Po petícii do Ríma - trestné oznámenie na neznámeho páchateľa

Čas meča

Sprísnený režim sestry Agáty priamo na rozkaz Ríma * Verejný tribunál v sečovskom Chráme sv. Cyrila a Metoda * Kto podhodil  falošné posolstvo? * Mons. Chautur nepotrebuje  zjavenia * Tábor pútnikov Vládkyne sveta * Rómovia pri Márii * Odpoveď Generálnej predstavenej OSBM A. Danovičovej na petíciu  o. z. Magnificat - internovanie sestry Agáty na psychiatrii * Vizionárka na „výskume“ * Rozbité pútnické miesto * Čo odkrýva teror Pri brale? * Trestné oznámenie o. z. Magnificat na neznámeho páchateľa

 

  

Rómske deti z obce Žehňa sa modlia pred sochou Panny Márie Pri Brale 17. júla 2004. O tri dni na to zostali po útoku neznámich vandalov modliace sa ruky s hlavou Panny Márie

 

Dňa 21. júla som za o. z. Magnificat písomne poveril člena nášho združenia v Sečovciach M. K. zastupovaním vo veci trestného stíhania na neznámeho páchateľa. Udalosti v Sečovciach totiž prerastajú do otvoreného konfliktu. Šlo o odpoveď na rozbitie  vybavenia pútnického miesta Pri brale pri Malých Ozorovciach  neznámymi vandalmi. Tento čin sa uskutočnil v ranných hodinách dňa 20. júla 2004. Podľa všetkého sa konflikt rozrastie. Čo mu predchádzalo?

Udalosti po 17. júni 2004,  keď  sme vyhlásili pri ozorovskom brale petíciu za sestru Agátu, nabrali vzápätí rýchly spád. Zákaz - teda „neodporúčanie“ sestre Agáte chodiť ku bralu a publikovať posolstvá Panny Márie gradovali sprísneným režimom sestry v kláštore, nariadenom samotnou generálnou predstavenou v Ríme. Ešte koncom školského roka bola sečovským správcom farnosti  Štefanom Keruľom-Kmecom, na nariadenie Mons. Chauturom, sestre Agáte vzatá apoštolská misia – teda povolenie vyučovať náboženstvo.  Vzápätí, vo večerných hodinách v nedeľu 4. júla 2004 v predvečer sviatku sv. Cyrila a Metoda, sa v sečovskom chráme, zasvätenom týmto dvom slovanským apoštolom,  uskutočnila pripravená beseda so sečovskými farníkmi, istý druh tribunálu.  Besede predsedal exarcha Mons. Milan Chautur, CSsR.

Tento dialóg sa bude točiť okolo problému sečovských zjavení - povedal úvodom vladyka, ktorý potom prečítal „nové posolstvo zo 17. júna, teda posledné z roku 2004, v ktorom Panna Mária ruší Gréckokatolícku cirkev. Tak môžeme vedieť, čo sú to za posolstvá. Vypočujte si aspoň časť tohoto posolstva:

Milované dietky gréckej Cirkvi! Už po stáročia vás vyzývam k cirkevnej jednote, vy však nie ste ochotní počúvať slová svojej Matky, a preto som sa rozhodla v tomto závažnom posolstve oznámiť svetu túto novinu: Ruším Gréckokatolícku cirkev…“

„Posolstvo“, ktoré vladyka označil ako posledné, zo 17. júna t. r., bolo niekoľko dní predtým poroznášané neznámymi osobami po bytoch v celých Sečovciach. Podpísané bolo „sestrou Františkou“. Vladyka komentoval tento  podvrhnutý  anonym (pretože   pravé posolstvo sa nijako nemohlo dostať na verejnosť vzhľadom na to, že sestra Agáta tak nemôže urobiť) slovami:

Tento dokument (!) vlastne hovorí o všetkom tom, čo sa tu konalo už spred dvoch rokov, aj keď je podpísaný autor neznámou osobou, ale nesie sa v takom istom tóne ako boli písané ostatné posolstvá.

