Toronto - Bratislava: Ukrajinský vizionár J. Terelya pre M ROSU

Vízia ohňa

Panna Mária v roku 1987 predpovedala 20 tvrdých rokov pre strednú Európu

 

* Odvážny katolík - redaktor * Matka komunistka kontra syn - väzeň *  Zjavenie Panny Márie v cele smrti *  Zaskočená KGB *  Obrana Terelyu - majstra v boxe * Cirkev a sloboda

Dňa  26. apríla  1987 v Ukrajinskej obci Hrušiv, ležiacej juhozápadne od Ľvova, sa začala zjavovať Panna Mária. Zjavovala sa nad kupolou kostolíka  Najsvätejšej Trojice, patriaceho gréckokatolíckej Cirkvi. Kostolík bol vtedy už 100 rokov pútnickým miestom kvôli tamojšej zázračnej ikone. 

Panna Mária sa zjavovala v čiernom oblečení s Ježiškom na rukách. Svedkyňou prvého zjavenia bola 12-ročná Mária Kyzinová (na archívnej snímke). Denne prichádzalo  do  Hrušiva 70 000 pútnikov. Svätú Pannu videla väčšina prítomných, vrátane príslušníkov KGB, ktorým sa situácia vymkla z rúk.

V priebehu posledného týždňa zjavení Pannu Máriu  videl aj Jozef TERELYA, ktorého práve v ten rok prepustili z väzenia, kde si odpykával dlhé  roky trestu za svoju vieru.

Jozef Terelya sa narodil v roku 1943 v rodine vysokých komunistických funkcionárov. Keď mal devätnásť rokov, bol uväznený kvôli evanjelizačným aktivitám.

Počas pobytu v cele smrti -  v známej Vladimírskej väznici v Moskve - sa mu zjavila Panna Mária. 

 

Portrét mladého Jozefa TerelyuHovorí o tom: Panna mi povedala mnoho proroctiev o ľudstve. Ukázala mi prorocké vízie. Videl som mapu, v ktorej niektoré časti horeli. Rusko! Zasiahnuté boli aj okolité zeme. Potom nás Panna Mária žiadala o pokánie a duchovnú čistotu. Udalosť opísal vo svojej knihe Svedectvo. Vo väzení ho mučili, a predsa sa niekoľkokrát pokúsil o útek. Po prepustení v roku 1987 - na zásah prezidenta USA Ronalda Reagana – umožnil Gorbačov Terelyovi vycestovať do Holandska. Vízum na návrat  mu však už Rusi neposkytli. Pri svojej návšteve Hrušiva Jozef - podobne ako väčšina pútnikov - videl Pannu Máriu a počul niekoľko jej posolstiev.

 

V Hrušive dňa 14. mája 1987 Panna Mária povedala toto posolstvo:

Moja dcéra Ukrajina, prihováram sa za teba a tvoje deti, i za tvoju budúcnosť. Nastáva čas, keď váš národ, tak milujúci Boha, získa samostatnosť a stane sa útočiskom pre tých, ktorí zotrvajú vo viere v Ježiša Krista. Mnohí prichádzajú ako nepraví mesiáši a nepraví proroci. Preto vás varujem, buďte bdelí a opatrní. Šťastný je život tých, ktorí sú bez viny a riadia sa Božími prikázaniami.

Ukrajina bola zasvätená Matke Božej už v roku 1058. Po vycestovaní na Západ sa Jozef Terelya stretol s pápežom Jánom Pavlom II.  Dnes žije v kanadskom Toronte, kde nám v týchto dňoch láskavo poskytol exluzívny rozhovor.    

 

* M ROSA: Pán Terelya, v roku 1987 sa v Hrušive na Ukrajine zjavovala Panna Mária. Zjavenia začali v deň prvého výročia katastrofy v Černobyle. Vy sám ste bol pri zjavení prítomný. Ako ste túto udalosť vnímali vtedy a ako túto udalosť vnímate teraz po 18 rokoch?

