OROL TV: Aj ty sa môžeš stať naším videoreportérom

300

kameraMilí priatelia, čoraz častejšie sa z  obrazoviek tv ozýva – pošlite nám váš tip, vaše video, alebo „aj ty si reportér našej TV“ a podobne. Keďže je dnes súkromné nakrúcanie veľmi rozšírené a mnohí sa tomu venujete, máme pre vás tiež ponuku na dodávky vašich videospráv resp. záznamov.

 Náš web pozerá množstvo ľudí, a to aj po celom svete. Každý z vás, ktorý máte videokameru, môžete nám poslať originálny materiál, a to hlavne na témy, ktorým sa venujeme.

Môže to byť prípadne aj komentár k nejakej správe alebo udalosti – (ktorý nahovoríte na kameru) ktorej ste nablízku a hlavne  ak to je z inej krajiny ako Slovensko,  s prípadnými ilustračnými zábermi.

V prípade, ak máte strihací program, a viete  svoj príspevok zostrihať sami, môžete tak urobiť.

V prípade, že nestriháte, môžete nám poslať videomateriál nezostrihaný, a my to už urobíme za vás, a opatríme film aj prípadnými titulkami a hudbou.  Ak chcete byť pod filmom podpísaní, pošlete nám svoje meno, alebo svoju značku.

Videá zo Slovenska alebo Česka  (a sa ukáže, že aj z cudziny)  možno posielať cez  www.uschovna.cz , alebo www.uschovna.sk

Najprv uvádzame príklad, ako sa NEMÁ nakrúcať, resp. aké video je v TV resp.  na webe NEPOUŽITEĽNÉ:  

SPRÁVNE UROBENÉ VIDEO:

Videá od vás, ktoré použijeme resp. spracujeme, budú honorované.

Návštevníci www.magnificat.sk v zahraničí:

Ak sa v danej krajine, kde sa nachádzaš,  stane niečo závažné, alebo sa vyskytne mimoriadna správa,  ktorú dokážeš  ako video stiahnuť a poslať nám, tiež to veľmi privítame. Privítame aj preklad  daného textu do slovenčiny,  a poslaný e-mailom  vo worde.   My už potom daný film otitulkujeme.  Prípadne nám môžeš poslať link – ak je daný materiál na youtube. 

 

Ako si natočiť videofilm         

Moderná  technická doba priniesla takmer každému človeku možnosti, ktoré boli kedysi doménou iba firiem, inštitúcií resp. niekoľkých jednotlivcov. Týka sa to hlavne informatiky. Ako si bol kedysi odkázaný na štátnu TV, noviny či agentúry, dnes môžeš mať aj svoj vlastný webový informačný zdroj.  Týka sa to aj videotechniky, ktorá vďaka jednoduchej obsluhe  a už aj cenovej prístupnosti sa stáva neoddeliteľnou súčasťou našich domácnosti.

Mnohí dnes vlastnia doma videokameru, nakrúcajú si krátke alebo dlhšie domáce videá, tí šikovnejší si zakúpili strihacie programy a sami si tieto filmy strihajú.

* * *

Ide leto a ty si si kúpil(a) , resp. dostal (a) si videokameru. Máš v nej návod, popis, ako s ňou narábať. Avšak natočiť videofilm nespočíva iba vo vedomosti ako  zapnúť a vypnúť videokameru a zamieriť objektív na predmet svojho záujmu.       

 

Najprv niektoré dobré zvyky:

Videokameru skladuj zásadne v obale, vypnutú, s krytkou na objektíve, v suchom prostredí.

Skôr ako ideš nakrúcať, pozri či je batéria nabitá (ideálne je vlastniť aj záložnú batériu).

Vlož si do kamery videopásku. Podobne maj v puzdre aj ďalšiu pohotovostnú prázdnu videopásku (alebo viac pások). Dnes sú už pravdaže videokamery, kde nemusíš používať pásku, ale kartu, a priamo z kamery cez káblik prehodíš film do počítača.

