Záhadný 11. september

Časopis Emanuela Ratiera Letter of Confidential Information - Faits & Documents (Listy s dôvernou informáciou - Udalosti & Dokumenty) - podnikol zvláštne vyšetrovanie úradnej  verzie útokov proti Pentagonu 11. septembra 2001. Výsledky boli publikované 1. marca, osem dní pred vyjdením knihy Thierry Meyssana 11 September 2001. L’ effroyable imposture [preložené v anglickom vydaní ako The Big Lie (Veľká lož), predaných bolo vyše 170 000 exemplárov v priebehu troch týždňov - nedávno sme o nej publikovali recenziu (Resurrection Nr. 16, Apríl 2002, p. 24-26)

Križiacka výprava demokracií  

Bola vojna v Afganistane odplatou za útoky dňa 11. septembra? Alebo boli tieto útoky šťastím pre ľudí, ktorí túto vojnu plánovali už dávno predtým?

Čítajúc opäť posolstvo, ktoré prezident George W. Bush adresoval svojim ľuďom večer 11. septembra, človek by si mohol myslieť, že vojna v Afganistane bola aktom legitímnej obrany: „Amerika bola určená za cieľ útoku, pretože je najsvetlejším majákom slobody a možností vo svete. A nik nebude brániť tomuto svetlu svietiť. Dnes náš národ videl zlo, to najhoršie z ľudskej podstaty. A my odpovedáme najlepšie, ako môže Amerika ...“ atď.

Je tu všetko, dokonca (a nadovšetko) aj odvolávka na Bibliu, s citáciou zo Žalmu 23: „I keby som mal ísť dolinou tieňov smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.“ (verš 4; slovenské preklady v Biblii znejú: „ísť tmavou dolinou...“ - pozn. prekl.) Boh je s Amerikou, ako bol s Dávidom... A je príliš zle, ak vyjadrenia ju zvýrazňujú viac než Goliáša...

Nasledujúceho dňa - 12. septembra, na tlačovej konferencii prezident Bush hovoril o križiackej výprave demokracií: „Tie úmyselné a smrtiace útoky, ktoré boli vykonané včera proti našej krajine, boli viac než akty teroru. To boli akty vojny. Toto si bude vyžadovať, aby sa naša krajina zjednotila v pevnom odhodlaní a rozhodnosti. Sloboda a demokracia sú napadnuté (...). Tento nepriateľ útočil nielen na našich ľudí, ale aj na všetkých slobodymilovných ľudí všade na svete.“ A prezident deklaroval svoju rozhodnosť: „My zjednotíme svet.“ Či si to želajú, alebo nie. (zvýraznil prekladateľ)


                            

 

V skutočnosti anglo-americké sily boli na mieste už dávno pred útokmi. Od začiatku septembra boli dislokované na „manévre“ v Ománskom zálive, pripravené na intervenciu do Afganistanu a na zvrhnutie režimu Talibanu. Akoby náhodou, jedinou chýbajúcou vecou bola zámienka na vojnu: „Spojené štáty sa vždy zdráhali byť iniciatívnou stranou vo vojne,“ - pripomína Thierry Meyssan. „V minulosti vždy tvrdo pracovali na tom, aby prezentovali svoje zapojenie sa do vojny ako legitímnu odvetu. S pomocou útokov z 11. septembra našli perfektnú príležitosť...“

Našli alebo vytvorili? Skúsený Henry Kissinger na túto otázku odpovedal, keď ihneď po prezidentovom vystúpení v TV vyhlásil, že od vlády očakáva „systematickú odozvu“ na útoky z 11. septembra, „ktorá, dúfame, sa skončí spôsobom, akým sa skončil útok na Pearl Harbour - deštrukciou systému, ktorý je zaň zodpovedný. Týmto systémom je sieť teroristických organizácií zastrešená kapitálmi istých krajín.“ (V prístave Pearl Harbour nechali USA na začiatku II. svetovej vojny zničiť svoje ľoďstvo japonskými lietadlami napriek tomu, že vopred vedeli o útoku. Údajne si tým chceli zabezpečiť podporu občanov USA pre vstup do II. svetovej vojny. - pozn. prekl.)

Toho istého dňa Bezpečnostná rada Spojených národov uznala právo USA narušiť suverenitu štátov, ktoré chránia agentov útokov, s cieľom zaistiť týchto teroristov a obžalovať ich pred medzinárodnou justíciou (Rezolúcia č. 1368).

Jedného dňa Bush vyrukoval s výrazom „križiacka výprava“. To vyvolalo vlnu rozhorčenia a prezident sa vzdal jeho používania. Avšak tento výraz zodpovedá realite: „Pózujúc ako duchovný vodca Ameriky a civilizovaného sveta,“ píše Meyssan, prezident Bush nariadil, že piatok 14. septembra 2001 má byť Národným dňom modlitby a pamiatky obetí teroristických útokov z 11. septembra 2001.

