Žil som pre vás

 

 

Milí priatelia, od Dicka  Sohma, MI, predstaviteľa rytierstva Nepoškvrnenej z USA (stránky www.ourlady33.com) sa dňa 6. apríla 2005 rozšírila táto správa o mystickom odkaze  pápeža Jána Pavla II.  Dick k uvedenému textu napísal:

 

Drahí priatelia Našej Panej,

toto posolstvo som dostal z Apoštolského spoločenstva od jednej osoby,  ktorá má v poslednom čase mystické zážitky, ktorú veľmi dobre poznám dlhé roky, a preto jej dôverujem. A teraz už  posolstvo:

 

Drahý Dick,

včera  večer okolo 17. 45 h rímskeho času sa mi prihodila zvláštna vec. Zatvorila som na chvíľu oči a uvidela som pápeža sediaceho rovno predo mnou.

Povedal mi tieto slová:

Milujem ťa a žehnám ťa. Viem, že si chcela, aby sa tvoji chlapci so mnou stretli, vieš, že sú blízki môjmu srdcu a že sú mi veľmi drahí. Veľmi ľutujem, že musím opustiť moje malé stádočko, ale je pre mňa čas odísť k mojej Matke, ktorá ma zoberie k môjmu Otcovi na Nebesiach.

Neplač, nemusíš sa cítiť opustená alebo osamotená. Boh vás nikdy nepustí ani vás nezanechá ako siroty. Pamätaj, že každé utrpenie má svoj účel.  Spomeň si na to, keď prídu ťažké časy. Ste blízki môjmu srdcu a ste blízki Kristovmu Srdcu. Nebojte sa, moje malé ovečky, pretože ja idem pripraviť miesto pre vás a pre všetkých mojich baránkov.

Miloval som vás so všetkým, čo som vám mohol dať - už viac nič nemám. Môj odpočinok je blízko. Váš ešte len príde. Buďte pripravení. Nemôžem vám sľúbiť šťastie v tomto živote,  iba v tom budúcom.

Starajte sa jeden o druhého, usmievajte sa a spievajte. Vaša radosť je mojou radosťou. Buďte šťastní, lebo Ježiš je Pán! Nezáleží na tom, aké skúšky na vás doľahnú, aké utrpenie a bolesti tohto života, buďte šťastní a tešte sa! Každý deň môjho života som sa radoval a vzdával vďaky, bol som vďačný za svoje vlastné utrpenie a bolesť kvôli iným. Všetko, čo som mal, bolo pre vás. Nežil som pre seba, ale pre vás. Každého jedného z vás uchovávam v hĺbke svojho srdca. Všetkých vás privediem k Božiemu trónu. Nech je stále s vami pokoj. Prinášajte pokoj všetkým ľuďom.

 

Potom sa pápež dotkol môjho líca a požehnal ma. Keď som otvorila oči a opäť ich zatvorila, bol stále tam na tom istom mieste, zdravý, ružolíci a šťastný - úplne žiariaci šťastím! Vyzeral mladší, silný a veľmi vitálny...      

(anse)

Ilustračné foto: (a)


 

Z knihy mystičky Márie Valtorty:      Zoslanie Ducha Svätého

 

V dome večeradla nie je počuť žiadne hlasy ani hluk. V miestnosti Poslednej večere je zhromaždených iba dvanásť apoštolov s najsvätejšou Máriou.

Miestnosť vyzerá rozľahlejšia, pretože nábytok je rozmiestnený inak. Stôl, ktorý slúžil pri Poslednej večeri, je odsunutý k tretej stene a pred ním sú postavené hodovné lehátka, ktoré boli použité pri Poslednej večeri a stolička, ktorá Ježišovi slúžila pri umývaní nôh. Jedno lehátko ako jediné je umiestené kolmo ku stolu; je pre Svätú Pannu, ktorá je uprostred stola na mieste, ktoré pri Poslednej večeri obsadil Ježiš.

Na stole nie je prestreté a aj z kredencov je všetko odstránené. Uprostred svieti len luster, ale je zapálený len jediný, prostredný plameň.

Okná sú zatvorené

a naprieč zatarasené ťažkou železnou tyčou. Ale jeden slnečný lúč aj tak preniká malým otvorom dovnútra a dopadá ako dlhá a jemná ihla rovno na dlažbu, kde vykresľuje malú svetelnú škvrnku.

Svätá Panna sedí na svojom lehátku sama a na lehátkach po svojich bokoch má Petra a Jána, Petra vpravo, Jána vľavo. Nový apoštol Matej je medzi Jakubom Alfeovým a Tadeášom. Mária je odetá v tmavomodrom. Na vlasoch má biely závoj a cez neho cíp svojho plášťa. Ostatní majú hlavy nepokryté.

Mária číta nahlas, pomaly, ale pretože sem dopadá slabé svetlo, myslím, že skôr spamäti opakuje slová napísané na zvitku, ktorý drží roztvorený. Ostatní ju ticho sledujú a rozjímajú.

 

Máriina tvár je premenená

extatickým úsmevom. Kto vie, čo vidí, čo jej zapálilo oči ako dve jasné hviezdy a zafarbilo do červena biele líca akoby odrazom nejakého ružového plameňa? Je naozaj Mystickou Ružou. Jej hlas je úplná anjelská pieseň. Peter je tým tak dojatý, že mu z očí vykĺznu veľké slzy. Zato Ján zrkadlí jej panenský úsmev a zapaľuje sa láskou ako ona, zatiaľ čo pohľadom sleduje, čo Panna číta na zvitku, a keď jej podáva ďalší zvitok, pozrie na ňu a usmeje sa.

