Magnificat Slovakia o.z.

WEB MAGNIFICAT SLOVAKIA PROSÍ O VAŠU PODPORU

Milí naši priaznivci, čitatelia a podporovatelia!

V minulých rokoch ste nás mnohí podporili svojimi 2% z vašich daní, za čo sme vám veľmi povďační. Tento rok nás ale zo zaregistrovania týchto 2% vyškrtli. Prosíme vás teda o možnú finančnú podporu, ktorú mimoriadne potrebujeme, priamou platbou. Kto sa nás teda rozhodne z vás podporiť, môže tak urobiť na adresu:

Magnificat Slovakia
Belinského 24
851 01 Bratislava

poštovou poukážkou typu H, do správy pre prijímateľa prosíme napísať: "Podpora www.magnificat.sk"

Za vašu ústretovosť ďakujeme a veríme, že náš web bude vám môcť aj naďalej prinášať promptné a aktuálne informácie!

s úctou a vďakou Anton Selecký
predseda predstavenstva o.z. Magnificat Slovakia