Dobrý Harry Potter?

 

Vo februári 2003 priniesla TA SR správu, v ktorej sa zdôrazňuje, že milovníci čarodejníckeho učňa Harryho Pottera môžu byť spokojní, lebo voči nemu vraj nemá výhrady ani Vatikán. Autor správy sa odvoláva na stanovisko anglického kňaza Petra Fleetwooda, ktorý svoj pozitívny názor na knihy J. K. Rowlingovej obhajuje slovami: „Veď nikto z nás  nevyrastal bez kontaktu so svetom kúziel, anjelov či stríg. Na Harry Potterovi nie je nič zlé a už vôbec nejde o vlajkovú loď, ktorá bojuje s kresťanstvom. Tento príbeh pomáha deťom porozumieť rozdielu medzi dobrom a zlom.“ Pochybná obhajoba Harryho Pottera týmto anglickým duchovným, ktorý vo Vatikáne predstavil dokument o hnutí New Age, zasvätených vôbec neprekvapila. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že v Anglicku je dnes takmer tisíc anglikánskych kňazov, ktorí patria k slobodomurárom.

 

Celkom odlišný názor na Rowlingovej bestseller má však známy kanadský spisovateľ O’ Brien. Patrí k tým súčasným literátom, ktorí húževnato bojujú, aby sa detská kultúra nedostala do zajatia pohanstva. Na  toto nebezpečenstvo upozorňuje aj vo svojej knihe „Krajina s drakom – boj o dušu vášho dieťaťa“. O rozhovor na túto tému O’ Briena nedávno požiadala agentúra ZENIT.

 

ZENIT: Mnohí ľudia majú kritický postoj ku knihám o Harry Potterovi. Tvrdia, že je nebezpečné vystavovať deti okultizmu a čarodejníctvu. Aká je vaša reakcia na tento fenomén?

 

O’Brien: V Harry Potterovi sa mágia predstavuje ako morálne neutrálna sila, ktorá v rukách „dobrých charakterov“ slúži dobrej veci a v rukách „negatívnych charakterov“ slúži zlu. Keďže Rowlingová radikálne zotrela hranicu medzi dobrom a zlom, natíska sa otázka, čo je  v jej knihách a vo filme vlastne dobrom a čo zlom.

 

ZENIT: Najmä v posledných rokoch vzrastá u mladej generácie záujem aj o mystické a okultné témy. Čím si to vysvetľujete?

 

O’Brien: Ak naše náboženské spoločenstvá neponúkajú budúcim generáciám plnosť katolíckej viery, ak mladým ľuďom neodovzdávame autentický a skutočne živý duchovný život, začnú ho hľadať inde a v inom. Potom na nich čaká ríša falošnej mystiky, ktorá je často spojená s diablom. Knihy o Harry Potterovi otvárajú deťom prístup práve do tohto skazeného a deformovaného sveta. Preto nemôžeme akceptovať ani knihy, ktoré oslavujú okultné praktiky ako niečo normálne, lebo sú pre dušu mladého človeka rovnako zhubné ako sexuálne neresti, ak nie ešte zhubnejšie.

Udivuje ma, že Harry Potter sa stretáva s podporou nielen v niektorých kresťanských kruhoch, ale aj u katolíckych akademikov. Možno ich naivita pramení práve zo sily fantázie. Svet Harryho Pottera je však skrz na skrz skazenou fantáziou.

 

ZENIT: Nie je záujem o okultnú sféru príznakom nedostatku kresťanského vplyvu v súčasnej modernej kultúre? 

 

O’Brien: Áno, súčasťou tohto problému je práve nedostatok skutočnej kresťanskej kultúry. Nikdy nie je dostatok úsilia, aby sme vzdialili naše deti od nezdravých vplyvov. Harry Potter sú skutočné orgie lacných nervových gýčov zlepených trochou falošnej morálky. Morálka je tu temná, sú to nezdravé posolstvá, ktoré pôsobia veľmi silne, nepozorovane a podvedome. Na fenomén Harryho Pottera je potrebné sa pozerať nielen ako na ideologický zmätok súčasnej historickej éry, ale ako na dosiaľ nikdy nevídaný vplyv médií na náš pohľad na skutočnosť. Musíme si uvedomiť, že spôsob duchovného boja, do ktorého sme vtiahnutí, sa rýchlo mení a vstupuje do novej intenzívnej fázy.

 

ZENIT: Čo majú robiť rodičia, aby vyviedli svoje deti z dosahu nebezpečenstva modernej kultúry?

 

O’Brien: Bombardovanie našich duší silnými obrazmi a posolstvami nemá obdobu v ľudských dejinách.  Pripomína to skupinový nátlak. Preto musíme deň čo deň prosiť Boha o ochranu našich rodín, predovšetkým, aby nám dal veľa múdrosti a dar rozlišovania. Musíme prosiť Ducha Svätého, aby nám pomohol vyvinúť náš vlastný barometer alebo radar, ktorý dá včas zaznieť varovnému signálu vždy vtedy, keď do našich rodín vtrhnú nezdravé vplyvy. A v neposlednom rade musíme prosiť Boha o dar odvahy, aby sme mohli tomuto prívalu klásť rozhodný odpor.

 

KATH-NET (krátené)

 
marec 2003
ďalšie články:
Záhadný 11. september  
Kto prináša pokoj  
Satanova doktrína  
Marcové zore nádejí  
Snežienky v srdci  
Najsilnejšie svedectvo  
Poďme do Šaštína  
Dobrý Harry Potter?  
Našou nádejou je iba Boh  
Polovica pravdy  
Ruženec je zbraň