Je hodina činov!

 

Drahé deti Medžugoria, chvála Ježišovi a Márii!

Je hodina činov!

- Pre Advent sú našim deťom ponúkané krásne kresťanské kalendáre. Každý deň môžu otvoriť nové dvere, objaviť obrázok alebo aj darček, schovaný vzadu. Je to počítanie dní pred Vianocami, ale mnoho detí to vidí iba ako očakávanie vianočných darčekov. Prečo im neotvoriť nové dimenzie, aby behom prípravy na Vianoce sa dali do služieb Gospy? Svätá Panna rada inšpiruje ľudí dobrej vôle.

Jedna franúzska mamička hovorí: „Vlani  som upotrebila adventný kalendár, ktorý moja dcéra dostala od strýka: Každý deň tam nachádzala čokoládový darček. Navrhla som jej, aby každý deň priniesla malú obeť, čo rada prijala. Tú obetu aj s dátumom som každý deň zapísala na kúsok papiera a vkladala do obálky, a to až do Vianoc.

Dcéra bola nadšená! Myslím, že je to dobrý nápad aj pre iné rodiny. Mobilizovali by sme deti, aby dávali Márii „darčeky“ k Ježiškovmu narodeniu, miesto aby sme v nich nechali rásť konzumnú mentalitu. Nakoniec sa moja dcéra pýtala, či môže tieto obety poslať Panne Márii do Medžugoria...“

Vďaka tejto matke za jej krásnu iniaciatívu... Áno, je možné poslať poštou svoje obety Panne Márii, dostane ich k 1. januáru, sviatku Matky Božej. 

 

Heslo:  Noel Giosopa: 

wmmedjugorje@childrenofmedjughorje.com, alebo  contact@msvie.com 

 

- Ako každý mesiac, dňa 2. novembra 2005 obdržala Mirjana Dragičevič -  Soldová zjavenie Panny Márie (v Cenacole), za prítomnosti mnohých pútnikov, ktorí prišli na Sviatok všetkých svätých. Po ukončení zjavenia odovzdala Mirjana prítomným to, čo sa jej javilo ako dôležité pre nás. Povedala:

„Panna Mária nedala posolstvo. Bola smutná a bolestná.  Povedala mi veci, ktoré nemôžem  odovzdať. Prosila som Ju, aby vošla do našich sŕdc. Pýtala som sa Jej: „Ako Ti môžeme pomôcť?“ Gospa neodpovedala. Mirjana dodala, že Gospa požehnala náboženské predmety, ktoré sme doniesli.

Po tomto zjavení sme mali ťažké srdce! Tá odpoveď - Mária nám ju dáva už vyše 24 rokov všetkými možnými spôsobmi. A práve v týchto dňoch vidí, ako zúri nenávisť, zvlášť v mojej zemi, vo Francúzsku, akoby nám neukázala cestu k pokoju.

Dejiny nám toľkokrát ukázali, že nemožno len tak ignorovať intervenciu Neba. Ak sa pozrieme na Francúzsko, tak často navštevované Ježišom a jeho Matkou, vidíme, ako draho na to naša zem doplatila, keď odmietla urobiť, o čo bola požiadaná.

Jeden príklad: v Para le Monial, cez sv. Margitu Máriu Alacocq, žiadal Ježiš kráľa Ľudovíta XIV, aby zasvätil Francúzsko jeho Najsvätejšiemu Srdcu. Kráľ na to nedbal a naša zem, namiesto aby sa tešila prisľúbenému mieru a víťazstvu nad svojimi nepriateľmi, musela pretrpieť ukrutnosti revolúcií 1779, 1830 a 1848. Keď sa o to pokúsil kráľ Ľudovít XVI., bolo už neskoro, krajina už bola „podmínovaná“ a on zomrel pod gilotínou.

Rok 1917 sa Mária zjavila trom malým pastierikom vo Fatime, aby zastavila 3. svetovú vojnu a dala nám svoj program obrátenia. Mimo iné prosila, aby každý národ sa zasvätil Jej nepoškvrnenému Srdcu a Srdcu jej Syna Ježiša, ale odpovedalo iba Portugalsko - a od vojny 1939 - 1945 bolo ušetrené.

Ostatné národy ignorovali jej hlas a my dobre poznáme dôsledky tejto ľahkovážnosti. Druhá svetová vojna, milióny mŕtvych pod hororom komunizmu, atď. 

