PESNIČKU: FERNANDO
(spieva skupina ABBA)

Slyšíš bubny, Fernando? Vzpomínám na dávnou hvězdnou noc, jako je tato. Ve světle ohně, Fernando, byl jsi sebejistý a měkce brnkala tvá kytara. Mohla jsem poslouchat různé bubny a volání polnice, které přicházelo zdaleka. To bylo blízko nás, Fernando… Každá hodina, každá minúta se nám zdála poslední, nekonečnou.
Moc jsem se bála, Fernando. Byli jsme mladí, plní života a žádný z nás nebyl připraven na smrt. A nestyděla jsem se za to, že zvuk rachotu zbraní a děl mě vždycky nutil k pláči. Tu noc bylo něco ve vzduchu, hvězdy byly třpytivé, Fernando. Všechny svítily jen pro tebe a pro mě, pro svobodu, Fernando. Vůbec nás nenapadlo, že bychom mohli prohrát. Ničeho jsme nelitovali.
Kdybych to měla udělat znovu, udělala bych to, můj příteli, Fernando… A teď jsme staří a šediví, Fernando. A před mnoha lety jsem viděla pušku v tvé ruce. Slyšíš bubny, Fernando? A vzpomínáš někdy na tu noc, když jsme překročili Rio Grande. Chci vidět v Tvých očích, jak hrdý jsi byl, když jsi se bil za svobodu této země.
Tu noc bylo něco ve vzduchu, hvězdy byly třpytivé, Fernando, Všechny svítily jen pro tebe a pro mě, pro svobodu, Fernando, Vůbec nás nenapadlo, že bychom mohli prohrát. Ničeho jsme nelitovali. Kdybych to měla udělat znovu, udělala bych to, můj příteli, Fernando…