Ján Pavol II.:      Amen...! 

 

Sv. otec, pápež Ján Pavol II., zosnul v Pánu dňa 2. apríla 2005 o 21.37. hod., na vigíliu sviatku Božieho Milosrdenstva, vo svojom súkromnom byte, odkiaľ sa modlil svoju pravidelnú modlitbu Anjel Pána a odkiaľ požehnával svojich zverených. Jeho posledné slová zneli:

Hľadal som vás. Teraz ste ku mne prišli. A ja vám ďakujem.  (Slová patrili modliacemu sa davu na námestí sv. Petra)

Som spokojný, buďte aj vy. Modlime sa spoločne s radosťou. Radostne zverujem všetko Panne Márii. Amen...   (Blízkym osobám pri svojej smrteľnej posteli)

* * * * * * *

Milí priatelia, náš sv. Otec, pápež Ján Pavol II. je už v Nebi. Modlime sa k nemu, máme v Nebi veľkého orodovníka!

Budeme pokračovať aktuálnymi informáciami nového pápeža Benedikta XVI., ktorý bude viesť našu Cirkev v tejto vážnej etape.

Anton Selecký

 

Karol  WOJTYLA 1920- 2005

Už je v Nebi

Panna Mária sa zjavila so zosnulým pápežom:

„Hľa, môj syn!“ 

Medžugorský vizionár Ivan DragiČeviČ svedčí a potvrdzuje, že v nedeľu večer 3. apríla 2005 mal pravidelné zjavenie Panny Márie, a pri nej videl len niekoľko hodín predtým zosnulého pápeža. 

(Viac sa dočítate kliknutím sem)


 

Vytrvajme!

 

- Spojme sa modlitbami za sv. Otca. Jeho stav sa prudko zhoršil.

1. apríla 2005, 14. 58 h

- Pri pápežovi sú už iba jeho najbližší.     

1. apríla 2005, 19. 00 h

- Rybár je mŕtvy. Pápež zomrel...

2. apríla 2005, 22.00 h

 

Tieto a viaceré sms-ky kolovali medzi tisíckami veriacich.Pápež našej doby, pápež Panny Márie odišiel, aby nám pomáhal priamo od našej milovanej Kráľovnej. Smrťou Jána Pavla II. sme vstúpili do záverečnej fázy veľkej vojny. Obetujme sa do konca ako Ján Pavol II.! Vytrvajme! Ježiš prichádza!

Sv. Faustína Kowalska vo svojom denníku (1773) píše: „Keď som sa modlila za Poľsko, počula som tieto slová Ježiša: Poľsko som si zvlášť zamiloval. Ak bude poslušné mojej vôli, povýšim ho v moci a svätosti. Z neho vyjde iskra, ktorá pripraví svet na môj druhý príchod.“

Dňa 13. mája 1991, na výročia fatimského zjavenia Panny Márie povedala Don Gobbimu  tieto slová:

„Dnes vám potvrdzujem, že toto je pápež môjho tajomstva... Pápež môjho Srdca a  mojej bolesti. “

Drahí priatelia, obetujme všetko za tých, ktorí sa slepo ženú do záhuby, napriek všetkým upozorneniam Neba. Zachraňujme duše! Panna Mária si to žiada. Ona nás vedie, miluje a ubezpečuje:

„Vytrvajte v modlitbe, v utrpení a nádeji, pretože hodina vášho oslobodenia je blízko...!“

(Don Gobbimu, 9. marca 1979)

Anton Selecký


 

Novým pápežom sa stal kardinál Jozef Ratzinger

Benedikt XVI.

 

Veľký  jasot vypukol na plnom Námestí sv. Petra po tom, čo 19. apríla 2005 na  balkóne Chrámu sv. Petra oznámili: Habemus papam - máme pápeža. Potlesk  zosilnel, keď oznámili jeho meno.

Kardinál Jorge A. M. Estévez predstavil nového pápeža,  ktorým sa stal nemecký kardinál Jozef Ratzinger (78 r., na snímke), ktorý si dal meno Benedikt XVI., ako 265-ty pápež v histórii Katolíckej Cirkvi. 

Po oznámení mena Ratzinger a jeho pápežského mena Benedikt XVI. gratulovali okolostojaci nemeckým novinárom. Predtým mnohí vyhlasovali, že národnosť pápeža im je ľahostajná. „Len aby to bol Boží muž,“ povedala vietnamská rehoľníčka.

Keď 78-ročný Benedikt XVI. vystúpil na balkón, ľudia skandovali:  „Benedetto, Benedetto!” Pápež sa k nim prihovoril slovami:

„Drahí bratia a sestry, po takom veľkom pápežovi Jánovi Pavlovi II. zvolili ctihodní kardináli mňa, jednoduchého, pokorného robotníka v Pánovej vinici... V radosti vzkrieseného Pána vykročme na cestu s dôverou v jeho neustálu pomoc. Nech nám Pán pomáha. Mária, jeho najsvätejšia Matka, nech nás sprevádza. Ďakujem.“  

(TK KBS)


 

Cirkev vedie Kristus

 

Z myšlienok príhovoru pápeža Benedikta XVI. pri jeho inaugurácii  dňa 24. apríla 2005 vo Vatikáne:

- Nie som tu preto, aby som prezentoval seba, ale Božiu vôľu, aby v tomto čase viedol Cirkev Kristus.

- Svet bude spasený krížom, nie tými, ktorí ho ukrižovávajú.

- Modlite sa za mňa, aby som zo strachu neustupoval pred vlkmi.

 

 

 

 

Posolstvo Kráľovnej pomoci

Odpustite!

Moje deti!

Veľmi vás milujem. Dnes vám vyprosujem milosť odpustenia. Moje deti, svojim neodpustením bránite Božej milosti rozvíjať lásku vo vás. Moje deti, ani neviete, ako veľmi si zatvárate srdcia, keď úmyselne zotrvávate v hneve. Deti, veľmi vás prosím, otvorte svoje srdcia pre vašich bratov a sestry, aby sa vaše srdcia stali záhradami lásky, v ktorých druhí nájdu odpočinok. Veľmi vás milujeme!

Ďakujem Vám, že ste počuli moje volanie.

Prostredníctvom Simony,

Dechtice, 15. apríla 2005


 

Posolstvo Kráľovnej pokoja

Obnovte modlitbu vo svojich rodinách

„Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu vo svojich rodinách.

Modlitbou a čítaním svätého Písma nech vstúpi Duch Svätý do vašich rodín, ktorý vás obnoví.

Tak sa stanete učiteľmi viery vo svojej rodine. Modlitbou a vašou láskou svet pôjde po lepšej ceste, a láska zavládne vo svete.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

Medžugorie, 25. apríla 2005

 


Prosíme všetkých vás, ktorí máte nezaplatené zásielky či už ako distribútori M ROSY alebo iné finančné podlžnosti, aby ste nám ich urýchlene vyrovnali.  Je to pre nás veľmi dôležité, nakoľko nemáme iné príjmy na našu činnosť.  Je to v záujme našej redakcie ako aj všetkých našich čitateľov. Ďakujeme za pochopenie!            

Redakcia

máj 2005
rubriky/články:
Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia Kráľovnej pokoja  
Misia Kráľovnej pomoci  
Život a smrť Karola Wojtylu  
Výročie  
Zaujalo nás / Aktuálny sviatok  
Slovo mladých  
Svedectvo / Spomienka   
Napísali ste nám  
Krátke správy / Rôzne