Toronto - Bratislava: Ukrajinský vizionár J. Terelya pre M ROSU

      

Vízia ohňa 

 

Panna Mária v Hrušive: Robte pokánie! Milujte Boha! Pracujte pre mier!

Komunisti dostali strach *  Revolúcia - boj o moc *  Sodano zrušil dohodu!  Politika = smrť * Boh robí svoje

 

Josef TerelyaMilí čitatelia, v tomto čísle uzatvárame   rozhovor s ukrajinským disidentom, hrdinom a vizionárom Jozefom Terelyom.  

Náčelník oddelenia KGB v Drohoviči, vydal rozkaz zničiť to tankami, rozbiť  a rozvaliť. Jeho žena bola riaditeľkou školy. A ich dcéra ochorela. Lekári jej povedali, že zomrie. Ona tajne prišla k babke, ktorá lieči a číta evanjelium, a tá babka jej povedala, že nech náčelník nespraví to, čo zamýšľa urobiť. Ona a jeho žena nevedeli, že vydal rozkaz zničiť cerkov. Tam chodili študenti z východnej Ukrajiny, z Ruska, zo Sachalina. Správa sa rozšírila po celom Sovietskom Zväze. Z rôznych novín tam boli - Trud, Pravda, Izvestija, Literaturnaja  gazeta. Korešpondenti a KGB sa pýtali študentov, prečo tam prišli. Oni odpovedali, že vidieť Matku Božiu. Nebáli sa. Ľudia stratili strach. Komunisti to cítili. Oni sa začali báť, nie my. Otvorila sa nová etapa v postoji kresťanov ku komunistom. Šírilo sa to rýchlo, na Slovensko, do Maďarska. Mne KGB povedalo, že sa chystá moja deportácia. Ale ešte ma dvakrát skúsili zabiť. Nevyšlo im to.

 

* M ROSA: Panna Mária sa vo Fatime vyjadrila o obrátení Ruska. Ako vnímate dnešný stav situácie v Rusku ?

- Jozef Terelya: V Rusku sú ľudia veľmi veriaci. Prostý národ je veriaci národ, tvrdo verí. Západná propaganda nehovorí o Rusku pravdu. Tam sa obnovila cirkev, vyšla z katakomb - pravdivá cirkev, ktorá bola prenasledovaná. Biskupi a metropoliti boli postrieľaní. Teraz ju vedie patriarcha Joan Bereslavskij z Ukrajiny. Podzemní pravoslávni ukrajinskí biskupi vysvätili Joana na biskupa.  V Rusku do kostolov chodí viac ľudí ako v Nemecku, vo Francúzsku, ako na celom Západe. Keď sa teda hovorí o obrátení, lepšie je povedať zjednotenie. Napísal som knižku o zjednotení pravoslávia s katolicizmom. Zjednotiť sa s rímskym pápežom. Traja biskupi, arcibiskup moskovský Joan a päť svjaščenikov prišlo do Vatikánu, priniesli list, že 30 miliónov ruských pravoslávnych sa chce zjednotiť s Rímom. Bolo to pred troma rokmi. V Ríme s nimi pohovorili, povedali, že to nie je na čase, lebo sa báli Putina. Podľa mňa sa nebáli… Bol to jednoducho fakt pred celým svetom, že ruská pravoslávna cirkev sa chce zjednotiť s Rímom. Ale oni to odmietli, povedali, že nie je čas, neskoršie, nie teraz... To nie je správny postup! Božie záležitosti prídu vždy včas.

 

* M ROSA: Ako vnímate problém rozkolu Východ - Západ? Vyjadrila sa Panna Mária aj k zjednoteniu pravoslávia a katolíkov?  

- Jozef Terelya: Teraz sa v Rusku i na Západe uskutočňuje proces zjednotenia Cirkvi. No ale treba povedať, že slobodomurári a slobodomurástvo nám v tom bránia… Myslím, že v tomto čase sú ľudia v Cirkvi pragmatici. Chápu Cirkev ako pragmatickú inštitúciu. Niet tam ducha. Pre nich to, čo hovorí Matka Božia a Boh, nič neznamená. No môžeme sa presvedčiť, že Matka Božia je vždy s nami, že je s nami Boh.  Všetky vízie, ktoré nám ponúkajú,  je čisté evanjelium. Milovať otca i matku, milovať Boha, žiť v mieri. Tri základné veci v Cirkvi.

