Posolstvo Panny Márie

Povedzte Bohu ÁNO

„Drahé deti! V tomto milostivom pôstnom čase pozývam vás, aby ste otvorili svoje srdcia darom, ktoré vám chce Boh dať. Nebuďte uzavretí, ale modlitbou a odriekaním povedzte Bohu ÁNO a on vás naplní v hojnosti. Ako sa na jar zem otvára semenu a prinesie stonásobnú úrodu, tak vám aj váš nebeský Otec dá v hojnosti. Som s vami a ľúbim vás, milé deti, nežnou láskou!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

          Medžugorie, 25. februára 2006

 


 

Panna Mária prijala s dokonalou láskou Slovo života, Ježiša Krista, ktorý prišiel na svet, aby ľudia „mali život v hojnosti“ .

Zverme jej ženy v požehnanom stave, rodiny, zdravotníckych pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí sa angažujú v mnohých spôsoboch v službe životu.

         Benedikt XVI., 5. 2.2006 ,Rím


 

Benedikt XVI.vyzýva k modlitbe a k pokániu:

Nech nás vedie Mária

 

Drahí bratia a sestry,

v týchto dňoch prichádzajú správy o tragických násilnostiach v Iraku, s atentátmi aj proti vlastným mešitám. Sú to skutky, ktoré rozsievajú smútok, živia nenávisť a bránia, už aj tak ťažkému procesu obnovenia krajiny.

  V Nigérii sa udiali počas niekoľkých dní zrážky medzi kresťanmi a moslimami, ktoré priniesli so sebou mnoho obetí a zničenie kostolov a mešít. Pokým vyjadrujem odsúdenie týchto násilných činov voči posvätným miestam, zároveň zverujem Pánovi všetkých zomrelých a všetkých, ktorí ich oplakávajú. Pozývam tiež všetkých k intenzívnej modlitbe a k pokániu počas svätého obdobia Veľkého pôstu, aby Pán oddialil od týchto drahých národov a od ďalších miest na zemi, hrozbu podobných konfliktov!

Kiežby všetci, na orodovanie Svätej Panny, sa stretli v tom, ktorý je opravdivým pokojom! 

Kiež nás počas pôstneho napredovania vedie a učí Najsvätejšia Mária. Ona Ježiša, ktorý rozhodne zamieril do Jeruzalema, aby sa tam podrobil utrpeniu, nasledovala s dokonalou vierou. Podobne ako „nová amfora“ prijala „nové víno“, ktoré priniesol Syn pre mesiášsku svadbu (por. Mk 2, 22). A tak, tú istú milosť, ktorú ona sama s intuíciou Matky  ponúkla novomanželom v Káne, prijala ako prvá pod krížom -  vyvierajúcu z prebodnutého srdca Syna, vtelenie Božej lásky pre ľudstvo.    

         Dňa 26. 2. 2006 Vatikán  

 


 

Posolstvo Kráľovnej pomoci

Potrebujete Ježiša!

Moje dietky!

Veľmi vás milujem, a preto vás dnes povzbudzujem k väčšej horlivosti. Túžte po Ježišovi, túžte ho väčšmi poznať a milovať, aby ste mohli byť šíriteľmi Jeho lásky v tomto ubolenom svete.

Deti, neuzatvárajte sa do svojich problémov a starostí, ale osloboďte sa od všetkého, aby vás Ježiš mohol naplniť. Deti, vy túžite po Ježišovi, ale zároveň mu bránite, aby vás mohol pretvárať.

Túžite ľuďom pomáhať, ale sami potrebujete, aby vás Ježiš niesol. Deti, uvedomte si, že bez Ježiša nič nevykonáte a bez neho budete prázdne. To Ježišova sila pretvára srdcia. Veľmi vás milujem, preto vstúpte do mojej lásky, tak úzko spojenej s Ježišom. Ďakujem vám, že ste počuli moje  volanie!

