Celine Roscheková:

„Boh je to najlepšie“

 

Táto osemnásťročná Miss Rakúska 2002 sa v rozhovore pre časopis You zdôverila, že je praktizujúcou kresťankou.

Na otázku, čo si myslí o Bohu, povedala: „Prostredníctvom jeho lásky ku mne som sa naučila relaxovať a už vôbec nepociťujem stres z úspechu. Jednoducho sa stiahnem späť a viem, že som milovaná.“

Celine Roscheková v interview tiež zdôraznila, že svet modelingu je pre ňu už len vedľajšou záležitosťou. „Pre mňa je momentálne najdôležitejšie to, čo odo mňa žiada Boh. Jeho vôľa je rozhodujúca, všetko ostatné je nepodstatné.“

Čítanie Biblie predstavuje pre Celine úplne normálnu dennú činnosť. „Kto pozná Sväté písmo, pozná i život. Je to tá najlepšia a najjednoduchšia cesta k poznaniu Boha.“

Vlaňajšia Miss Rakúska čitateľom časopisu You odporúča: „Vyplatí sa dôverovať Bohu. Nebuďte vlajočkami vo vetre: dnes tak - zajtra inak. Tento svet potrebuje ľudí s chrbtovou kosťou. Z toho, čo ste v živote  zažili, si  ponechajte  len to dobré.  Vo výslednom efekte je Boh to najlepšie.“

Z YOU-magazine preložila :

Karin Galbavá


Mel Gibson - herec a producent :

Film o Kristovi - najsilnejší príbeh

V tohtoročnom februárovom čísle M ROSY sme priniesli informáciu, že svetoznámy americký filmový herec Mel Gibson pripravuje film o živote a smrti Ježiša Krista. Svoj projekt vtedy charakterizoval slovami: „Ježiš zomrel za celé ľudstvo. On trpel za nás všetkých. Je načase, aby sme sa k tomuto zásadnému posolstvu vrátili, lebo všetci potrebujeme viac lásky, viery, nádeje a odpustenia.“ 

Mel Gibson, ovenčený Oskarom, hrdina filmov ako Patriot, Statočné srdce  či Údolie tieňov už začal v rímskom filmovom mestečku Cinecittá nakrúcať film „The Passion“. Dej filmu sa sústreďuje na posledné hodiny života Ježiša Krista, ktorého stvárňuje Jim Cavieze.

 

* ZENIT: Ako ste dospeli k rozhodnutiu, že sa podujmete realizovať  tento filmový projekt? 

M. G.: Musím sa priznať, že táto myšlienka vo mne dozrievala veľmi dlho.  Dnes je zo mňa už postarší chlapík.  Pred dvanástimi rokmi som však mal iba 35 a práve vtedy som začal dôkladnejšie skúmať korene svojej viery. V Boha a jeho existenciu som vždy veril, lebo som bol vychovaný v kresťanskom duchu. Ale po tridsiatke som akosi uletel a ťažisko môjho života predstavovali iné veci. Našťastie, už čoskoro som si uvedomil, že na prežitie potrebujem aj čosi viac. Pustil som sa do podrobného štúdia Evanjelia i ľudských dejín. A vtedy sa v mojej hlave zrodila aj myšlienka na tento filmový projekt. Začal som skúmať históriu Ježiša Krista v reálnom svetle, tak, aby mi dávala zmysel a aby som sa k nej mohol aj ja sám vyjadriť. Toto svoje poznanie sa teraz usilujem preniesť i na filmové plátno.

* ZENIT: O živote Ježiša Krista sa už natočilo mnoho filmov. Prečo si myslíte, že má vzniknúť ďalší film práve s touto tematikou?

M. G.:  Rozprávam príbehy, ako ich podáva Biblia. Snažím sa na filmovom plátne stvárniť udalosti, ako sa skutočne udiali, a to hovorí samo za seba. Evanjelium je exaktný scenár a my nakrúcame presne podľa neho.

