Chopme sa kríža a poďme!

 

„Zapáľ sviečku v okne za zosnulého Jána Pavla. Pošli to 5 ľuďom, nech každý vie, že najlepší človek na svete odišiel.“

Určite to bola najčastejšie posielaná sms-ka deň po pápežovej smrti. A možno vytiahla slzy aj z očí mnohých neveriacich. Ale ty, veriaci človek, musíš ísť ďalej. Tebe nesmie stačiť sviečka a vedomie, že odišiel niekto dobrý. Pápež žije v nás spolu s Ježišom.

 

Dnes chcem vyzvať mladých,

 aby sa zamysleli, či sa pokúšajú žiť pápežove posolstvá. Myslím si, že mladí najčastejšie zlyhávajú, keď ide o predmanželskú čistotu. Niektorí ju považujú za prežitok. Pre niektorých je bremenom. Idealisti padajú po niekoľkých týždňoch, či mesiacoch. Zovšadiaľ počúvam, že sa to nedá.

Hovoriť o viere je intímna záležitosť, hovoriť o sexe je vec verejná. Všetko sa prevracia. Pápež v Apoštolskom liste chlapcom a dievčatám pred 20 rokmi napísal: „Ak treba, buďte rozhodnutí ísť aj proti prúdu názorov, ktoré kolujú, a hesiel, ktoré propagujú. Nemajte strach z lásky, ktorá kladie na človeka požiadavky.“ Naučili sme sa žiť s hriechom, ešte ho aj polievame.

 

A to je taktika diabla,

o ktorej pápež napísal: „Jeho taktikou, ktorú použil a používa, je neukazovať sa, aby zlo, ktoré naočkoval už od začiatku, sa rozvíjalo prostredníctvom človeka, aby sa tak toto zlo čoraz viac stávalo „štrukturálnym“ hriechom a čoraz menej sa dalo stotožňovať s osobným hriechom. Slovom, aby sa človek v istom zmysle cítil oslobodený od hriechu, ale aby sa zároveň do neho stále hlbšie ponáral.“ Keď vás sklamú mladí zo „stretka“, keď bývajú roky v spoločnom byte, hoci sobáš vytrvalo odkladajú, nech vás to neodradí. Žil raz pápež, ktorý by vás nenechal osamotených s vašimi ideálmi. Povedal, že máte „ byť stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.“ Dnes sa môžete oprieť o jeho orodovanie v nebi.

Možno sa raz rozhodnete prijať viac detí, než je zvykom. A možno diskrétne príde kamarátka, matka, katolíčka a „poradí“ antikoncepciu. To nie je cesta, ktorú ukazoval pápež. Je to križovatka života a smrti. Ján Pavol II. načrtol mapu so správnou cestou:

„Modlite sa a učte sa modliť! Otvorte svoje srdce a svedomie tomu, ktorý vás pozná lepšie ako vy sami. Hovorte s ním. Prenikajte hlbšie do slova živého Boha čítaním Svätého písma a rozjímaním nad ním.“  A napokon povzbudzuje, aby sme nezostali pri zapaľovaní sviečok, ale zapálili seba samých: „Mnohí mladí kresťania si držia akýsi odstup od intenzívnejšieho náboženského života, od kontaktu so spoločenstvom veriacich i od spolupráce s kňazom.“ Ježiš Kristus neuznáva žiadnych pasívnych kresťanov. Hovorí: „Kto chce za mnou ísť, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.“

Monika Školnová

máj 2005
rubriky/články:
Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia Kráľovnej pokoja  
Misia Kráľovnej pomoci  
Život a smrť Karola Wojtylu  
Výročie  
Zaujalo nás / Aktuálny sviatok  
Slovo mladých  
Svedectvo / Spomienka   
Napísali ste nám  
Krátke správy / Rôzne