Vladyka Milan Chautur vlastne situačne podhodeným anonymom prikryl svoje už plánované odsúdenie zjavení Panny Márie Pri brale.. Falošné posolstvo, podhodené v Sečovciach, je napísané  dômyselne, profesionálne  a rafinovane. Autor sledoval niekoľko efektov: diskreditáciu  sestry Agáty, spochybnenie zjavení Vládkyne sveta a vrazenie klina medzi rímsko - a gréckokatolíkov. Autor presne a účelovo udrel na citlivú strunu. Vedel, že gréckokatolíci zareagujú okamžite. Navyše, akoby v súčinnosti s Rímom a Exarchátom,  anonym zrejme urýchlil internáciu sestry Agáty na psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Košiciach. Dokonalá pomsta? Prečo  a komu? 

Účastníci programu o.z. Magnificat "Ohnisko" sledujú film o sestre Agáte pod názvom Milujte LáskuTýždeň po odpuste v Sečovciach sa dňa 17. júla 2004 uskutočnil plánovaný tábor o. z. Magnificat pod názvom Ohnisko. Z celého Slovenska sme dostávali telefonáty pútnikov, ktorí sa o stretnutie zaujímali. Naši sečovskí spolupracovníci taktiež nelenili. Promptne sa pripravili na Ohnisko, ktoré patrične spropagovali.

V piatok dňa 17. júla 2004 sa naša posádka dostavila na miesto stretnutia. Privítal nás perfektne pripravený priestor a vybavenie tábora. S prísne stráženou sestrou Agátou sme počítať nemohli. A tak sme pripravili nočný program, kde sme premietli našu „zakázanú” videokazetu Milujte Lásku, film Jediná Nádej a usporiadali modlitby. Ozvučenie, duchovné piesne, skvelá kuchyňa. Obetavosť miestnych organizátorov bola priam ukážková. Milan a Eva Kačunovci, Ján Domanič, manželia  Ostapčukovci, manželia Juskovci a ostatní vložili do „Ohniska“ celú svoju dušu. Mládež, nočný guláš, modlitby, diskusie, ale aj krásna hviezdnatá obloha bola prípravou na sobotu.  Dlho do noci znel ruženec.

Ráno po symbolickej spŕške prišli dva autobusy veriacich Rómov zo Žehne. Prišli ďalší a ďalší, takže sa Pri brale stali národnostnou „väčšinou“. Zaznel tu medzinárodný  slovensko-česko-maďarsko-rómsko-grécky aj rímskokatolícky ruženec, vedený naším bratom Piom. Okolo pol druhej prišiel o. Ján Sabol, aby viedol toto pútné zhromaždenie. Moleben k blahorečenému gréckokatolíckemu mučeníkovi biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, jako aj pápežská hymna na záver korunovali poobedňajší program. Bolo dojímavé sledovať skupinu rómskych detí, ktoré  kyticami kvetov obložili krásnu sochu Panny Márie, zhotovenú na objednávku sečovských sestrier - baziliánok. To ešte nikto netušil, čo nastane o niekoľko dní…

O. Ján sabol sa lúči s pútničkamiKrátko po tretej sa pútnici pobrali do chrámu v Malých Ozorovciach, kde o. Sabol pre nich  vopred vybavil sv. liturgiu.  Správca miestnej farnosti poďakoval pútnikom a vyzval ich, aby aj naďalej prichádzali k modlitbám k Sečovskej Panne Márii.

Keď som chcel navštíviť sestru Agátu, bol kláštor neprístupný. K sestre Agáte nikoho nepustili. Posolstvo, ktoré dostala pre Slovensko, zostalo za kláštornými múrmi. V pondelok som sa dozvedel o internovaní sestry Agáty na Psychiatrickej klinike v Košiciach. Len tesne predtým som spočítal  ďalšiu tisícku podpisov našej petície generálnej predstavenej do Ríma. Neprehľadná situcia sa vystupňovala telefonátom našich spolupracovníkov zo Sečoviec: 

Všetko Pri brale je zničené!  

