Verše  – struny srdca

 

Milí priatelia, počas existencie M ROSY ste nám často posielali a posielate svoju básnickú tvorbu. Verše ktosi nazval „strunami srdca“, ktoré osviežujú a inšpirujú našu často unavenú myseľ. Oslovili sme básnika Pavla Prikryla, (na snímke), renomovaného novinára, ktorý súhlasí robiť Vám poradcu. Preto privítame Vaše listy s o poetickou tvorbou.

   Želáme vám  inšpiráciu a dobré pero pri veršovaní Vašich pocitov, myšlienok a túžob...     (r)

 

Pavol Prikryl:  Úvrate v nás

 

Viera

Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko...          (Mt, 17, 20)

Výzva je jasná – preniesť vrch

bez použitia sily.

A to nie zajtra, nie na dlh.

Naraz, hneď, v tejto chvíli.

 

Preniesť svoj vlastný Monferrat,

len pohnúť vrchom ega.

Nebáť sa prehier, rôznych strát,

nezbehnúť, nezutekať.       

Všetko však stojí nehybne.

Biedne som na tom s vierou...

Väčšie je zrnko horčičné,

preniká stratosférou,

 

až celý vesmír vyzváňa.

Zrnko – a ako svieti!

Nie ako moje vyznania,

lež ako úsmev detí.

 

Nevyhoď, Pane, za dvere,

semienko menšie zrnka.

Verím, len pomôž nevere –

nech vzíde aspoň trnka.

(z pripravovanej zbierky)                                      

 

Pavol Prikryl

novinár, publicista nar. 25. 4. 1962 v Žiline

Študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, absolvoval Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

Vydal básnické zbierky Tíšenie bolesti (1993), Pre najmenších (1995), Básničky z hviezdičky (1999, 2003), je autor textov reprezentačných publikácií Biblia s ilustráciami Vincenta Hložníka (1998) a Bratislava (2004), rozhlasovej hry Proces s Petrom a viacerých scenárov televíznych publicistických relácií s náboženskou tematikou. Bol zástupcom šéfredaktora katolíckeho mesačníka pre mládež ZRNO a dlhoročný redaktor Katolíckych novín.

Za svoju publikačnú činnosť získal niekoľko ocenení, najvýznamnejšia bola prestížna cena International Media Award, ktorú mu udelila medzinárodná organizácia Union Catholique International de la Presse so sídlom v Ženeve.

V súčasnosti pripravuje na vydanie ďalšiu básnickú zbierku Úvrate v nás a dokončieva knihu pre deti Lastovička Anička.


 

Záujemcom o púte:

 

Sečovce

o. z. Magnificat Bralo, Eva Kačunová, Konvalinková ul. č. 1481/2,  078 01 Sečovce,

tel: 056/6783160,  0904/908029,

sestra Mgr. Agáta Burejová, e-mail: agatocka@orangemail.sk Možno volať aj o. z. Magnificat Slovakia, 02/52444022, magnificat@stonline.sk

 

Dechtice

František Danko, Nová ul. č. 432, 919 53 Dechtice, tel. 033/5575469 (vo večerných hodinách).

(Informácie o publikáciách, materiáloch, videonahrávkach, pútiach - Združenie AVE (redakcia mesačníka  AVE): P.O.Box 91, 814 99 Bratislava 1, e-mail: ave@avemaria.sk,

web: www.avemaria.sk, s vizionármi je možné komunikovať prostredníctvom e-mailu:  dechtice@post.sk   

 

Turzovka

Rímskokatolícky farský úrad, 023 21 Korňa, tel.: 041/4356 211, 041/4356 902, 0903/248 609, 0905/449 625

Hotel Mária:  041/4356 205

Cestovná kancelária LEGIOTOUR, Račianska ul. č. 33, 831 02 Bratislava, tel/fax: 02/44252900,

Publikácie, videonahrávky a CD:

Združenie ŽIVÁ VODA TURZOVKY, Elena Šubjaková, Tajovského 27, 811 04 Bratislava, (aktuálna ponuka publikácie „Mystický stĺp“ a CD-čko  AKATIST s hymnickou piesňou ku cti Panny Márie Turzovskej, Litmanovskej, Dechtickej, a i.)       (r)

máj 2005
rubriky/články:
Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia Kráľovnej pokoja  
Misia Kráľovnej pomoci  
Život a smrť Karola Wojtylu  
Výročie  
Zaujalo nás / Aktuálny sviatok  
Slovo mladých  
Svedectvo / Spomienka   
Napísali ste nám  
Krátke správy / Rôzne