 Ako sa pracuje s kamerou:

Mnohí, najmä tí, ktorí nevedia ako nakrúcať si mýlia kameru s okom. Pozerajú do kamery a krúžia po všetkom, čo chcú zachytiť.  Ale pozor: Kamera nie je oko.  Ľudské oko  má vynikajúce periférne videnie,  takže zachytí viac ako objektív, a preto – kým sa naše oko pohybuje – vidíme sledované veci pevne. Kamera nemá nijaké periférne videnie, len úzky rámec objektívu a monitoru. A ak sa kamerou  snažíme zachytiť všetko, čo vidí oko, vnímame pevný a ohraničený záber kamery a v tomto priestore všetko „lieta“.  My teda musíme stabilizovať okolie tým, že stabilizujeme záber, resp. pohybujeme s kamerou pokiaľ možno úsporne. Na videofilme totiž bude zaznamenané len to, čo vidí objektív, nie čo my vidíme voľným okom.  Ak to nedodržíme, stáva sa, že na kvalitný strih aj s kilometrov pásky sa nedá použiť vlastne nič, alebo len pár minút.  Ako teda nakrúcať?

 

Výroba videofilmu sa v zásade skladá z týchto činností:

1. Kamera, 2. Réžia,  3. Strih

 

1. Kamera

Spôsob nakrúcania:

A. Každý záber uskutočňuj zo stabilizovanej kamery. Nezapni kameru v pohybe, resp. záber začínaj v pokoji. Nacvič si držať kameru v pokoji. Je to náročné, ale veľmi dôležité!

B. Každý záber má svoj začiatok a svoj koniec.To znamená, že si vyberiem objekt, na ktorom začnem záber, a taktiež objekt, na ktorom záber skončím – resp. na ňom zastavím záber. Keď chcem urobiť len záber objektu, zamierim naň kameru, chvíľu počkám a aj na ňom záber ukončím.

C. Objekt záberu musí byť v strede hľadáčiku resp. monitoru. Či už je to skupina alebo jednotlivec, dej musí byť situovaný v centre hľadáčika  resp. monitoru kamery. Teda nenakrúcať polovicu hlavy alebo objekt sčasti mimo kamery.

Druhy záberov:

 Panoráma   –   záber širokého okolia resp. kraja

Celok           –   záber záujmového diania, resp. skupiny ľudí, alebo miesto

udalosti.

Polocelok     –  záber  konkrétnej akcie v danú chvíľu, alebo záujmová časť

sledovaného objektu či  udalosti

Detail           –   je jasne pomenovaný, záber zahŕňa detail (tvár, ruky, vybraný objekt)

 Čo môžeme robiť s kamerou počas záberu:

Statický záber:      Záber, ktorý  zachytáva jeden moment resp. dej, v ktorom kamerou nepohybujeme. V  strihu  sa môže použiť aj „mŕtvolka“   (teda proste fotografia daného momentu z kamery)

Švenk:       Kamerou pomaly pohybujeme sprava doľava alebo opačne (alebo aj  zhora nadol a naopak) a zachytávame záberom širšie okolie – teda  švenkujeme z jedného objektu na druhý.  Pozor,  opäť začíname z pokojnej kamery a záber  – švenk ukončíme opäť v pokoji.   Zásadne nezačneme záber už v pohybe – ak áno, potom aj nadväzujúce resp. predchádzajúce zábery by mali byť v pohybe. Zásada číslo jedna. Ešte pred švenkom si vyberiem východzí a konečný objekt celého švenku.

Nájazd:     Záber širšieho okolia zazumujeme – teda najazdíme z celku na časť objektu (detail) resp. osobu (tvár)

Odjaz:      Opačne ako nájazd – z tváre, detailu alebo osoby odzumujeme .  A končíme v celku prípadne  panoráme.

Tieto druhy záberov možno kombinovať:   švenk s nájazdom resp. odjazdom,  teda z detailu na celok a podobne – radíme skôr skúsenejším kameramanom.

Ďalšie zásady nakrúcania

1.  Na mieste nakrúcania buď vždy v časovom predstihu.

2. Vyber si vhodné miesto tak, aby si bol v blízkosti nakrúcaného deja, aby si sa k nemu náhle nepredieral ani aby ti nebehali pred objektívom iné postavy.

3.  Kameru zapni aspoň niekoľko sekúnd pred konkrétnym záberom

4.  Počas nakrúcania ľudí by sa títo  nemali pozerať do kamery, ak vyslovene na kameru nehovoria.   Dobrý kameraman by nemal byť v strede záujmu,  ale nakrúcať tak, akoby ho „ani nebolo“

5. Ak chceš kvalitnejší zvuk, musíš byť v blízkosti hovoriaceho (cich)

6.  Ak nakrúcaš v šere alebo večer, zapni si na kamere „nočné videnie“,    resp. dbaj na svetlo, ktoré je veľmi dôležité.