Stalo sa tak v ranných hodinách dňa 20. júla 2004, teda na tretí deň po našom Ohnisku. Všetky lavičky vytrhali a nahádzali do potoka. Krásna socha Lurdskej Panny Márie, ku ktorej sa modlili a spievali rómske deti, je rozbitá… Čo tento teror Pri  brale znamená a kto je za ním - týmto skutočnostiam sme na stope... A tak  sme podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Iveta Korčáková, litmanovská vizionárka, po 6. auguste 1995 povedala: Príde čas rozdelenia, keď nebudú existovať vlažní, ale len takí, čo sa rozhodli pre Boha, alebo proti Bohu. Čas meča...

 * * * * * *

Prosíme vás o modlitby a pôsty na úmysel Panny Márie - Vládkyne sveta, ako aj za našu sestru Agátu Burejovú! Podpisujte petíciu a posielajte nám vyplnené hárky! Píšte úplne a čitateľne!  Je to boj nás všetkých! Petícia nemá nijaké časové  obmedzenie! Príďte opäť na Ohnisko dňa 17. augusta 2004, na lúku Pri brale! Prineste si stany a výbavu! Očakávame aj Teba, naša drahá sestra a brat, každého  osobne!

Anton Selecký


Sečovský „tribunál“

V pokračovaní verejného dialógu - besede dňa 4. júla 2004 Mons. Chautur vyzval sestru Agátu k vysvetleniu skutočností posolstiev a zjavení Panny Márie. Zároveň sa vyjadril aj ku ďaľším aspektom problémov zjavení formuláciami, ktoré môžete už, milí priatelia, posúdiť sami. Z diskusie, ktorú sme z priestorových dôvodov skrátili,  sme vybrali podstatné časti:

* Otázka: Keď sa Pán Ježiš modlil na hore, je preto hriechom, keď sa modlia ľudia spoločne a chvália Boha v prírode?

- Mons. Chautur: Modlitba môže byť aj hriechom, ak je podkladom na niečo, čo nejde v cirkevnom duchu.  A keď niekto prijíma v ťažkom hriechu, dvojnásobne hreší. Je  odsúdeniahodným, keď niekto neverí a chce si robiť dajme tomu volebnú kampaň cez to, že sa ukazuje v chráme.

* Otázka: Chodím na stretnutia, je to  úžasné, jedna modlitba jedno myslenie, tak to cítim  a odporúčam každému.

- Mons. Chautur: Môžem sa stotožniť, že niekedy tie myšlienky súvisia priamo aj s mojimi kázňami,  je tam jedno myslenie.  Sestrička si aj píše kázne, ako som si všimol tu v chráme, tak môže byť pravdou, že z týchto kázní sú niektoré tieto posolstvá, niektoré takéto súvetia, ktoré sú mi už známe.

* Otázka: Poznám vás od detstva, som tu zo susednej dediny, myslím si, že sa môžte aj vy mýliť, ja sestre verím. Čo by z toho mala, keby klamala?

- Mons. Chautur: Neviem  čo by z toho mala, nechcem tu nikoho podozrievať z klamstva, sestrička môže vystúpiť,  a  nech sa páči prísť na stoličku, a porozprávať o svojich  videniach, pretože ja myslím, že klamať ona nemôže, ale veci sú už tak ďaleké, že  Cirkev,  tá oficiálna  mi prikázala  tomu dať jasný názor, a sestrička môže teda  dať jasno.

Sestrička, povedzte nám jednoznačne, ako Pannu Máriu vidíte? Oči, ruky, nohy?

Myslím, že to mlčanie stačí... Ešte azda - akou rečou sa ku vám prihovára...?

- Sestra Agáta: To, že som mlčala, ešte neznamená, že neviem odpovedať... 

