Snežienky v srdci

 

- Chodili spolu nejaký ten rok, dievča otehotnelo a tak sa „museli zobrať“. Po krátkom čase pod jednou strechou pomýšľajú na rozvod.

- Chodia spolu nejaký ten rok, rozumejú si, po škole sa chcú vziať. Usúdili, že nastal čas darovať sa jeden druhému. Od zatiaľ neželaných detí ich ochráni antikoncepcia...

- Chodia spolu nejaký ten rok a on je už netrpezlivý. Dievča to ešte nechce a tak sa rozchádzajú. Alebo predsa len privolí, nechce ho stratiť.

 

Božie príkazy je človek, aj neveriaci, schopný ako-tak akceptovať, ale proti šiestemu sa búri aj nejeden veriaci. Kedykoľvek sme diskutovali o náboženstve, napokon sme sa vždy dostali k otázke predmanželskej zdržanlivosti. Kým ako veriaci sme boli v prevahe, obhajcovia čistoty boli v menšine. Ako obhájiť dnes azda najčastejšie porušované prikázanie „Nezosmilníš!“? Zachovať ho - to je nechať si v srdci rozkvitnúť snežienky. Mladícka a dievčenská čistota oblečie človeka do plátna utkaného zo snehových vločiek a zakryje špinu ostatných hriechov. Obsahom tohto prikázania nie je len manželská vernosť. Vystríha nás aj pred pohlavným stykom pred manželstvom. Čo si myslia o predmanželskej čistote mladí?

 

Jana, 22: Myslím si, že to nemá význam, keď sa niekoho dotýkam, milujem ho, tak existuje silná príťažlivosť dvoch tiel, ktorej sa nedá zabrániť. Patrí to k životu. Treba si to vyskúšať aj pred manželstvom, aby nedošlo k nedorozumeniam.

 

Táňa, 20: Súhlasím s tvrdením, že sex patrí až do manželstva. Myslím, že vtedy si dvaja ľudia ostanú verní až za hrob. A sú aj šťastní, že dali to najcennejšie, čo mohli dať práve tomu, koho milujú a na kom im v živote najviac záleží.

 

Peťa, 21: Myslím si, že sa oplatí vydržať.

 

Zina, 22: Na predmanželský sex nehovorím razantne nie, ale je tu problém: musí to byť muž, ktorého by som milovala a museli by sme mať už vážny vzťah. Aby som mohla povedať, že až v manželstve, musela by som byť o tom stopercentne presvedčená, a to nie som. Ale možno nakoniec to tak dopadne a bolo by to tak aj správne. Lenže na to musia byť dvaja.

 

Peter, 21: Myslím si, že na sexe pred manželstvom nie je nič zlého. Keď sa na to pozeráš z náboženského hľadiska, je to možno považované za hriech, ale aj tak zostávam pri svojom prvom názore.

 

Juraj, 27: Súhlasím so zachovaním predmanželskej čistoty, aj keď niekedy je to aspoň pre nás chlapov tažké, ale určite to má zmysel a stojí to za to! Teda vidíme, že ani veriaca mládež nemá v tejto otázke celkom jasno.

 

Čo hovorí Katechizmus  Katolíckej cirkvi?

2350 Snúbenci sú povolaní zachovať čistotu v zdržanlivosti. V tejto  skúške majú objaviť vzájomnú úctu a učiť sa vernosti a nádeji, že dostanú jeden druhého od Boha. Osobitné prajavy nežnosti, ktoré sú vlastné manželskej láske, si majú vyhradiť pre čas manželstva. Majú si navzájom pomáhať rásť v čistote.

 

2391 Dnes sa mnohí dovolávajú „práva na skúšku“ vtedy, keď jestvuje úmysel uzavrieť manželstvo. Nech je akokoľvek pevné predsavzatie tých, čo sa viažu predčasnými pohlavnými stykmi, „tieto styky nemôžu zabezpečiť úprimnosť a vernosť medziosobného vzťahu muža a ženy a najmä chrániť ho pred nestálosťou vášní a ľubovôle“. Telesné spojenie je morálne oprávnené iba vtedy, keď sa utvorilo definitívne spoločenstvo života medzi mužom a ženou. Ľudská láska nepripúšťa „skúšku“. Vyžaduje úplné a definitívne vzájomné darovanie sa osôb.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vo svojej knihe XX a XY takto píše PhDr. Helena Rozinajová, CSc.:

Trpezlivosť i čakanie chlapca a dievčaťa v pohlavnej sfére života, ktorí si chcú svoju lásku prejaviť pohlavným spolužitím až v manželstve, je uvedomelým postupom mravne vyspelých mladých ľudí. Ak v nedočkavosti odtrhnem zo stromu ovocie a po zahryznutí zistíme, že je nezrelé, uvedomíme si, ako nám mohlo chutiť, keby bolo dozrelo.

Predmanželské obdobie má predsa svoje neopakovateľné čaro aj bez pohlavného spolužitia, ktoré mladú dvojicu neobohacuje, ale skôr okráda o čistotu predmanželského vzťahu chlapca a dievčaťa.

 

Niekoľko veršov na záver:

Nesmelé pohľady roztopili sneh,

z hliny sŕdc vyklíčil zelený lístok,

slnečné lúče volajú ho rásť,

Božia láska otvára čistý kvet.

Nechaj tú snežienku rozkvitnúť.

 

Monika Školnová

Ilustračné foto: (a)

 
marec 2003
ďalšie články:
Záhadný 11. september  
Kto prináša pokoj  
Satanova doktrína  
Marcové zore nádejí  
Snežienky v srdci  
Najsilnejšie svedectvo  
Poďme do Šaštína  
Dobrý Harry Potter?  
Našou nádejou je iba Boh  
Polovica pravdy  
Ruženec je zbraň