Dva roky som s Matkou Terezou chodil po konferenciách. V Rakúsku, kde bolo na konferencii 50 tisíc mladých ľudí, sa jej spýtali, čo môže povedať o katolicizme v niekoľkých slovách. Ona sa zamyslela a povedala jedno slovo: „Mier.”

Z tvorby Jozefa Terelyu* M ROSA: K zjaveniu Panny  Márie v Hrušive došlo po roku katastrofy v Černobyle. Dnes prežívame oveľa  viac katastrof... Je to azda znamenie konca? 

- Jozef Terelya:  Je to varovanie pre ľudí. Pán nekára tých, čo veria. Nie je pravda, že tu je koniec sveta… Tí ľudia, ktorí žijú nesprávne, si sami spravia koniec. Dvadsiate prvé storočie bude storočím Ducha Svätého. Po každých 2000 rokoch sa mení systém. Prišiel čas Ducha Svätého. Jasné, satan opanoval svet. My nemáme nič, ani armádu, ani tanky, a všetko pomaly, pomaly premáhame. Cirkev tu bude vždy, lebo tak povedal Ježiš.

* M ROSA: Panna Mária  v Hrušive povedala: „Moja dcéra“ Ukrajina, prihováram sa za teba... Myslíte si, že Ukrajina je už samostatná?

- Jozef Terelya: Na papieri áno, ale v skutočnosti ešte nie je samostatná. Ešte jej k tomu chýba. Matka Božia v Hrušive povedala: 1. Robte pokánie, 2. Milujte Boha a 3. Pracujte pre mier. Náš národ sa nepokajal. Hovoria: prečo sa máme kajať? A v tom je celý osud. My sme už mohli mať Ukrajinu, ale nemáme, lebo národ je lenivý. Ľud nechce robiť pokánie.

 

* M ROSA: Ako vidíte vy tzv. „oranžovú revolúciu“, ktorý s prezidentských kandidátov je ten pravý? Nie je „demokratizácia“ Ukrajiny len falošným zvodom?

- Jozef Terelya: Môj názor  na vec je, že ide o bitku medzi dvoma klanmi oligarchií - mladí oligarchovia a starí oligarchovia. Starí oligarchovia držia s Ruskom a mladí s Amerikou. Ale či bude Juščenko spôsobilý?  

 

* M ROSA: Často vnímame nevraživosť vedenia Ruskej pravoslávnej cirkvi voči katolíckej evanjelizácii na území Ruska. Prečo to tak je?

- Jozef Terelya: Ruská cirkev si myslí, že Vatikán je spolitizovaný. Či akceptujeme, alebo neakceptujeme  ruskú cirkev, Rusi tiež trpeli. Milióny Rusov zahynuli za kresťanstvo. My sme povinní byť tolerantní k Rusom, lebo ruský národ je veriaci, tvrdo veriaci. Ja si myslím, že raz príde porozumenie, že čo je drahé pravoslávnemu východu, to sa tak ponechá, a čo je drahé  rímskokatolíkom, to sa tiež ponechá. Nám netreba lanáriť jeden druhého na vieru. My sa potrebujeme zjednotiť. 

Teraz je veľmi silný pohyb  v Rusku, keď biskupi, kňazi, veriaci, intelektuáli sa chcú zjednotiť s Rímom. Ale oni nechcú byť rímskymi katolíkmi. Oni chcú východný obrad pod pápežom rímskym. Pápež toho arcibiskupa, biskupov tak vrúcne prijal, ale Sodano zariadil, aby nebola žiadna tlačová konferencia, nič...

No oni nie sú rozčarovaní. Ďalej pracujú. Arcibiskup povedal, že terajšia cirkev je pod rukou farizejov. A to je pravda.  To treba povedať otvorene. Myslím si, že zjednotenie bude v pokoji, nie presviedčanie  z jedného obradu na druhý. Zjednotenie obradov pod jednou rukou pápeža rímskeho.


