Ruženec je zbraň

 

 

Drahé „deti Medžugoria“, chvála Ježišovi a Márii!

 

Minulý mesiac kardinál Schönborn vyslovil vo viedenskej katedrále pozoruhodné slová: „Mária dnes uskutočňuje misionársku prácu po celom svete, v Argentíne, v Mexiku, v Srí Lanke, v Medžugorí... Tam, kde je Mária, ľudia prichádzajú! Aj keď za svojho života nikdy skutočne necestovala ani nekázala, Panna Mária je silnou misionárkou, ktorá priťahuje milióny ľudí k svojmu Synovi. Nechcem sa vyjadrovať, pokiaľ ide o Medžugorie z hľadiska cirkevného posudku. Ale musím vyhlásiť a opakovať jednu vec: to miesto je teraz nesmiernou ,misijnou stanicou’ neba, kde tisíce ľudí nachádzajú modlitbu, spoveď, obrátenie, uzmierenie, uzdravenie a hlbšiu vieru.“

Po exercíciách, ktoré v pôstnom čase r. 1998 dával Svätému otcovi, kardinál Schönborn, autor „Katechizmu Katolíckej cirkvi“, povedal: „Je, alebo bolo by veľmi dôležité, aby aj biskupi vzali pod svoju ochranu pastoráciu v Medžugorí, aby plody, ktoré tam sú zrejmé, boli chránené od možného nešťastného vývoja“ (v Lurdoch, 18. 7. 1998).

 

Nemocnica v Mostare, 13. januára o 11.00 h: Vicka priviedla na svet malú Máriu Sofiu. Matke i maličkej sa darí dobre! Spolu s Máriom a s Vickou ďakujme Bohu Stvoriteľovi a zverme tento nový malý život jeho ochrane!

 

Od roku 2000 Gospa pozýva na Nový rok pútnikov na Podbrdo a odovzdáva posolstvá prostredníctvom Marije. Tohto roku však Marija nebola v Medžugorí. A tak 2. januára, keď sa Panna Mária zjavila Mirjane pri jej mesačnej modlitbe za neveriacich, dala jej posolstvo pre všetkých pútnikov, zhromaždených v zelenom stane Večeradla. (Obyčajne Mirjana pri tejto príležitosti neodovzdáva posolstvá.)

„Drahé deti, ako matka pozýva svoje deti, tak aj ja som pozvala vás a vy ste odpovedali. Dovoľte mi naplniť vaše srdce láskou, aby sa stalo srdcom lásky, ktorú budete môcť bez obmedzenia dávať druhým. Tak mi budete môcť najlepšie pomáhať v misii na obrátenie tých mojich detí, ktoré ešte nezakúsili Božiu lásku ani lásku môjho Syna. Ďakujem vám!“  (2. 1. 2003)

 

Dodajme: Jeden pútnik z Východu pozval Mirjanu do svojej zeme, aby tam mala svoje mesačné zjavenia (vždy 2. v mesiaci). Ale Mirjana odpovedala, že Gospa ju požiadala, aby kvôli týmto zjaveniam zostávala v Medžugorí. (Gospa jej raz povedala: „Moje oči a moje Srdce zostanú tu, aj keď sa už nebudem zjavovať“ (18. 3. 1996).

 

Vincent, 9-ročný, požiadal spolužiakov vo svojej triede v škole sv. Matúša v South Bende (USA), aby si priniesli do školy svoje ružence a napoludnie sa s ním modlili ruženec. Jeho matka mi povedala, že ju požiadal, aby mu vytlačila a rozstrihala našu internetovú stránku so zoznamom svätcov, aby ich odniesol do školy a dal vybrať svojim spolužiakom (pozri list z 1. 1.).

Vincent sa o tejto tradícii dozvedel od svojho priateľa Joa, od ktorého dostal sv. Jána evanjelistu ako svätca na tento rok. A sv. Ján už pôsobí: Vincent sa správa ako malý evanjelista!

 

Dostali sme nádherné milosti prostredníctvom svätca, ktorý si vybral „deti Medžugoria“ na rok 2003. Je to svätý Serafim Sarovský (považovaný mnohými za najväčšieho ruského svätca)! Mal mimoriadny vzťah k Panne Márii a k Duchu Svätému. Jedného dňa ho Panna Mária prišla navštíviť spolu so svätými apoštolmi Petrom a Pavlom a povedala im: „On je z našej rasy!“ Nazývala ho vždy tými najnežnejšími menami ruského jazyka („Môj najobľúbenejší, môj najmilší...“ - to sú len úbohé preklady!). Sv. Serafim nám pomôže žiť podľa Máriiných posolstiev. On, ktorý nás učí, že „Nič nie je nad Kristov pokoj. Získaj vnútorný pokoj a tisíce okolo teba nájdu spásu.“

Sv. Serafim Sarovský si vyvolil vás i nás všetkých, čo sa zúčastňujeme tohto apoštolátu. Skúste to! Vzývajte ho a uvidíte neuveriteľné milosti! (Čoskoro o ňom budeme mať ďalšie texty na našej webovej stránke.)

 

V máji 2001 sme filmovali jednu epizódu do televízneho programu sestry Emmanuely o Medžugorí, s Danou Scallanovou (leader Pro Life, zástupkyňa svojej krajiny v EÚ).

Dana Scallanová nás prosila o modlitbu, pretože Európsky snem chcel vnútiť každej krajine EÚ propotratový program. Spomínam si na jeden článok v New York Times, kde sa autor čudoval, že ten propotratový program, ktorý podporovali najdôležitejšie krajiny EÚ, pričom sa zdalo, že istotne prejde, zastavilo Írsko, jedna z najmenších a najslabších krajín! Dana znovu vyzýva „zdvihnúť zbrane“! (PS)

Drahá Gospa, naplň naše srdcia láskou, chceme Ti pomáhať v Tvojej misii!

 

PS.: MODLITE SA ZA ÍRSKO! EÚ chce odhlasovať podporu miliónov dolárov pre svoj šiesty Kádrový program na výskum, ktorý obsahuje aj výskum ničenia ľudského embrya v prvých štádiách jeho vývoja. Konečné hlasovanie je naplánované na jún, takže je ešte možné zamedziť financovanie tohto programu.

Nemecko, Rakúsko, Taliansko a Portugalsko požiadali Írsko, aby sa k nim pripojilo v deklarácii, podľa ktorej podporia to financovanie iba vtedy, keď bude z programu vylúčený výskum ničenia embryí. Podpora Írska je teda nutná, ale Írsko nevyjadrilo svoj postoj. Bez Írska nebude „blokujúcej menšiny“ a tie fondy budú Európskemu snemu poskytnuté. Výsledkom by bolo vraždenie detí v štádiu embryí, aké v Európe ešte nebolo.

Spojme v modlitbe svoje srdcia so Srdcom Panny Márie a pomôžme jej v tomto boji na ochranu života v Európe! Ruženec je zbraň, používajme ju!

 

Denis Nolan

Medžugorie 15. januára 2003

marec 2003
ďalšie články:
Záhadný 11. september  
Kto prináša pokoj  
Satanova doktrína  
Marcové zore nádejí  
Snežienky v srdci  
Najsilnejšie svedectvo  
Poďme do Šaštína  
Dobrý Harry Potter?  
Našou nádejou je iba Boh  
Polovica pravdy  
Ruženec je zbraň