* ZENIT: Vyzerá to na zásadnú zmenu obvyklej filmovej produkcie Mela Gibsona. Vašou špecialitou je predsa akcia, dobrodružstvo a láska. Čo Vás inšpirovalo k  filmu s religióznou tematikou?

M. G.: Existuje azda významnejší hrdinský príbeh, akým je príbeh o Kristovi?  Veď je to príbeh o veľkej láske a obetovaní vlastného života pre niekoho iného. A Kristus obetoval život pre nás všetkých. Pašiová história je nielen najväčšie dobrodružstvo všetkých čias, ale aj najsilnejší príbeh všetkých čias. Boh sa stal človekom a ľudia ho zabijú! Keď takáto udalosť nie je akčná, čo už potom je akčným príbehom?

* ZENIT: Pre akých divákov je film určený?

M. G.:  Pre všetkých ľudí. Kristus predstavuje zlom v histórii ľudstva. On nás pretvoril. Jeho úžasné posolstvo poznamenalo veriacich i neveriacich. On nám ukázal cestu, že zmyslom nášho života je rozdávanie lásky.

* ZENIT: Nebude tento film zraňovať židov, pre ktorých Kristus nie je Mesiášom?   

M. G.: Ježiš bol pôvodom Žid, takisto ako jeho matka. Židmi boli aj dvanásti Kristovi apoštoli. Toto je reálny fakt aj v Biblii. Ale v nej sa tiež hovorí: „Medzi  svojich prišiel a svoji ho neprijali.“ Toto nemôžem zatajiť. To však ešte neznamená, že  minulosť je  horšia ako  súčasnosť. Tento film je o láske a odpustení. To sú veci, ktoré svet veľmi potrebuje pochopiť, najmä v súčasných pohnutých časoch, keď existencia ľudstva visí na vlásku. 

* ZENIT: Možno sa niektorí ľudia právom nazdávajú, že chcete len „vnútiť svoju kresťanskú vieru druhým“. Je to naozaj tak?

M. G.: Ja som si tento príbeh nevymyslel, iba sa pokúšam o prerozprávanie a o čo najpresvedčivejšie stvárnenie dejín človeka. Ide mi o reálne zachytenie obdobia, keď k nám prišiel Kristus. Ja sa iba pokúšam o stvárnenie skutočného príbehu, v ktorom dominuje láska. Ľudia s otvorenou mysľou ocenia tento film, aj keď je taký, aký je.

Domnievam sa, že sme už príliš navyknutí vidieť vo filmoch len vzhľadné krucifixy na stenách a zabúdame, čo sa vlastne v skutočnosti udialo. Vieme, že Ježiša zajali, že niesol na chrbte kríž, že ho na tento kríž priklincovali a že na ňom zomrel.  Ale málokto sa zamyslí, prečo sa to tak muselo stať. Aj mne to trvalo dosť dlho, pokým som pochopil, čo všetko musel Ježiš prežiť a ako veľmi musel trpieť, aby nás spasil. Aj o tom je tento film.

Teraz, keď už chápem, čo všetko musel Kristus prekonať, necítim s ním len súcit, ale cítim, že som mu aj veľkým dlžníkom. Možno sa mu týmto filmom aspoň trochu poďakujem za obeť a lásku. Možno sa mu aspoň trochu poďakujem za každého človeka, ktorého oslovila Kristova láska.

ZENIT, preklad: Karin Galbavá


Nemecká herečka Katja Giammona sa vyznáva v rozhovore pre časopis You:

„Prijímam Ježišov kríž“

„Prišlo to úplne neočakávane - takmer ako nočný zlodej.“ Takto odpovedala známa nemecká herečka Katja Giammona v najnovšom vydaní časopisu YOU na otázku jej obrátenia sa k viere. Vlastne, moji rodičia patrili k Svedkom Jehovovým,“ vysvetľuje. „Keď som mala štrnásť rokov, predsa len od nich odišli a prinavrátili sa ku Katolíckej cirkvi - a ja s nimi, ale nie v praxi. Keď som zostala v druhom stave, začala sa matka postiť, stala sa úplne pobožnou.  Zriekla všetkého: kávy, alkoholu - a to všetko pre moje dieťa.“

Dieťa prišlo na svet zdravé, avšak osobné problémy predsa zostali. Až pokiaľ Katju matka nepozvala na veľké charizmatické stretnutie. „Pomyslela som si: A čo teraz? Mama, nemysli si, že s tebou pôjdem do kostola! Ale keď ma chceš pozvať na dovolenku, prečo nie? Takže som s ňou vycestovala a chcela som sa popri všetkom venovať i študovaniu scenára - či už v hoteli, alebo na pláži.

