Moje stretnutie s Dechticami

 

Dechtice. Táto dedinka sa mi vryla do pamäti náhodou, keď sme sa pred niekoľkými rokmi vracali z Národnej púte zo Šaštína. Upútala ma vyzdobená socha pri ceste, automaticky som si všimla názov dedinky na tabuli. Neskôr som sa dozvedela, že to je pútnické miesto, kde sa zjavuje Panna Mária. Prešli dni a roky a začala sem putovať moja mama, potom sestra, prinášajúc povzbudenie a vodu z prameňa. Raz som si povedala, že prídem na stretnutie s Matkou Božou aj ja, ale nech sa trochu oteplí.

Je apríl 2005. Slniečko Božej lásky prebúdza prírodu a pohládza svojím teplom pútnikov, ktorí dnes putujú, sprevádzaní modlitbou a spevom za tebou, Matka naša. Som medzi nimi aj ja.  Kráčam, s úžasnou dôverou sa modlím a kľačím, pretože som prišla s jediným úmyslom: prosiť za svetlo Božej lásky do života môjho priateľa, ktorý ju ešte nespoznal. Napriek tomu je to úžasný človek s dobrým srdcom, ktorého milujem a navzdory prekážkam ho túžim priviesť k Bohu a zachrániť jeho dušu pre večný život. Je to ťažké dielo, ktoré v konečnom dôsledku môže vykonať až dobrotivý Nebeský Otec zo svojej neutíchajúcej lásky, vari tak nechápanej.

Som približne v strede zástupu, putujúceho po zastaveniach krížovej cesty. Začnem sa sústreďovať len na rozjímanie o Ježišovom utrpení. Moje predošlé myšlienky mi pripadajú ako úplná banalita a nič v porovnaní s Ježišom, ktorý kráča za naším Vykúpením. Zostávam na konci zástupu, ale nemám sa kam ponáhľať. Ježiš je všade naokolo. Mám dojem, že kráča vedľa v lesíku, kde počujem vetvičky, akoby tam niekto bol. Do mysle sa mi vkráda neodbytná myšlienka …poslední budú prvými… a napĺňa ma ešte väčší pocit pokoja. Posledné dve zastavenia už nepočujem, som ďaleko. Vynáram si ich v mysli.

Po príchode na vŕšok ma zaplavuje krásny pocit z Božej prírody a z miesta, ktoré si vybrala Matka Božia na svoje plány. Cítim tu nesmierny pokoj a lásku.  Cítim v duši milosť, ktorá ju lieči, berie z nej ťarchy a napĺňa ma pokojom. Príchod drahej Matky Božej cítim v spojení so zvláštnym vánkom, ktorý sa prehnal po vŕšku. A potom už len pokoj, mier a teplo, čo sa mi ťažko opisuje. Myslím, že takto nedokáže duši pomôcť žiadny psychológ. Ak sa moja duša bude raz takto cítiť vo večnosti, tak je to niečo, pre čo sa neoplatí žiť, ale umrieť.  Som hlboko presvedčená, že na tomto mieste prichádza k ľuďom nebo a je len na nás, ako ho prijmeme. Je to miesto, ktoré lieči a ktoré sem pre tento úžasný dotyk neba volá ľudí opäť a opäť.

Cestou dolu už kráčam so sestrou. Zacítime závan krásnej vône a premýšľame, odkiaľ by mohla pochádzať. Sladká vôňa kvetín a ovocia. Akoby broskyňová malinovka. Nikto nemá malinovku a cíti to aj sestra, ktorá pre nádchu už týždne nerozoznáva vône.

O jednej v noci som musela písať o týchto pocitoch, ktoré mi nedali spať. Trvalo mi to presne hodinu, ale necítim únavu. Stále som naplnená pokojom z hory, o štvrtej vstávam do stresujúcej práce…        

Agnesa Školnová


 

Lahôdka pre dušu

 

Vážený pán Selecký,

chcem vám od zmŕtvychvstalého Pána vyprosiť veľa Božích milostí, síl a vytrvalosť v tom, čo robíte a nebojácnu odvahu cez tento časopis šíriť Božie veci a posolstvá Panny Márie.

Časopis M ROSU nazývam „LAHÔDKA PRE DUŠU“. Prečítam si ho do bodky a do písmena. Je v ňom veľa dobrého a poučného, ale nedá mi nereagovať na niektoré negatívne ozveny na váš časopis, na vašu osobu, či na niektoré udalosti, týkajúce sa jednotlivých zjavení v Litmanovej alebo pri Brale v Sečovciach.