Sestra Lucia z Fatimy napísala: „...náš Pán mi povedal a sťažoval si: Nechceli počuť moju prosbu! Ako francúzsky kráľ, budú to ľutovať. Urobia to, ale bude veľmi neskoro. Rusko už rozšírilo svoje bludy po svete, provokujúc vojny a prenasledovanie Cirkvi. Svätý Otec bude veľmi trpieť..“

Marta Robinová (1902 – 1981) veľká mystička, ktorú Boh tak veľkoryso daroval Francúzsku, hovorila otcovi Finetovi (spoluzakladateľ Ohnisiek Božej Lásky): „Francúzsko padne tak hlboko, hlbšie ako ostatné národy kvôli svojej pýche a kvôli zlým vládcom, ktorých si zvolí. Bude mať nos v prachu. Vtedy bude kričať k Bohu a je to Svätá Panna, ktorá ho príde zachrániť. Znovu nájde svoje poslanie „najstaršej dcéry Cirkvi“ a opäť pošle svojich misionárov do celého sveta.“

Ak Gospa bola pred niekoľkými dňami „smutná a bolestná“ a ak zverila Mirjane slová, ktoré Mirjana nemôže opakovať, je na nás, aby sme vzali skutočne vážne Jej výzvy a žili ich!Nie je hodina márnych slov, je hodina činov, poslušnosti. „Verte, modlite sa a milujte“!  (25. októbra 2005)

Drahá Gospa, nenechaj triumfovať Zlo, pomôž nám chopiť sa tohto „času milosti“, ktorý nám Nebo dáva!

Nepoľavuj v prihováraní sa za nás hriešnikov!

sestra Emmanuela, 

Medžugorie, 15. novembra 2005

 


 

Kvety a smeti

 

Kto nevidel Otca Slavka Barbariča zostupovať z hory, v ruke vrece na odpadky, ako za pomoci mladých ľudí zbieral odhodené fľašky, igelitové taštičky, papiere a podobne? Otec Slavko mal heslo: „Viac kvetín a žiadne smeti!“ (po chorvátsky - „više cvijaca - nimalo smeca“).

Zatiaľ čo sa Medžugorie chystá osláviť 24. novembra 2005 odchod Slávka do neba, Američan Billy Mastro a otec Svetozar OFM zahájili iniciatívu, aby toto heslo oživili. V piatok  10. novembra navštívil navštívil Billy všetky miestne školy a predstavil túto iniciatívu deťom. Vysvetlil im, aké je dôležité neodhadzovať odpadky „pretože sme v dome Matky“. Rozdal tisíc vriec na odpadky, stovky igelitových rukavíc a  modré fluorescenčné náramky s heslom otca Slavka. 

V sobotu ráno sa dobrovoľníci všetkých vekových skupín sa rozišli po Medžugorí. Výsledok? 1000 vriec bolo rozdaných medzi školákov a 700 vriec pozbieraných! To bol veľký úspech. Po tomto čistení každé dieťa prijalo sľub: „Chcem zachovať svoju dušu čistú od hriechu a moju farnosť čistú od odpadkov. S pomocou mojej Nebeskej Matky sa vynasnažím  myšlienkami, slovami a skutkami, aby tu už neboli smeti a aby tu bolo viac kvetov.“

 


 

Križevac a torta

 

Božia Prozreteľnosť nás bude stále udivovať  ! Minulú nedeľu sme slávili narodeniny Kim. C., jednej z našich asistentiek, ktorá opustila rodnú Kaliforniu, aby sa dala do služieb Gospy.  

Rozhodli sme sa, že pripravíme jej najmilšiu tortu „tiramisu“. To si vyžaduje skúsenú ruku, špeciálne prísady a veľa času. Talianska priateľka Viktória, ktorá je práve u nás, sa ponúkla, že to behom odpoludnia urobí.

V ten deň chcela taktiež vystúpiť na Križevac, aby strávila niekoľko hodín  svojej nedele s Ježišom na hore. Ale tesne pred rannou sv. omšou si uvedomí, že oboje nemôže časovo zvládnuť. Hovorí Ježišovi: „Vidíš, Pane, ak idem na Križevac, nemôžem urobiť tortu a ak urobím tortu, nemôžem ísť na Križevac. Dobre. Kladiem problém do Tvojch rúk a Ty mi ukáž, ako to vyriešiť.“

Tým, že vložila svoj problém do Ježišovho Srdca, mohla Viktória v pokoji sledovať sv. omšu. Niekoľko minút nato pán, ktorý sedí v lavici tesne za ňou, sa trocha pootočí a Viktória vidí, že je to Cosimo, najlepší cukrár v San Giovanni Rotondo (kde žil páter Pio) a kde ona býva. Rozhodne sa, že ho po sv. omši poprosí o radu. 

Ale on, rád, že môže poslúžiť, navrhne viac: Sám príde urobiť tortu! Tí, ktorí nemali nikdy profesionálneho cukrára, ťažko uveria: Tiramisu, ktorý mal zabrať Viktórii zabrať takmer tri hodiny, je hotový za 45 minút! A bol taký dobrý, že všetci žiadali o recept... A Viktória mohla byť všetok svoj čas a s Ježišom na Križevaci! 

Ani sviatok bez modlitby, ani modlitba bez sviatku! Aké šťastné to je, odovzdať mu aj tie najmenšie detaily nášho života...

Sestra Emmanuela, Medžugorie,

15. novembra 2005

december 2005
rubriky/články:
Na linke M Rosy / Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia Kráľovnej pokoja  
Misia Kráľovnej pomoci  
Vianoce 2005  
Naša reportáž  
Svedectvá z kurzu EMAUZY / Náš rozhovor  
Slovo mladých / Píšeme o vás   
Apokalypsa v aktuálnych posolstvách  
Zo života svätých / Modlitbové skupiny  
Napísali ste nám
Krátke správy / Rôzne