V Národnej katedrále sa konala bezprecedentná ceremónia pred zhromaždením pozostávajúcim zo zástupcov všetkých náboženstiev, počas ktorej prezident Bush vystúpil na kazateľnicu a predniesol „homíliu“ v prítomnosti kardinála, rabína a imáma: „Naša zodpovednosť voči histórii je jasná: odpovedať na tieto útoky a zbaviť svet nepriateľov.“ Ako? Prostredníctvom neúprosnej pomsty: „Náš národ je mierumilovný, avšak zúrivý, keď je pohnutý od hnevu.“

Prezident potom vyzval svojich ľudí modliť sa k „Všemocnému Bohu“, a citoval sv. Pavla. „Ani smrť ani život, ani anjeli ani kniežatstvá, ani mocnosti, ani veci súčasné, ani veci, čo majú prísť, ani výška ani hĺbka, nás nemôžu oddeliť od Božej lásky. Nech On žehná duše zosnulých. Nech On uteší naše vlastné. A nech On vždy vedie našu krajinu. Boh žehnaj Ameriku!“

Priznám sa, že keď som opätovne čítal tento text, mal som pokušenie považovať kritiku Thierry Meyssana (ktorý, nezabúdajme, je prezidentom Voltairovej siete) za druh „rúhania“, a to v literárnom štýle, takom typickom pre neho. A zavrel som knihu. Avšak na titulnej strane je lož v celej svojej obludnosti. Nie Meyssanova lož, ale Bushova, pretože „žiadne lietadlo nenarazilo do Pentagónu“. Takže všetka tá pieta sa javí ako obrovské pokrytectvo, „akt politickej manipulácie“ v službách impéria Yankeeov. „Manipuláciou náboženského cítenia americká vláda posvätila nielen obete útoku, ale aj svoju vlastnú verziu faktov. Od toho času všade na svete akékoľvek spochybnenie oficiálnej pravdy sa bude považovať za svätokrádež.“ (Thierry Meyssan, strana 87)

 

Od slobodného ľudu po Cézara

Ultimátum, ktoré adresoval prezident Bush Talibanu 20. septembra pred plenárnym zasadaním Kongresu, bolo všetkým okrem prvého kroku „vojny proti terorizmu“, ktoré, krok za krokom, bude viesť k udeleniu plných mocí prezidentovi... nad svetom!

Špeciálny zákon, Vlastenecký zákon USA (USA PATRIOT Act), prijatý Kongresom po trojtýždňových debatách, ruší základné slobody na obdobie štyroch rokov  v  krajine  ľudských  práv!

Boli prijaté početné opatrenia na posilnenie tajnej obrany (secret-défense): „Prezident George Bush osobne kontaktoval lídrov Kongresu s požiadavkou neohroziť národnú bezpečnosť vytvorením komisie na vyšetrenie udalostí zo dňa 11. septembra (!!!)

Aby si zachránili tvár a tiež aby ,obrátili stránku’ (t. j. odvrátili pozornosť), poslanci sa rozhodli namiesto toho vytvoriť komisiu na vyšetrovanie... opatrení vykonaných od 11. septembra na prevenciu ďalších teroristických akcií.“

Ratier s úžasom poznamenáva, že neexistuje žiadny videozáznam alebo fotografie zrútenia Pentagónu, hoci Pentagón každý deň navštevujú tisícky turistov s fotoaparátmi a videokamerami visiacimi cez ich plecia. FBI zhabala videofilmy z hotela, autoservisu a benzínového čerpadla,  situovaných celkom vedľa Pentagónu.

Podľa predpisov FAA (Federal Aviation Agency), len čo sa lietadlo odchýli od určeného koridoru, agentúra sa okamžite pokúsi kontaktovať sa s pilotmi. Ak sa to nepodarí, vyhlási sa poplach a začne sa sledovať celý regionálny vzdušný priestor. Zdá sa, že sprostredkovatelia boli vypnutí. A ešte ďalšia príčina na aktiváciu havarijných postupov: Keď lietadlo nezmizne z radarových obrazoviek, tie pokračujú v sledovaní jeho dráhy a poplach vzrastá. Teraz, 11. septembra, stíhačky ostali na zemi.

 

„Kozmický Pearl Harbour“

Výraz pochádza od Donalda Rumsfelda. Možno sa to dozvedieť zo správy vydanej 11. januára 2001 komisiou, ktorú on viedol a zodpovednou za vyhodnotenie organizácie a plánovania bezpečnosti Spojených štátov v záležitostiach kozmického priestoru: „História je naplnená príkladmi, v ktorých varovné signály boli ignorované a bol odpor voči zmene, dokiaľ vonkajšia, ,nepravdepodobná’ udalosť neprinútila odporujúcu byrokraciu začať konať. Otázka znie, či USA budú dostatočne múdre konať zodpovedne a včas, aby znížili zraniteľnosť kozmického priestoru USA. Alebo či - ako v minulosti - ohromujúci útok proti krajine a jej ľuďom - ,kozmický Pearl Harbour’ - bude jedinou udalosťou schopnou zelektrizovať národ a spôsobiť, že vláda USA bude konať.“

To, čo mal na mysli, bol „ohromujúci útok“, podobný útoku japonských kamikadze na americkú tichomorskú flotilu v roku 1941, ktorý „zelektrizoval národ a spôsobil, že vláda USA“ vstúpila do vojny! Je Rumsfeld prorokom? Dňa 11. januára 2001, osem mesiacov pred útokmi 11. septembra, poukázal na hrozbu samovražedných plánov (podobných útokom japonských vzdušných síl roku 1941, teda o šesťdesiat rokov skôr), ako „jedinú udalosť schopnú zelektrizovať národ a spôsobiť, že vláda USA bude konať.“ Povedali ste: Pearl Harbour? Inými slovami: samovražedné plány? Ten človek je prorok! Alebo naopak: bol to on, kto vytvoril túto udalosť...

