Našou Nádejou je iba Boh

 

 

Túžba po neviditeľnom dotyku a láskyplnom objatí Matky Božej privádza do Litmanovej mesiac čo mesiac pútnikov nielen z celého Slovenska, ale aj z neďalekého Poľska a zo susednej Českej republiky. Pobudnúť aspoň chvíľu v blízkosti Panny Márie bolo úprimným želaním aj vyše tisíc päťsto jej najvernejších ctiteľov, ktorí prišli do Litmanovej v druhú tohtoročnú februárovú nedeľu. Bola to vari náhoda, že ich Máriina hora Zvir privítala zaodetá do neuveriteľne belostnej snehovej prikrývky?

 

„Zdá sa, že nám dnes Panna Mária opäť pripomenula, aby sme nikdy nezabudli, že za nami prišla ako Nepoškvrnená Čistota.“ Bolo to srdce, ktoré prehovorilo zo sotva tridsaťročného mladíka, ktorý vyslovil túto myšlienku pri kaplnke, kde sa pred vyše dvanástimi rokmi zjavila Panna Mária? A chcelo jeho čisté srdce oznámiť všetkým, že nielen my Slováci, ale celé ľudstvo tak veľmi potrebuje Máriinu lásku?

Áno, Boh nám ešte stále dáva šancu na záchranu, ale my sme hluchí a slepí. Hoci sme stvorení pre svetlo, zabúdame, že každé naše vzdialenie sa od Boha je krokom do tmy. Zraňujeme Krista nielen svojou ľahostajnosťou k biednym, ale aj svojou neschopnosťou zastať sa ponižovaných a utláčaných. Matka Božia nám neustále pripomína, že cesta do Božieho kráľovstva vedie len cez pokoru a cez lásku k blížnym. A bránou k tejto úžasnej Božej milosti je modlitba, ktorá vyviera z nášho srdca. 

 

 

Ešte je čas...

„Matka Tereza často hovorievala, že sila modlitby nezávisí ani od veľkých, ani od krásnych slov.“ Týmito slovami sa k premrznutým pútnikom, ktorí zotrvali na hore Zvir aj po skončení oboch sv. liturgií, prihovorila rehoľná sestra Mária Goretti: „Dokonalosť modlitby závisí iba od našej horiacej túžby stretnúť toho, ku komu sa modlíme. A keďže sa teraz na hore Zvir budeme modliť sv. ruženec, želajme si stretnúť Pannu Máriu. Želajme si ju stretnúť prostredníctvom našej viery. Želajme si, aby sme jej prítomnosť zažili vo svojom srdci. Uvedomme si, že srdcom sa treba nielen modliť, ale srdcom sa treba aj prihovárať Bohu.“

 

Mária Goretti počas modlitby sv. ruženca pripomenula litmanovským pútnikom aj slová veľkého indického vodcu Gándhího, ktorého mnohí kresťania označovali za apoštola nenásilia. „Nie som literát ani vedec, ale ponížene môžem tvrdiť, že som muž modlitby. Modlitba mi nahrádza život a bez modlitby by som už dávno prišiel o rozum. Napriek mnohým príkoriam som nestratil svoj duševný pokoj, pretože môj pokoj pochádza z modlitby. Modlitba je kľúčom rána a závorou večera.“

V závere sv. ruženca Mária Goretti zdôraznila, že skutočná modlitba nie sú iba slová, ale že je to predovšetkým reč nášho srdca. „Modlitba je naším postojom k sebe a k Bohu. Modlitba je zároveň vyjadrením toho, že Boha potrebujeme. Keď sa prihovárame k Bohu, musíme mu nechať možnosť, aby sa nám mohol prihovoriť aj On tak, ako nás chce osloviť. Musíme jeho slovám dokorán otvoriť naše srdcia. Musíme sa rozhodnúť, či sa spojíme so silami zla alebo so silami dobra. Musíme sa rozhodnúť, či pôjdeme za Bohom alebo proti nemu.

Pane, napriek tomu, že často nechápeme tvoje cesty, že nerozumieme tvojej reči – daj, aby sme boli deťmi pokoja. Potrebujeme tvoju lásku a potrebujeme byť Tebou milovaní. Prosíme aj Teba, Panna Mária, aby si nás posilnila vo viere a priviedla k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi.“

 

Kam kráčaš, Slovensko?

Vláda Slovenskej republiky pristúpila na požiadavky USA voči našej krajine pokiaľ ide o vojnu v Iraku. Dvoch pútnikov sme sa spýtali, čo si myslia o tom, že sa naša republika aktívne zapojila do proamerickej koalície.