- Jozef Terelya: Vtedy nás prenasledovali. Prišiel som do Hrušiva. Boh mi tak dal, že som mal šťastie vidieť Matku Božiu. Matka Božia predložila ľuďom informáciu na premýšľanie: držať sa Cirkvi, lebo bez Cirkvi niet spasenia. Ona predpovedala tie veci, ktoré sa diali a ďalej udejú. Povedala, že Ukrajina bude 20 rokov vo veľkom súžení, a nie iba Ukrajina ale aj celá stredná Európa. A že Ukrajina sa postaví na nohy, vyjde z tohto položenia.

 

Jozef tereyla, dnes žijúci v Toronte* M ROSA: Počas zjavení Panny Márie  Vás prepustili zo sovietskeho väzenia. V tomto väzení ste boli od roku 1962, kde ste s niekoľkými prestávkami  strávili dlhé roky. Ako a prečo ste sa do neho dostali?

- Jozef Terelya: Dňa 4. septembra 1962 som bol zatknutý. Ale o 59 dní som ušiel z väzenia v Užhorode. Do väzenia ma vzali preto, lebo som bol aktívny. Zhromažďovali sme ľudí po lesoch, domoch a horách. Bol som aktívny v katolíckej mládežníckej podzemnej akcii a redaktorom podzemného časopisu „Katolík”. Nuž urobili u nás domovú prehliadku. Dostávali sme z Juhoslávie literatúru. Na pôjde v dome sme mali 1000 Biblií, modlitebné knižky, ikonky. Oni to všetko našli a našli aj štyri  malokalibrové patróny. Myslím si, že oni ich doniesli. Za každý patrón som dostal jeden rok. Nie, za Biblie ma nesúdili, ó, nie. V protokole nebolo nič ohľadom Biblií. Vtedy súdili už za desať Biblií, a u mňa ich bolo tisíc. Našli aj modlitebné a bohoslužobné knihy. Súdili ma a ihneď odovzdali  KGB. Oni sami nečakali, že u mňa nájdu toľko literatúry. No ja som z väzenia v Užhorode utiekol. Chytili ma a k tomu mi pridali ďalších osem rokov. A tak sa začala moja väzenská epopeja.

* M ROSA: Ako ste utiekli z väzenia z Užhorodu?

- Jozef Terelya: Z toho väzenia nikto nikdy neutekal, ani predo mnou ani po mne. Ako som utiekol z Užhorodu, o tom som nikomu nerozprával. Z väzenia som utiekol deväťkrát. O troch útekoch nehovorím ako som utekal. V Manevičach som utiekol po vedení vysokého napätia.

 

* M ROSA: Vo väzení sa vám zjavila Panna Mária. Môžete opísať okolnosti, za ktorých sa to stalo, čo vám povedala a ako ste to vnímali?

- Jozef Terelya: Vo februári 1972 ku mne prišla na návštevu do väzenia mama. Bolo to väzenie vo Vladimíre v Rusku a určené pre KGB. V cele som sedel sám. Moja mama, ktorá bola komunistka a skončila Vyššiu stranícku školu, robila bankárku a bola hlavná v Zakarpatí,  prišla na návštevu a povedala: „Stačí, keď napíšeš vyhlásenie, že niet Boha, že si bol oklamaný. Prepustia ťa, keď takto povieš, ale dohoda je, že prejdeš do lona ruskej pravoslávnej cirkvi.“ Ja som jej povedal: „Mama, ako môžem povedať, že niet Boha a prejsť do ruskej pravoslávnej cirkvi?” A ona povedala: „Ty vieš, čo my chceme.“ Chceli, aby som sa pokajal, lebo som bol veľmi známy väzeň. Povedal som jej, aby viac ku mne nechodila. Nerozišli sme sa v dobrom.

 

V cele smrti

Potom ma už nevzali späť do mojej cely. Zobrali mi zimné šaty, preobliekli do letných a odviedli do inej cely. Bolo to vo februári...

(Pokračovanie v budúcom čísle)

február 2005
rubriky/články:
Na linke M Rosy / Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia kráľovnej pokoja  
Aktuálne / Panna Mária Don Gobbimu  
Zaujalo nás / Pripomíname  
Náš rozhovor  
Slovo mladých  
Zo života svätých  
List z Ukrajiny / Napísali ste nám  
Krátke správy / Rôzne