Priznám sa, keďže som o Litmanovej po prvých zjaveniach počula všelijaké reči, kým som ju osobne so svojou dcérkou nenavštívila. Myslím si, že to bolo v máji roku 1992. Vtedy som uverila a o opaku by ma už nikto nepresvedčil. Pri Brale som bola a môžem konštatovať to isté, čo o Litmanovej.

Spomínam to preto, lebo neviem pochopiť, keď niekto raz v tie zjavenia uveril, prečo ich zrazu začne spochybňovať a prestane v ne veriť. Ja osobne si myslím, že je to naozaj nedostatok silnej viery, respektíve slabá viera.

Bola som v Gaboltove, Turzovke, Medžugorí, Litmanovej a pri Brale, všade som mala ten istý pokoj srdca a na každom mieste pociťujem prítomnosť Panny Márie. Myslím si, že na to, aby človek mal silnú vieru, sa musí veľmi veľa modliť a vtedy odhalí tajomstvo tejto modlitby. Z vlastnej skúsenosti viem, že modlitbou svätého ruženca vieme rozoznať dobré od zla, pravdu od lži, že modlitba nás posväcuje, modlitbou získavame cnosti, ktoré sú Bohu milé a že modlitba robí zázraky. Môžem osobne potvrdiť, že denne pociťujem zázraky skrz modlitbu viacerých ružencov.

Spomeniem aspoň jeden. Ruženec na ruke mi zachránil život. Denne sa modlím všetky štyri ružence, ba i viac, ale aj ďalšie modlitby a zisťujem, že ruženec robí denne zázraky v mojom živote. Celý môj život je jeden veľký „ZÁZRAK“ Panny Márie.

Vaša stála čitateľka Helena K.


 

Mária je Spoluvykupiteľka!

 

Milí priatelia v redakcii a celá rodina M ROSY!

Srdečne Vás všetkých pozdravujem. Chcem sa Vám celým srdcom poďakovať, že ste už uviedli M ROSU ako časopis Panny Márie Spoluvykupiteľky – Vládkyne sveta.

Veď kto si to viac zaslúži, ak nie ona, naša milujúca Matka, aby bola otvorene nazývaná a aj v jej milej M ROSE uvedená tak, ako jej to právom určila Najsvätejšia Trojica a jej Boží Syn, s ktorým sa podieľala na ukrutných bolestiach pod krížom.

Môžem to tak povedať smelo a úprimne, lebo to viem zo sna od 12. 3. 1997, v ktorom mi dal Božský Spasiteľ pocítiť, aké hrozné bolesti mal, aj má a trpí aj jeho Matka.  Odvtedy viem akou hlbokou, nekonečnou láskou nás všetkých Kristus miluje a ešte stále trpí pre naše neprávosti a pre našu vlažnú lásku k jeho Matke a našej milovanej Matičke. Vedela som to aj predtým, ale nie až tak do hĺbky, úprimne a vrúcne ako teraz.

Aj teraz som slabá a stále padám, ale keď Ježiš so svojou Matkou vidia, že je to na mňa veľa, ponáhľajú sa mi na pomoc, či už viditeľne alebo v živých snoch, stačí im tak málo – len úprimná prosba s dôverou a láskou!

Viem, že ste tým otvoreným vyznaním urobili Panne Márii – Matičke všetkých národov – veľkú radosť a ona bude určite s veľkou láskou žehnať a pomáhať Vám, a cez M ROSU tešiť a povzbudzovať nás. Matička naša, my to vieme a s láskou Ti ďakujeme.

Terézia Macurová

Kysucké Nové Mesto


 

Zostaňte pod zástavou

 

Vážená redakcia,

uvádzam príspevok, prevzatý zo zahraničného časopisu (bez titulu), v ktorom sa Pán Ježiš prihovára k Františke – Márii od Ukrižovanej Lásky a prostredníctvom nej nás nabáda, aby sme dôverovali jeho milovanej Matke a konali to, o čo nás žiada a prosí.

Hovorí: „Vzhľadom k stále rastúcej temnote, zmätkom a zaslepenosti, ktoré ohrozujú človeka na celom svete a nahrávajú mocnostiam temna, musíte sa zapojiť do neohrozeného spoločenstva viery a dôvery v moc modlitby a lásky. Pravé víťazstvá sa nezískavajú zbraňami, i keď by boli sebahrozivejšie. Najsilnejšou zbraňou je modlitba a láska. Vyzbrojte sa nimi k tomuto boju. Vašou vodkyňou je moja milovaná Matka. Robte to, čo Vám povie a dôverujte jej. Nič Vám nemôže uškodiť. Moc Lásky zvíťazí.