 

Václav Chládek z Valašského Meziříčí, Česká republika: 

- Myslím si, že USA jde v Iraku opravdu o ropu a také o uchopení moci. Jako křesťan jsem rozhodně proti každému násilí a krveprolévání. Proto mně trápí, že obě naše bratrské republiky se hodlají aktívně zapojit do vojny s Irakem.  Mně sa zdá, že i nedávna havárie raketoplánu Columbia byla Božím upozorněním, aby Američané ješte zvážili to, co jsou rozhodnuti udělat. USA i další země se spoléhají na sílu techniky, na sílu armády, ale my, křesťané, musíme spoléhat na něco úplně jiného.

Prezident Bush, ale i jiní politici dost často spomínají Boha. Ale jak může muslimský svět uvěřit, že to pravé náboženství je to naše náboženství, když zároveň hovoří o napadnutí Iraku? Jsem přesvědčen, že skuteční křesťané musí jít úplně jinou cestou. My musíme moslimům opravdu ukázat, že ten pravý Bůh se na světe zjevil v osobě Ježíše Krista. A jasné řešení, jak zabránit hrozícímu konfliktu v Iraku nám neustále připomíná Matka Boží v Medžugorií, když říká: „Modlete se za mír!“ Snažme se dělat to, co nám říká Ježišova Matka Panna Mária, protože Ona nám vždycky dobře radí.

 A jestli nám Svatý otec, který je mimořádne vedený Duchem Svatým, říká, aby jsme se chopili růžence, tak veřím, že vidí opravdu to jediné řešení.  Myslím si, že právě modlitba růžence je řešením konfliktu, který může propuknout v Iraku. Vždyť nás k tomu vyzývá i Svatý otec. Kto bere tuto výzvu vážně a modlí se, jsem přesvědčen, že dělá strašně moc pro mírové řešení nejenom možného konfliktu v Iraku, ale také k zažehnání krize na korejském poloostrově a ve Svaté zemi, která nám dala nášho Spasitele.

 

Ján Petras z Kežmarku:

- My kresťania by sme mali byť zásadne proti vojne. Je hrozné, že Američania chcú za každú cenu zaútočiť na Irak, že nepočúvajú hlas tých štátnikov, ktorí sú za mierové riešenie  irackej krízy. Oveľa hroznejšia je však skutočnosť, že náš parlament dal súhlas, aby sa slovenská protichemická jednotka stala súčasťou proamerickej koalície. Aj keď s americkou vojenskou intervenciou nesúhlasia viaceré krajiny, ktoré sú členmi NATO, naša vláda, hoci Slovensko ešte nie je v NATO, vojnychtivé USA podporuje. Predstavitelia nášho štátu sú dokonca hluchí aj k výzvam Svätého otca, ktorý tak veľmi miluje Slovensko. Nepočúvajú jeho slová, že prípadná vojna môže znamenať koniec celej ľudskej civilizácie.

Kto sa na svet pozerá srdcom, vidí, ako plače Matka Božia. Vidí, ako nás Panna Mária prosí, aby sme sa spamätali a modlili sa k Bohu. A naša nebeská Matka nám zároveň aj neustále pripomína, že sme všetci jej deťmi, že nás všetkých nekonečne miluje.

Čítal som v novinách, že vojna s Irakom bude stáť len USA vyše sto miliárd dolárov. Je to obrovská suma peňazí, ktoré sú určené na ničenie a zabíjanie. Experti taktiež vyrátali, že táto vojna si vyžiada asi pol milióna ľudských obetí. Bohužiaľ, nikde som sa však dosiaľ nedočítal, koľkým hladujúcim alebo koľkým chorým ľuďom by sto miliárd amerických dolárov zachránilo život. Som zronený, že som občanom republiky, ktorá sa možno zapíše do ľudskej histórie ako jedna z krajín, ktoré dali prednosť Zlu pred Dobrom. A naozaj neviem, či nám takéto rozhodnutie Boh odpustí...  

 

Milan Horčičák a Anton Selecký

Foto: (a)

marec 2003
ďalšie články:
Záhadný 11. september  
Kto prináša pokoj  
Satanova doktrína  
Marcové zore nádejí  
Snežienky v srdci  
Najsilnejšie svedectvo  
Poďme do Šaštína  
Dobrý Harry Potter?  
Našou nádejou je iba Boh  
Polovica pravdy  
Ruženec je zbraň