Prečo „kozmos“? Pretože, podľa správy Rumsfeldovej komisie, „kozmos“ je novým operačným priestorom - odlišným od vzdušného - ktorý si Spojené štáty musia privlastniť. Aby sa uplatnila nesporná prevaha v tomto priestore, armáda, vzdušné sily a námorníctvo musia byť doplnené kozmickými zbraňami, misia  ktorých je: zbierať výzvedné správy a vykonať masívnu odplatu proti každému, kto ohrozuje svetový mier.Rumsfeldova komisia bola uspokojená, tým skôr, že ctihodný Donald Rumsfeld sa medzičasom stal štátnym tajomníkom ministerstva obrany.

Zmluvu ABM, ktorá sa zaoberala obmedzením zbraní, jednostranne anuloval George W. Bush, s čím Putin nebol veľmi spokojný.

A vojenský rozpočet Spojených štátov zažil veľmi náhle a závratné zvýšenie: teraz je väčší než kombinovaný rozpočet dvadsiatich piatich najsilnejších armád na svete. Zdrvujúca prevaha.

 

„Yankeeovská chobotnica“

Za posledných dvadsaťpäť rokov Abbé de Nantes opakovane varoval: „Slobodný svet, Západ, kresťanstvo, volajte to ako chcete, táto široká celosvetová realita je pod vedením USA zrádzaná, tlačená ku kapitulácii a demontovaná USA samotnými a ich najvyššími stupňami moci.“ (francúzske CRC č. 100, december 1975, str. 11).

Menovite odsúdil Radu pre zahraničné vzťahy - Council of Foreign Relations (CFR), zložku medzinárodného veľkokapitálu, ktorý sa snaží riadiť americkú politiku a zotročiť Francúzsko prostredníctvom Európy (francúzske CRC č. 112, december 1976, str. 5-6), a tiež Trilaterálnu komisiu - Trilateral Commission - a jej hlavného činiteľa Zbigniewa Brzezińského (francúzske CRC č. 122, október 1977, a inde). A opäť v decembri 1982 nemal žiadne ilúzie, keď napísal: „Avšak nik nepovie pravdu.“ (francúzske CRC č. 184, str. 7-8)

Čo sa týka Amsterdamskej zmluvy (1998), už 18. januára 1999 bývalý veľvyslanec Albert Chambon uviedol v Le Figaro v článku nazvanom: Cesta k americkej Európe: „Amsterdam je produktom politickej hegemónie zameranej na vymazanie európskych národov.“: Presnejšie povedané: „na dosiahnutie toho, aby európske národy zmizli“. V januári 2000, v článku, ktorý sme vytlačili celý (Yankeeovská chobotnica - „The Yankee Octopus“ (anglické CRC č. 328, marec 2000, str. 9-12), Philippe Bourcier de Carbon obrátil pozornosť na fakt, že Albert Chambon porušil omertu (mlčanie požadované mafiou, pozn. prekl.), keď použil tlač hlavného prúdu na informovanie Francúzska, že vedúcou silou stojacou za vypracovaním Amsterdamskej zmluvy bola CFR a Trilaterál.

Odpoveď prišla čoskoro a prišla z očakávanej strany. „Poľský Američan Zbigniew Brzeziński, poradca Dávida Rockefellera a niekoľkých prezidentov Spojených štátov, považoval za svoju povinnosť publikovať na tých istých stĺpoch Le Figara dňa 26. januára 1999 článok nazvaný: „Obrana Trilaterálu. Nie nijakého komplotu.“

„Američania zrádzali Francúzsko od roku 1918,“ napísal bývalý veľvyslanec Albert Chambon. „Od roku 1918 sa usilovali potlačiť francúzsky národ a vytvoriť Nový svetový poriadok (New world order), ktorý skoncuje so starými národmi a s Francúzskom v prvom rade.“ (citované v anglickom CRC č. 328. str. 12)

Chápeme, prečo Blahoslavená Panna nehovorila vo Fatime o USA, ale o Rusku!?  Nech Boh žehná Rusko a premení ho na nástroj Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre mier vo svete! Avšak to už je iná kapitola.   Preklad: (md)

marec 2003
ďalšie články:
Záhadný 11. september  
Kto prináša pokoj  
Satanova doktrína  
Marcové zore nádejí  
Snežienky v srdci  
Najsilnejšie svedectvo  
Poďme do Šaštína  
Dobrý Harry Potter?  
Našou nádejou je iba Boh  
Polovica pravdy  
Ruženec je zbraň