Ja Pannu Máriu vačšinou nevidím fyzickými očami, ale vnútorným zrakom. Keď som Ju videla, mala biele šaty, modrý pás, modrý závoj, v ruke mala ruženec a modlila sa.

- Mons. Chautur: Nechcem, aby to vyzeralo ako nejaký tlak a výsluch pred verejnosťou, Vy sa musíte pred týmto spoločenstvom zodpovedať za veci, ktoré sa tejto verejnosti týkajú. Pretože ste jedna  z týchto veriacich gréckokatolíckej cirkvi, ktorú podľa posolstva Panna Mária zrušila, no a vy sa musíte pred týmto spoločenstvom  zodpovedať.

- Sestra Agáta: Ja som toto „posolstvo“  nedostala.

- Mons. Chautur: Vy si zahrávate s vierou týchto ľudí. Čo sleduje Panna Mária tým spôsobom, ktorým sa vám zjavuje?

- Sestra Agáta: Panna Mária vyzýva k modlitbe, k láske, k pristupovaniu k sviatostiam, ja neviem, čo sleduje, ja viem, čo ku nám hovorí.

- Mons. Chautur: Je to už vec vášho postoja a samotnej rehole, vašej predstavenej, ktorú tu síce nevidím, a  musíte si vážne uvedomiť dôsledky svojho konania, pretože  som veci musel  predložiť všetkým biskupom a v tejto veci som musel podať informáciu aj otcovi nunciovi. 

Bratia a sestry, nepovažujte tento dialóg nejakým  za spôsobom napadnutie sestry.  Tu ide o to, aby sa vyjasnili okolnosti okolo sečovského brala,  lebo tieto okolnosti  mnohých odviedli od cirkvi. :

- Štefan Keruľ-Kmec: Sestra Agáta veľmi dobre vie, že som ju prijal a podporil ju v mnohých vecicach. Spolu  sme rozprávali, že čas a ovocie, ktoré príde, ukáže pravosť alebo nepravosť vecí, ktoré sa dejú . A veľmi veľa z toho ovocia boli rôzne negatívne záležitosti. Na základe týchto vecí, vlastne som sestre Agáte vzal misiu na učenie náboženstva v mojej sečovskej farnosti.

- Mons. Chautur: Svätá Misia je poverenie cirkvou vyučovať pravdy viery. Táto misia musí byť  odobraná človeku, ktorý by pravdy viery dezinformatívne vyučoval. Táto misia bola teda odobratá právom.

Zamyslenie na hore Zvir* Otázka: Chcela by som sa Vás, otec Vladyka, spýtať na Litmanovú.

- Mons. Chautur: Táto záležitosť je vo veci skúmania, Cirkev tu pravdepodobne ani v dohľadnej dobe nevyriekne nejaký oficiálny verdikt, pretože žiadne takého zázraky, alebo momenty, ktoré by hovorili o nadprirodzenom  vstupe tam nie sú,  takže keď nie sú, nemôže byť ani potvrdenie Cirkvou. 

* Otázka: Prečo nikdy neboli zakazované Lurdy, Fatima a Litmanová, ale Sečovce už počas zjavení sú zakazované. 

- o. Štefan Keruľ-Kmec:  Ja môžem povedať, že tieto modlitbové stretnutia nikdy neboli zakazované.Ak by boli, tak by ste to odo mňa okamžite počuli.

- Mons. Chautur: Po ovocí ich  spoznáte. Ďaľšie klamstvo. Nevydal som  žiadny dekrét, žiadny  zákaz, a vy si tu verejne dávate otázku, prečo sú zakazované.

Nie sú to pravé zjavenia, lebo ovocím týchto zjavení sú pamflety, ktoré urážajú gréckokatolíkov,  urážajú veriacich, urážajú myslenie normálnych ľudí. A takéto veci nemôžme v Cirkvi  tolerovať.,  Nie je pravda, že Litmanová je Cirkvou dovolená, teda doporučená. Aby to nešlo do schizmy a herézy, prichádzajú tam kňazi, aby oni toto zhromaždenie veriacich viedli,  chodia tam pre ľudí, aby neboli dezorientovaní azda niektorými silami, ktoré by mohli tieto stretnutia veľmi ľahko zneužívať.