Čítanie skončilo. Máriin hlas zamĺkne a už nie je počuť šušťanie rozvíjaného a zvíjaného pergamenu. Mária sa sústredí v tichej modlitbe a zopne ruky na prsiach. Apoštolovia ju napodobnia.

 

V rannom tichu sa náhle rozoznie

mocné a harmonické hučanie, pripomínajúce vietor a harfu aj ľudský spev a zvuk dokonalého organu. Približuje sa, stále harmonickejší a mocnejší, a naplňuje Zem svojím chvením, šíri ho a vtláča domu, stenám, nábytku. Plameň lustra, až do tejto chvíle nehybný v pokoji uzavretej miestnosti, sa zachvieva akoby vo vetre, a retiazky lustra cinkajú, ako sa rozochveli vlnami nadprirodzeného zvuku.

Apoštolovia zdvíhajú prestrašene hlavu. Ten mocný a veľmi krásny zvuk, obsahujúci tie najkrajšie tóny, ktoré Boh dal nebu aj zemi, sa stále približuje; niektorí teda vstávajú a chystajú sa utiecť, druhí padajú na zem a zakrývajú si hlavu rukami a plášťami alebo sa bijú v prsia a prosia Pána o odpustenie. Ďalší sa tlačia k Márii, príliš vydesení na to, aby zachovali voči Najčistejšej odstup, ktorý k nej vždy mali. Jedine Ján nie je vydesený, pretože vidí, že po Máriiných lícach sa rozlieva žiarivý mier radosti. Mária zdvíha hlavu a usmieva sa na niečo, čo je známe jedine jej, potom skĺzne na kolená a roztvorí ruky, takže jej plášť sa rozprestrie ako dve modré krídla na Petra a Jána, ktorí ju napodobnia a rovnako pokľaknú.

 

A potom je tu Svetlo,

Oheň, Duch Svätý, ktorý do uzavretej miestnosti vstúpi s posledným melodickým zvukom v tvare veľmi žiariacej žeravej gule bez toho, aby pohol dverami alebo oknami a ktorý sa na okamžik vznáša asi na tri dlane nad Máriinou hlavou, ktorá je teraz odokrytá, pretože Mária, keď zbadala Oheň Tešiteľa, pozdvihla ramená akoby k jeho vzývaniu a zaklonila hlavu s výkrikom radosti, s úsmevom bezhraničnej lásky. A po chvíli, keď všetok oheň Ducha Svätého a všetka Láska sa zhromaždila nad svojou Snúbenicou, sa žiariaca guľa rozdeľuje na trinásť melodických a veľmi žiarivých plameňov, ktorých svetlo nemožno k ničomu na svete porovnať, a tie zostupujú, aby pobozkali čelo každého apoštola.

 

Ale plameň, ktorý zostupuje na

Máriu, nie je len plameňom, ktorý by sa vznášal nad jej čelom a bozkával ho, ale korunou, ktorá ako diadém obklopuje jej panenskú hlavu a korunuje ju ako Kráľovnú, Dcéru, Matku, Snúbenicu Božiu, Nepoškvrnenú Pannu, Najkrajšiu, večne Milovanú a večné Dieťa, ktoré nič nemôže pošpiniť. Tú, ktorá bolesťami zostarla, ale ktorá sa obnovila radosťou zo vzkriesenia a so svojím Synom sa podieľala na raste krásy a mladistvosti tela, pohľadu, vitality... A tak sa už dopredu podieľala na kráse svojho osláveného Tela, ktoré vystúpi na nebesia a bude Kvetom raja.

Duch Svätý rozžiaril svoje plamene okolo hlavy Milovanej. Aké slová jej môže vravieť? Tajomstvo!

Jej požehnaná tvár je premenená nadprirodzenou radosťou a usmieva sa úsmevom Serafínov, zatiaľ čo slzy šťastia vyzerajú ako diamanty tečúce po jej lícach a iskriace vo svetle Ducha Svätého.

Oheň tak zostáva nejakú dobu... A potom sa rozplýva... Z jeho zostúpenia na pamiatku zostáva vôňa, ktorú nevydáva žiadna pozemská kvetina... Vôňa raja...  Apoštolovia prídu k sebe.

 

Mária zostáva v extáze.

Skríži ruky na prsiach, zavrie oči, skloní hlavu. Pokračuje vo svojom rozhovore s Bohom... a celkom nič nevníma.

Nikto sa neodvažuje ju vyrušiť.

Ján na ňu ukáže a povie: „To je oltár. To na jej sláve sa usadila Sláva Božia.“

„Áno. Nevyrušujme ju v jej radosti. Poďme radšej hlásať Pána a nech sú známe všetky jeho diela a slová medzi národmi,“ hovorí Peter z nadprirodzenej pohnútky.

„Poďme! Poďme! Hovorí vo mne Duch Boží,“ hovorí Jakub Alfeov.

„A núti nás jednať. Všetkých. Poďme evanjelizovať ľudí.“

Vychádzajú, akoby boli postrkovaní či priťahovaní nejakým vanutím alebo nejakou neodolateľnou silou.

Pripravil: Michal Hargaš

máj 2005
rubriky/články:
Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia Kráľovnej pokoja  
Misia Kráľovnej pomoci  
Život a smrť Karola Wojtylu  
Výročie  
Zaujalo nás / Aktuálny sviatok  
Slovo mladých  
Svedectvo / Spomienka   
Napísali ste nám  
Krátke správy / Rôzne