Moje drahé deti! Milujem vás, milujem vás, milujem vás! Prosím, robte to isté! Nestrácajte čas! Najdôležitejšie je, aby ste si vo vnútri udržali pokoj! Prosím, otvorte viac srdce pre moje slová... Prijímam  ťa takého, aký si..!        

Nepoškvrnená Čistota na hore Zvir, 9. apríla 1995

 

Sme v rukách Márie

Nedeľa Božieho milosrdenstva zastihla pútnikov na Zvire v smútku. Odchod Sv. Otca, pápeža Jána Pavla II. z tohto sveta – napriek tomu, že sme to už dlhšie očakávali -  všetkých zaskočil. Avšak prevládlo vedomie, že v nebi máme o veľkého orodovníka viac, najmä my na Slovensku, ktoré mal Sv. Otec tak rád.

 

Mnoho veriacich si vybralo za svoj cieľ dňa 3. apríla Krakov, ale aj na Zvire sa zišli mnohí skalní pútnici. O. generálny vikár Vladimír Skyba vo svojej kázni o 11. 30 h povedal:

„Je nám ťažko, že spomedzi  nás odišiel veľmi vzácny človek, hlava našej Cirkvi, Sv. Otec pápež Ján Pavol II. Včera vo večerných hodinách dobilo jeho srdce, ktoré tak milovalo ľudí, ktoré sa tak vedelo ku každému priblížiť, s takým porozumením a láskou, takou úprimnosťou, bez toho, že by sa nad niekým pohoršoval. Celý čas, keď som šiel do Litmanovej, tak mi stále vo vnútri rezonovali slová: nie sme siroty, pretože máme Cirkev, a Sv. Otec v poslednej chvíli, keď bol ešte pri vedomí, neustále poukazoval na Boha a Matku Božiu Pannu Máriu.  A  odovzdal nám slová - radujte sa, lebo aj ja sa radujem. A všetko dávam do rúk Matky Božej Panny Márie.

Tento veľký ctiteľ Matky Božej Panny Márie, ktorý mal veľkú úctu nielen vo  svätyni Čenstochovskej v rodnom Poľsku, ale k Fatimskej Panne Márii, práve na fatimskú sobotu odchádza do neba. A na vigíliu Božieho milosrdenstva, keď on sám v roku 2000 vyhlasuje túto nedeľu Božieho Milosrdenstva.

Dvadsať sedem rokov sme žili pod jeho žehnajúcou rukou. Celé moje kňazské povolanie sa odohrávalo pod jeho mariánskym pontifikátom. Túžil som stať sa kňazom. Keď som zmaturoval, chytil som krízu a hovorím si: „Ja nepôjdem za kňaza.“ Pamätám sa, keď sme vtedy počúvali vatikánsky rozhlas a hlásili, že novým pápežom sa stal Poliak. A ja si hovorím – teraz nepôjdem za kňaza, keď pápežom  je Poliak?

Bratia a sestry, aj my sa máme stať svedkami Ježiša Krista.

Sme tu na tejto hore modlitieb, kde všetci cítime, že sme v prítomnosti Boha a Bohorodičky, matky Ježiša Krista. Modlime sa dnes  za Sv. Otca! Verím, že on sa bude prihovárať za nás. Pretože v každý deň do ktorého vstupujeme, je tu nová nádej, nová šanca. A tou  je Božia Láska.

Panna Mária - Nepoškvrnená Čistota, je na hore Zvir stále prítomná.

O. Skyba po sv. liturgii pozval všetkých pútnikov na prvú májovú nedeľu dňa 8. mája 2005. Verím, že sa tu zídeme v čo najhojnejšom počte a že nám farnosť pripraví pekný mariánsky program. Príď aj ty pozdraviť a potešiť Pannu Máriu, ktorá ťa s láskou očakáva!

Anton Selecký

máj 2005
rubriky/články:
Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia Kráľovnej pokoja  
Misia Kráľovnej pomoci  
Život a smrť Karola Wojtylu  
Výročie  
Zaujalo nás / Aktuálny sviatok  
Slovo mladých  
Svedectvo / Spomienka   
Napísali ste nám  
Krátke správy / Rôzne