7.  Nakrúcaj plynulo a pomaly.  Nakrúcaj tak, aby pozornosť diváka filmu napokon neupútavali tvoje chyby viac ako samotný dej záznamu.

8.  Pri začiatku a konci záberu si nechaj pár sekúnd na strih

9.  Ak sa ti hneď záber nepodarí, zopakuj si ho dvakrát aj trikrát (ak je možnosť). Dobré  je mať si potom pri strihu z čoho vybrať.

10.   Ak ideš nakrúcať udalosť (svadbu, promóciu, krst a i.)  pozisťuj si vopred jej presný scenár.  Potom sa môžeš na konkrétne zábery dopredu pripraviť, a nie chytať situáciu „za chvost“.

11.     Nerozptyľuj sa okolím ani ľuďmi, vtedy včas všetko zachytíš.

12.     Nevykrikuj po ľuďoch počas záberu, aby urobili to, čo chceš, ale dopredu im to povedz a potom ich nakrúcaj.  Ale to je len výnimka.

13.     Prednostne nakrúcaj  prirodzené,  a nie aranžované scénky.

14.   Ak si niekto vyslovene neželá, aby si ho nakrúcal, rešpektuj to.

15.   Nechci za každú cenu nakrútiť všetko. Pri filmovačke mimoriadne platí – menej a dobre je viac ako veľa a zle. Radšej sa sústreď na nosné momenty deja ako na všetko, čo sa deje a čo vidíš.

16.    Priebežne sleduj stav batérie a nakrúcanej pásky, aby si ich mohol včas vymeniť

17.   Po skončení nakrúcania si označ pásku popiskou, aby si vedel, čo na nej  je a starostlivo ju odlož.

 18.   Pri digitálnej kamere si natočené predmetné zábery ulož v počítači a  jasne pomenuj.

19. Vytvor si  v počítači (prídavnom harddisku) prehľadný archív videozáberov

 

2. Réžia:

Najlepšie je, ak dopredu máš zámer celého filmu. Môžeš natočiť len záznam, alebo záznam s určitou ideou, podľa ktorej si vyberáš zábery.  Bohužiaľ pri jednorazovej udalosti sa príliš nedá experimentovať.  Pri dokumente, ktorý

nakrúcaš na etapy, je už lepší manévrovací priestor.  Idea filmu veľmi pomáha pri jeho tvorbe. Je dobré pripraviť si vopred aspoň bodový scenár, čo by videofilm mal obsahovať. Pravdaže nie vždy sa to podarí, ale to je na autorovi filmu, akú dokáže mať fantáziu resp. dokáže improvizovať, aby dosiahol daný efekt, alebo sa k nemu čo najviac priblížil.

3. Strih:

Strih videofilmu je ďalšia samostatná  kapitola. Ak nemáš strihový program a nevieš strihať, daj si strih urobiť niekomu, kto to ovláda.  Pritom mu ale musíš dať režijný scenár (celú tvoju predstavu o  filme) podľa ktorého strihač film zostrihá.  Pozor, ak ti strihač povie na tvoju prácu resp. zábery svoj názor, ktorý je odlišný od tvojho, rešpektuj ho. Strih filmu totiž nie je o tom, čo ty chceš, ale čo je z daného materiálu možné urobiť, resp. čo a ako kvalitne si natočil.  Strih má tiež svoje zásady a najmä na kvalite strihu sa podarí alebo nepodarí aj kvalitný videofilm.  Film a napokon dobrý film je výsledok kolektívnej spolupráce – výsledok sa dosť často mierne líši od pôvodnej predstavy, ale treba sa vedieť dohodnúť, sledovať viac „život“ toho filmu ako svoju predstavu a vedieť prijať kompromis.

* * *

Toto všetko sú samozrejme len veľmi stručné a neúplné zásady nakrúcania videofilmu. Avšak aj s dodržaním týchto niekoľkých pokynov sa môžeš dopracovať ku pomerne kvalitne urobenému domácemu videofilmu.  Závisí od tvojho talentu, trpezlivosti a aj záujmu, ako budeš ďalej v tomto vďačnom koníčku napredovať.   

Tešíme sa vaše príspevky!

Anton Selecký