Zostaňte verní tejto mojej Láske. Je to Láska, ktorá už zvíťazila na kríži a ktorej nemôže uškodiť žiadna moc sveta ani zla.

Zostaňte pod svetlou zástavou tejto svätej Lásky, pod zástavou vašej milovanej Matky a Kráľovnej.“ 

Ježiš k Františke Márii od Ukrižovanej Lásky

Anton Ondrás, Púchov

 


 

Imprimatur M ROSY

 

Radostné Aleluja

od Krista Víťaza nad smrťou a požehnanú Veľkú noc celému kolektívu časopisu M ROSA i jeho zakladateľovi p. Seleckému vyprosujem denne vo sv. ruženci a veľa Božích milostí, pomoci a ochranu Nepoškvrnenej pre vás všetkých i pre tento časopis, ktorému cirkevné schválenie dávajú sami čitatelia.

Vaša čitateľka a členka Rodiny Nepoškvrnenej si na vás denne v modlitbách spomína.

 Rozália Š. Galanta


 

Modlitba - šanca

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Pekný pozdrav a s modlitbou na perách aj za sestru Agátu.

Moji drahí, chcem Vás súrne poprosiť o modlitby za seba. Mám 42 rokov a šestnásť a pol ročného syna, s ktorým žijem sama, manžel nemá záujem.

 V roku 2001 ma operovali v Nitre na nádor. Vyoperovali mi polovicu pankreasu, polovicu žalúdka, žlčník, dvanástnik a šanca na prežitie pár týždňov, mesiacov, ale cez mnohé modlitby sa Pán na mne oslávil a uzdravil ma. Chvála Ti,  Ježišu!

V roku 2003 mi opäť zistili nádor. Zasa operácia v Nitre, znova chemoterapia, ale zasa sa Pán cez modlitby oslávil. Chvála Mu,  Aleluja!

Teraz pred sviatkami som bola na CT a zistili mi zmeny na pečeni a hrubom čreve. Aj keď som to odovzdala a každý deň si spájam s Ježišom v Getsemani, s jeho súcitom, cítim hroznú bezmocnosť a veľký strach (aj on ho mal). Ježiš mi dal toľko lásky, koľko mi nedala moja rodina a ja ho nekonečne milujem za ten kríž a prosím, aby sa Jeho milosrdenstvo na mne oslávilo,  i Najsvätejšia Trojica.

Prosím vás všetkých, aj sestru Agátu, o modlitby, veľmi vás prosím. Mám doma obrázok Vládkyne svata, ktorý ste mi poslali. Aj ja chcem patriť do jej skupiny so svojím synom Lukášom a manželom Ladislavom, za ktorého tiež nesiem zodpovednosť. 

Vlasta C., Levice


Vyslyšaná prosba

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Milá redakcia, konečne som sa odhodlala napísať vám, pretože som to sľúbila a sľuby sa majú plniť.

Keď mal môj najmladší syn veľké problémy na strednej škole, tak som prosila sv. Júdu Tadeáša o pomoc a sľúbila som, že to zverejním, ak moju modlitbu vypočuje. Určite mu aj vtedy pomohol, ale ja som svoj sľub nesplnila. Teraz po niekoľkých rokoch môj starší syn nemohol nájsť prácu, ja som sa znova obrátila na sv. Júdu Tadeáša a po druhom desiatniku môj syn dostal prácu.

Chcem teda takto verejne poďakovať Pánu Ježišovi za jeho láskavé srdce a ochotu pomáhať tým, ktorí sa na neho s dôverou obrátia. Nech mu je večná chvála, česť aj sláva. Ďakujem z celého srdca aj sv. Júdovi Tadeášovi. Vám ďakujem za časopis, ktorý ma vždy veľmi poteší a prinúti hlbšie sa zamyslieť.

Nech vás žehná Pán a ochraňuje Panna Mária.    

Vaša stála čitateľka Oľga

máj 2005
rubriky/články:
Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia Kráľovnej pokoja  
Misia Kráľovnej pomoci  
Život a smrť Karola Wojtylu  
Výročie  
Zaujalo nás / Aktuálny sviatok  
Slovo mladých  
Svedectvo / Spomienka   
Napísali ste nám  
Krátke správy / Rôzne