Patologickí „sexuáli“ chcú ovládnuť prirodzenú väčšinu

298

homoHrozba celosvětové sodomie

26. května 2013 proběhla masová, dobře zorganizovaná demonstrace, sjednocující Francouze, kteří se postavili proti zákonu o jednopohlavních „manželstvích“, přijatému v dubnu parlamentem a podepsanému francouzským prezidentem. Úřady, vyděšené rozsahem protestu, utajují skutečný počet účastníků a uvádí číslo 150,000, zatímco samotní organizátoři mluví o milionu demonstrantů, což je mnohem blíže skutečnosti, soudě dle reportáží médií z ulic francouzského hlavního města.


Francie je zatím jedinou evropskou zemí, kde se uzavírání jednopohlavních „manželství“ setkalo se skutečným a silným odporem společnosti… Sjednotilo to velký počet politických a náboženských hnutí, která o sobě dala poprvé vědět 15. srpna 2012, těsně předtím, než byl předložen návrh zákona „Manželství pro všechny“. Organizačním jádrem tohoto hnutí se stal kolektiv „Manif pro všechny“ (demonstrace pro všechny), v jehož čele stojí katolická aktivistka Frigide Barjot.

Počínaje 17. listopadem 2012 probíhají ve Francii masové demonstrace na podporu tradiční rodiny, z nichž se na jedné, konané 24. března 2013, sešlo 1,4 milionu lidí. Jak zdůrazňují pozorovatelé, tento protest se stal nejsilnějším společenským projevem odporu po revolučních květnových událostech z r. 1968. Dnes francouzští aktivisté, vystupující na podporu tradičních rodinných a společenských hodnot, vytváří širokou síť organizací provádějících osvětovou činnost a připravují se na komunální volby.

Nicméně pokud máme vyhodnotit události střízlivě, musíme přiznat, že při všem tom bojovém zápalu se věci zatím soustřeďují jen na úrovni, na které nemohou mít vliv na přijetí rozhodnutí. Pochopení tohoto se evidentně stalo důvodem sebevraždy známého francouzského spisovatele a esejisty Dominique Vennera spáchané 21. května 2013, který se svým zoufalým činem snažil „probudit spící svědomí“ těch, kteří ničí samotné základy lidské civilizace. Nicméně přijetí rozhodnutí nezávisí ani na francouzských politicích, protože mocenské páky jsou v nejvyšších patrech Evropské unie.

Dnes se homosexuálové stali na západě mocnou – a již i politickou – sílou, která za nabývání stále agresivnější formy vnucuje své praktiky na všech úrovních a ve všech oblastech společenského života. Vzestup sodomitské mafie do výšin světové politiky proběhl nepozorovaně, dlouhou dobu nebyl brán vážně, kdy byla považována za jednu z menšin, nepředstavujících nebezpečí. V důsledku toho, po získání potenciálu a vytvoření rozvětvené sítě podpůrných struktur, přešla tato mafie na mezinárodní scénu a zjistilo se, že „sexuální menšina“ usiluje o to stát se „sexuální většinou“ a chce diktovat své podmínky ostatním.

Viac na

http://www.zvedavec.org/komentare/2013/05/5507-hrozba-celosvetove-sodomie.htm