Panna Mária naliehavo odporúča:

Otvorte srdcia Ježišovi

 

Raz bol Svätý Otec na streche veľkej terasy, kde sa modlieval. Nastúpil do výťahu. Skôr, než stlačil gombík, výťah privolala sestra, ktorá bola na prízemí a privolala Svätého Otca na prízemie. Zrazu sa otvorili dvere a vo výťahu bol Svätý Otec. Povedala: „Ó, Matka Božia.“ A on vraví: „Ja nie som Matka Božia, ja som pápež.“

 

Týmto príbehom poľskej sestry  povzbudila dechtická vizionárka Simona na prvonedeľnej púti dňa 3. apríla 2005. „Smútok je veľký a bolesť hlboká, ale predovšetkým si musíme zachovať vo svojich srdciach jeho posolstvo, aby ono bolo živé. A neustále sa modliť na jeho úmysly, za jeho diela. Zoberme si za svoje jeho heslo: Totus tuus, celý tvoj, Mária! Aby sme vo svojich srdciach mali Svätého Otca ako radostného muža,“ povedala.

V čase, keď cirkevní hodnostári a štátnici vzdávali hold telesnej schránke pápeža, do Dechtíc 3. apríla 2005 prichádzali pútnici. Posledné zastavenie krížovej cesty je na vrchu Boričky, kde sa zjavuje Kráľovná pomoci.

Panna Mária prišla po štvrtom desiatku cez povzdych „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy“. Znamením jej príchodu je chovanie vizionárov. Prerušia modlitbu sv. ruženca a zahľadia sa na jedno miesto. Výraz tváre je vrúcnejší, sústredený. Po chvíli sa synchronizovane pomaly dôsledne prežehnajú a  modlia sa s Pannou Máriou. Potom pokračuje modlitba slávnostného ruženca a ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Medzi desiatkami rozjímame nad staršími posolstvami Panny Márie:

 

Bolesť a láska

Dnes zvláštnym spôsobom viniem do svojho Srdca všetkých ľudí, ktorí sa mi odovzdali. Dnes spájam vašu bolesť s mojou bolesťou a moju lásku s vašou láskou. Dnes túžim odiať láskou celý svet. Dôkazom mojej lásky vám bude, že kedykoľvek budete prosiť s túžbou a dôverou, ja sa vám dám spoznať viditeľne v spôsoboch. Vtedy majte otvorené oči, uši i srdce, pretože ja vám budem do nich vtláčať moju lásku.

 A ešte niečo, drahé moje dietky, a to je to najdôležitejšie, čo vám chcem dnes povedať. Milujte Ježiša, milujte ho celým svojím srdcom. On túži byť s vami. Chce sa vám dať spolu so všetkými svojimi milosťami. Deti, využite tento čas, ktorý máte. Veľmi, veľmi vás milujeme.

 

Túžba sŕdc

Moje deti! Dnes vás všetkých volám k modlitbe lásky, ktorá zmení vaše srdcia. Srdcia celého sveta prahnú po pokoji a láske, pretože sú zatvorené pre Božiu lásku. Dovoľte Bohu zmeniť a naplniť vaše srdcia, aby rozkvitli pokojom a začali si vážiť dar života a lásky. Modlím sa, aby sa vaše srdcia nestali tvrdými skalami, ale srdciami ľudskými, ktoré vedia milovať. Som šťastná, deti moje.

 

Čas milosti

Deti, toto je čas milosti, preto proste Boha o milosti, ktoré tak potrebujete. Nebojte sa prosiť. I dnes vás chcem vyzvať, aby ste sa viackrát za deň zastavili a pozdvihli svoje srdcia k Bohu. Nech každý jeden váš skutok je neustálou oslavou Božieho milosrdenstva. Deti, v túto dobu je k vám Božie milosrdenstvo veľmi naklonené a túži vás celých preniknúť. Deti, toto je čas obnovy, preto zastavte sa  a ponorte sa do hlbokej modlitby, v ktorej pocítite, ako veľmi vás milujeme. My vám dáme poznanie. Duch Svätý prenikne vašu myseľ i srdce. Deti, nechajte sa obnoviť Ježišom. Som stále s vami a teším sa z každého vášho úsilia o vašu duchovnú obnovu.