Takže toto je rozdiel, - byť dovolený, schválený, a byť  Cirkvi zabezpečený tak, aby nevinní ľudia nemuseli odísť do bludu.

* Otázka: Navštívite vy niekedy Bralo osobne?

- Mons. Chautur: Po tomto rozhovore so sestričkou už tam ani nemám chuť ísť, pretože rehoľná osoba sa doteraz - inak ako takto - chová na verejnosti.

 

* Otázka: Bude nejaké vyjadrenie Cirkvi ohľadne tohto zjavenia?

- Mons. Chautur: Nakoľko som pri osobnom rozhovore povedal, že to považujem  za súkromné zjavenia , teda žiadna komisia nebola doteraz zriadená ,ale ani teraz nemám v úmysle pripisovať týmto zjaveniam takú vážnosť, aby som  zriadoval  sledovanie, zatiaľ tam nie je čo sledovať. Otec Sabol dohliadol na kresťanský priebeh  tohto stretnutia, ale že by robil zo sečovského brala nejakú veľkú bublinu, tak toto nežiadajte. Ja mám  Pannu Máriu veľmi rád, a nechcel by som jej ublížiť  nejakými pseudozjaveniami.

- o. Štefan Keruľ-Kmec: Bolo čítané, že kňazi a biskupi nemajú vôbec mariánsku úctu a v tomto zmysle že neberú Bohorodičku vážne.

- Mons. Chautur: Tieto a podobné signály by boli dosť jasné, že ak by aj  boli počuté tieto posolstvá, nie od dobrého sú tieto posolstvá. 

* Otázka: Tie otázky,  ktoré sú proti sestre Agáte,  súvisia s posolstvom, ktoré bolo proti kňazom?

- Mons. Chautur: Nehovorím, že kňazi sú tí najsvätejší zo svätých, tak medzi kňazmi ako aj rehoľníkmi je veľa tých, čo padajú a je veľa tých, čo vstávajú.  My máme svoje svedomie.Chvalabohu. 

Sestričku teraz verejne prosím o to, aby si uvedomila, že  sečovské bralo nie je miesto zjavenia. Vyplýva to z daných posolstiev, ktoré som čítal, a ktoré s cirkevným učením sú v takej kontradikcii, že Panna Mária by do takýchto bludov nevstupovala.

A potom znova chcem jej ešte povedať, ak skutočne niečo vnútorne cíti, že  povinnosťou človeka, ktorý má nejaké mimoriadne  zážitky, je hľadať prirodzené spôsoby riešenia, to znamená nech vyhľadáva aj odborníkov v oblasti psychológie.

Môj názor poznáte. Nebol som pri sečovskom brale, ale ani tam netúžim ísť.  Ak ľudia píšu petíciu Generálnej predstavenej baziliánok, aby zmenila svoje rozhodnutie, to je len znak, že neposlušnosť patrí nie dobrému a je príznakom už od začiatku toho, ktorý je Zlý.  Preto sestričke zdôrazňujem, nech prijme v poslušnosti  nariadenie  generálnej predstavenej.  Nikdy som o nikom nemyslel zle, nikdy som nikomu nechcel zle, ale ako  biskup tohto exarchátu som povinný brániť pravdu,  pravosť viery. 

Zaznamenal:  Anton Selecký

Ilustračné foto: (a)

august 2004
rubriky/články:
Na linke M Rosy / Do vašej pozornosti  
Panna Mária v Sečovciach  
Správy z hory Zvir  
Misia kráľovnej pokoja  
Ostro sledovaná stopa  
Na pulze dňa  
Slovo mladých  
Zo života svätých  
Posolstvo  
Naša anketa zo Sečoviec  
Náš rozhovor  
Výročie / sviatok / pošta dôvery
Krátke správy / Rôzne