Z tvorby Jozefa Terelyu* M ROSA: Vy ste sa osobne stretli s Jánom Pavlom II. Aké dojmy ste si odniesli z tohto stretnutia?

- Jozef Terelya: História nám dala nezvyčajného človeka. Pápež nie je len pápež. On je prvý vizionár. Pápež samou svojou postavou v tomto pragmatickom, paskudnom, antikresťanskom svete sa tak postavil, že ho uznávajú aj neveriaci.

 

* M ROSA: Naposledy boli na Ukrajine zjavenia Panny Márie nedávno dvom dievčatám.  Súvisí to s dnešnou situáciou v Rusku a na Ukrajine, a ako?

- Jozef Terelya: Keď som o tom počul, bolo to pre mňa milé, že sa zjavila Matka Božia u nás na Zakarpatí. U nás bola nedobrá situácia. Prišla všetko pomeriť a napraviť.

Tam každú sobotu, nedeľu prichádza 5, 7, 12 tisíc ľudí. Dievčatká nielenže videli Matku Božiu, ale dostali aj stigmy. To sú deti syna môjho  kamaráta kňaza. Aj biskup Danylak pomáhal pri interview vo Vatikáne. Pápež ich prijal o týždeň.

 

* M ROSA: Pán Terelya, Ako vidíte najbližšiu budúcnosť sveta, váš pohľad na globalizáciu, snahy vytvoriť globálnu cirkev, snahy antikrista úplne zotročiť ľudstvo?

- Jozef Terelya: Za posledných 40 rokov na celom svete globalisti napli sily. Jasné, globalisti sú fyzicky silnejší ako my. Ale duchovne my nie sme slabí. Oni sú slabí. A nijako nemôžu pochopiť evanjelium. V evanjeliu je napísané, že Cirkev ani brány pekelné nepremôžu. My sme teraz povinní pracovať iba pre Cirkev a pre svoju vlasť. Tvoriť mier okolo seba, nie politikou sa zaujímať. Politika to je ich smrť. Ona ich privedie k smrti.

 

Pozrite na Ameriku,

takú silnú krajinu. Šla na Irak. Vieme, prečo tam šla. A čo z toho? Irak povstal a zabíja každý deň Američanov. A Amerika má druhý Vietnam. Chcem povedať jedno: Tie štáty, tie vlády, ktoré nechcú mier, vystupujú proti Bohu. Teraz sa ten antikresťanský postup prakticky zasekol. Myslím si, že cez titanskú prácu Cirkvi… Nie nadarmo Božia Matka vytvorila na svete mariánske hnutie. A mariánske hnutie to je hnutie Krista, hnutie mieru a lásky. Vidíme teraz tisíce a tisíce mariánskych hnutí a všetky sú ako bratia. Oni robia jedno a Boh robí svoje.

 Myslím si, že niet priestoru pre pesimizmus. Ja som optimista v tomto pláne. Myslím si, že mier prevládne a im sa nič nepodarí dosiahnuť. Im sa už aj tak nepodarilo. Oni síce ovládajú celú Cirkev, teda snažia sa, ale im to nevychádza. Majú silu, úrady, majú parlamenty, majú všetko proti nám kresťanom ale  nemôžu nič urobiť a nič neurobia.

 

Vždy sa obraciam na veriacich,

Poliakov, Slovákov, Ukrajincov, Rusov, všetkých; Neverte to, čo hovoria mocní sveta, ale verte vo sväté evanjelium a verte v slová Ježiša: „Brány pekelné ju nepremôžu“. Čo Ježiš povedal? „Verte a dostanete.” A my chceme všetko dostať, ale neveriť...

(Ďakujeme za rozhovor)

Anton Selecký

apríl 2005
rubriky/články:
Na linke M Rosy / Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia Kráľovnej pokoja  
Misia Kráľovnej pomoci  
Ostro sledovaná stopa  
Náš rozhovor  
Monitor / Aktuálne  
Zo života svätých / Posolstvo / Blahorečenie  
Misie / Príbeh   
Napísali ste nám  
Krátke správy / Rôzne