 

Prijímajte Eucharistiu

 Moje deti! Dnes sa k vám prihováram ako Matka všetkých mojich detí na celom svete. Deti, tak veľmi by ste chceli zmeniť svet svojím úsilím. Akokoľvek  by  ste sa snažili, nepodarilo by sa vám to. To môže urobiť len Boh svojou láskou cez vaše srdcia. Preto vás volám, aby ste sa modlili za tých, ktorí sa nemodlia. Aby ste môjho Syna v Eucharistii prijímali za tých, ktorí ho neprijímajú a aby ste konali skutky milosrdenstva za tých, ktorí ich robiť zabúdajú. Deti, svetu môžete pomôcť len tým, že sa budete s väčšou láskou k Bohu obetovať za svojich blížnych. 

 

Zbierajte poklady neba

Moje deti!

Všetkých vás objímam v mojom náručí. Dnes vás volám, aby ste Božiemu milosrdenstvu dovolili roztopiť ľady sebeckosti a nelásky vo vašich srdciach a nechali sa naplniť nekonečnou Božou milosrdnou láskou. Ako zbierate poklady tejto zeme, chcem, aby ste zbierali poklady neba, teda poklady milosrdnej lásky, ktoré raz prinesiete domov k milosrdnému Otcovi.

Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie!

* * * * * *

O stretnutí a modlitbách s Pannou Máriou - Kráľovnou pomoci sa vizionári podelili s prítomnými pútnikmi:

- Martin Gavenda (26): „Panna Mária dnes mala oblečené biele šaty, biely závoj, jednoduchý modrý plášť. Stála na malom bielom i obláčiku, v pravej ruke držala biely ruženec a okolo hlavy mala korunu z dvanástich hviezd. Keď prišla, tak som sa s ňou modlil Otčenáš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí a Panne Márii som odovzdával vás tu prítomných, tých, ktorí sa s nami duchovne spájajú, modlia a dnes som sa s Pannou Máriou modlil za všetkých chorých. Za tých, ktorí dávno neboli na svätej spovedi, ktorí majú rôzne zranenia, ťažkosti. S Pannou Máriou som vyprosoval milosrdenstvo pre všetkých. Z Panny Márie šiel veľký pokoj. Odovzdal som jej  vašich drahých doma i vaše osobné ťažkosti a problémy.“

Okrem Otčenáša a Sláva Otcu - modlitby spolu s Pannou Máriou za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí na celom svete a za všetkých prítomných  sa vizionári modlia aj na určené úmysly:

- Mária Gavendová (24): „za trpiacich, zomierajúcich v tento čas, zomrelého Svätého Otca a  duše v očistci.“

- Adriana Kúdelová (24): „za ľudí, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku ako veľký Boží dar, teda za neveriacich.“

- Simona Kumpanová (23): „za rodiny.“

- Jozef Danko (19): „za obrátenie hriešnikov.“

* * * * * *

„Našou útechou v žiali za Svätým Otcom je skutočnosť, že náš Svätý Otec bol naozaj svätý. Som presvedčený, že teraz sa na nás díva z neba a usmieva sa na nás. Dobrorečme Pánovi za Svätého Otca, za to, že nám ho dal a že sme mali šťastie byť na svete v dobe jeho pontifikátu,“ povedal na záver o. Ferdinand Kaňka.        

Monika Školnová

 


 

Posolstvo Kráľovnej pomoci dané

Simone z 15. marca 2005:

 

Moje deti,

dnes očakávam s vami zmŕtvychvstanie môjho Syna. Čakám, že vaše srdcia zatúžia po neustálej blízkosti Ježiša vo vašich životoch. Deti, pozývam vás na svätú spoveď, aby mohol Ježiš vo vás všetko prežiariť a osláviť. Deti, otvorte svoje srdcia, aby v každom srdci mohol Ježiš zvíťaziť navždy a úplne. Veľmi vás milujeme. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.

máj 2005
rubriky/články:
Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia Kráľovnej pokoja  
Misia Kráľovnej pomoci  
Život a smrť Karola Wojtylu  
Výročie  
Zaujalo nás / Aktuálny sviatok  
Slovo mladých  
Svedectvo / Spomienka   
Napísali ste nám  
Krátke správy / Rôzne