    Prostredníctvom Simony Kumpanovej,

 Dechtice, 15. februára 2006


 

Pozvánka

Vážení priatelia, dňa 17.  marca  sa pri Brale stretneme už v príprave na Veľkú Noc 2006.

Kto môžte, príďte! Kto chce obraz Vládkyne sveta privítať vo svojom dome na modlitbové stretnutia, môže zatelefonovať na tel. Č. 0907/416-918, alebo napísať na adresu Emília Agáta Burejová, Magnificat Bralo, 078 01 Sečovce.

Podobne si môžete na uvedených kontaktoch objednať obrazy Vládkyne sveta (fotokópie) za účelom trvalého umiestnenia vo svojom príbytku.    

Anton Selecký


 

Láska a kríž

 

,,Hľa, Tvoja Matka..." Ján (19,27)Milí priatelia, drahí bratia a sestry!

 V týchto časoch, ako to je zrejmé aj z tohto čísla M ROSY, nám naša drahá Matka pripomína najmä kríž. Prijmite kríž! Ďakujte za kríž! Objímte ho! Stotožnite sa s ním! Milujte Ho! MilujteLásku! Milujte....

Kríž kráča celým svetom, a čím viac by sme sa ho chceli zbaviť, tým viac sa nám pripomína. Spojenie Láska = Kríž je dnes stále viac očividné. Pozrite si dobre na prebodnuté milujúce Srdce Panny Márie. A dobre si pozrite Jej slzy „Aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc...“

Teraz, v čase nadchádzajúce pôstu, máme opäť možnosť zintenzívniť svoje nasadenie v obetách a modlitbách.  „Pozývam vás, aby ste otvorili svoje srdcia darom, ktoré vám Boh chce dať. Nebuďte uzavretí, ale modlitbou a odriekaním povedzte Bohu svoje Áno“ - hovorí nám naša Matka v Medžugorí. A naviac: „Váš Nebeský Otec vám dá v hojnosti...“

„Ozajstná láska bolí“ - hovorievala Matka Tereza. Láska. Kríž.  Venujme Ježišovi s láskou aspoň ten drobný krížik, ktorý každý máme - On nás k tomu volá, volá nás k tomu Jeho a naša milujúca Matka. A dodáva: „Som s vami a ľúbim vás, milé deti, nežnou láskou...“  Potrebujeme azda väčšie povzbudenie?   

         Anton Selecký


 

O. z. Magnificat Slovakia ponúka sponzorsky vydanú knižočku

„Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci“,       ktorú napísala sestra Emmanuela formou rozhovoru s mystičkou Máriou Simmou o jej skúsenostiach  s dušami v očistci, ktoré ju navštevujú.

         Cena knižky je 39 Sk/Čk.


 

Upozornenie

Milí priatelia, v minulom čísle ste dostali formuláre, na základe ktorých môžete nášmu združeniu venovať 2% zo svojich daní. Ak sa rozhodnete pre nás, po vyplnení formulárov tieto zašlite na Daňový úrad v mieste svojho bydliska. Prosím Vás o túto pozornosť z vašej strany. Pomôžete nám, ako aj našej vzájomnej komunikácii  prostredníctvom  mesačníka M ROSA. Pán Boh zaplať!    ( r )

 


 

Dňa 19. marca slávia sviatok Jozefovia. Sv. Jozef, ochranca Panny Márie a pestún Jej Božského Syna, patrí medzi populárnych orodovníkov, najmä ako patrón rodín a ochranca čistoty.

marec 2006
rubriky/články:
Na linke M Rosy / Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia Kráľovnej pokoja  
Misia Kráľovnej pomoci  
Misia Matky všetkých kresťanov  
Aktuálne / Apokalypsa v posolstvách  
Panna Mária v Maďarsku  
Slovo mladých / Zaznamenali sme  
Naša reportáž / Slovom a obrazom  
Svedectvá  
Píšeme o vás
Ostro sledovaná stopa / Napísali ste nám
Krátke správy / Rôzne