Posolstvá Kráľovnej pokoja

349

Drahé deti! Dnes vás pozývam k spoločenstvu s Ježišom, mojím Synom. Moje materinské srdce sa modlí, aby ste pochopili, že ste Božia rodina. Prostredníctvom duchovnej slobody vôle, ktorú vám daroval Nebeský Otec ste pozvaní, aby ste sami spoznali pravdu, dobro alebo zlo. Nech vám modlitba a pôst otvoria srdcia a pomôžu v odkrývaní Nebeského Otca skrze môjho Syna. Odkrývaním Otca bude váš život upriamený na plnenie Božej vôle a vytváranie Božej rodiny, tak, ako si to praje môj Syn. Na tejto ceste vás neopustím. Ďakujem vám.“

Mirjana pocítila, že jej môže povedať: Všetci sme prišli k tebe so svojimi utrpeniami a krížmi. Pomôž nám, prosíme ťa. Panna Mária k nám vystrela ruky a povedala: „Otvorte mi vaše srdcia, dajte mi vaše utrpenia. Matka vám pomôže.“ Panna Mária požehnala všetkých prítomných, všetky náboženské predmety a ešte raz zdôraznila dôležitosť kňazského požehnania.

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, 2. januára 2011

* * *

Panna Maria se dnes zjevila velmi radostná. Po obvyklém pozdravu se nad námi modlila. Požehnala všem přítomným, zejména  nemocné přítomné na kopci. Ivan jí doporučoval nás všechny, naše rodiny a nemocné, které jsme doporučovali. Panna Maria dala poselství tohoto obsahu:

Drahé děti! I dnes vás s velkou radostí vyzývám – modlete se, modlete se, modlete se, abyste tak pomohly, aby se uskutečnily moje plány ve světě skrze toto místo. Modlete se za nová duchovní povolání v Církvi a za pevnou víru mých kněží. Drahé děti, nezapomínejte, že já jsem s vámi. Modlím se s vámi. Znovu s radostí děkuji všem, kteří se rozhodli přijmout a žít má poselství.

Dále mluvila Panna Maria s Ivanem o soukromých věcech. Za modlitby se vzdalovala a zanechala po sobě světelné znamení  Kříže.

Prostrednítvom Ivana Dragičeviča, 1. januára 2011