Jedného dňa som sa vybrala s nimi, aby som uvidela, ako až ďaleko vtiahla matka dcéru“ - aby to opäť nebolo príliš fanatické! „Tak som šla s nimi a zotrvala ešte polhodinu a potom ešte ďalšiu hodinu. Potom som matke povedala: ,Mama, idem na toaletu.’ Namiesto toho som sa však nasmerovala úplne inde - poza stĺp - aby ma nebolo vidieť, pretože som sa fyzicky zrútila a začala plakať - na základe slov, ktoré vypočuli moje uši a aj srdce.

Neskôr si kúpila ruženec a pripojila sa ku skupinke modliacich sa. Potom vycestovala s priateľkou do Medžugoria. A potom, keď tam prišli, sa to stalo. „Len ťažko to opíšem slovami... Tak mi svitlo: Ó, Bože! On to so mnou myslí osobne! Osobne ma povolal do Medžugoria. Pretože On tam osobne bol. A už ma neopustil.“

Katja sa tam prišla vyspovedať. „Spočiatku som nevedela, ako prebieha spoveď - najskôr mi museli prečítať 10 prikázaní, aby som sa k nim mohla vyjadriť. Ale keď som sa vyspovedala, mohla som zrazu prijať Eucharistiu.  A keď som sa opäť vrátila do vlasti, dva mesiace som zostávala utiahnutá vo svojej ulite - žiaden kontakt s vonkajším svetom - bola som v komunite, so sestrami, ktoré sa spoločne modlievali ruženec dlhé hodiny. Spoznala som, že Boh naozaj jestvuje. Verím, že najviac prijmete, keď sa jednoducho poddáte.

V Medžugorí sa spýtala kňaza, či má prijať Ježišov kríž.: A potom som mala pocit, akoby mi odpadlo bremeno z chrbta, pri vypovedaní slov: ,Prijmem Ježišov kríž.’ A povedala som: ,To predsa nie je možné, prečo je ten Kristov kríž taký ľahký?’ Mala som pocit, že váha ubúdala. K tomu sa vyjadril duchovný len takto: ,Áno, kríž sveta, ktorý toľko váži, ste odložili. Teraz ste si vzali kríž Ježiša Krista, a ten neváži toľko ako kríž sveta na chrbte človeka.’“

Cíti sa ako tá, ktorá bola povolaná byť herečkou? Katja: „Nazdávam sa, že všetko vynaložené úsilie, všetky želania majú svoj význam. Boh tie veci spája... A ja si myslím, že Boh to mal so mnou v úmysle. Je plný prekvapení - a tie mi ukáže. Hlboký pokoj a mier existuje aj tu na zemi, keď ho spozorujete. Boh existuje, ja som ho stretla. A možno ho cítiť v úplnej blízkosti. Keď sa obzriete niekoľko rokov dozadu, bola som oslavovaná a hľadala som to i ono, celkom kŕčovite - úplný workoholik, a na konci je aj tak všetko fuk.  Ale teraz  opäť prišiel  elán, ale    všetko  robím  len pre Boha.“

(KATH.NET - Forum: Promis und Gott)

máj 2003
rubriky/články:
Na linke M-Rosy  
Do vašej pozornosti  
Aktuality / Don Gobbi  
Správy z hory Zvir  
Postrehy z Medžugoria  
Namiesto smútku - ruženec  
Ich mečom je čas  
Zvíťazí sila viery  
Ohňom a mečom  
Boh ťa volá  
Svedectvá známych osobností  
Čistota - Boží plán  
Krátke správy, názory, postrehy...