Posolstvo Kráľovnej pokoja, Medžugorie, 25. november 2013: Môj Boh – moje všetko!

314

 „Drahé deti!

Dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Deti moje, otvorte hlboko dvere srdca modlitbe – modlitbe srdcom. Potom bude môcť Najvyšší pôsobiť na vašu slobodu a začne obrátenie.

Viera sa stane pevnou a budete môcť celým srdcom povedať: ‚Môj Boh, moje všetko‘. Pochopíte, deti moje, že tu na zemi je všetko pominuteľné.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej,  Medžugorie 25. novembra 2013.

KINO: Posledný hriech

Boh je medzi nami a sprevádza nás každý deň, aj v  každú chvíľku.