1. Učiteľ smrti      2. Doba, ktorá prichádza, je už tu      3. Zvlaštna súvislosť...

 

Učiteľ večnej smrti (3)

Zvláštna súvislosť * Kto zakladá samovražedné sekty? *  Maitreyove "bratislavské jazero" * Zákerný Nový vek * Gorbačov a "Svetová archa" * Projekt Antikrista * Pohanská bohoslužba Vyhrážky pravoverným

Milí priatelia,
    pokračujeme v sledovaní stopy "Maitreya", ktorý sa čoraz viac vynára v pôsobnosti sveta. Jeho spojenie s vysokými finančnými kruhmi je viac ako evidentné. Podľa hovorcu, ktorého tu pravidelne uvádzame, - Maitreya vystúpi počas, alebo tesne pred zrútením sa svetových búrz, za všeobecného kolapsu. Minule sme uviedli harmonogram jeho turné po svete, ktoré prevádza už desať rokov. Určite ste si kládli otázku aj vy, aké kruhy to Maytreya navštevuje a aké zhromaždenia? jedna súvislosť nám poodhalila temné pozadie niektorých Maytreyoých aktivít.

    Ako je mnohým známe, v piatok 17. marca sa pri dedinke Kanung, 320 km juhozápadne od hlavného mesta Kampala upálilo niekoľko stovák členov sekty pod názvom Hnutie za obnovu desatoro Božích prikázaní. V Ugande existuje ešte viac podobných siekt - napríklad Pánova ochranná armáda, ktorá sa označuje za kresťanskú, v skutočnosti však bojuje proti vláde, dopúšťa sa masakier, krádeží detí, ktoré sexuálne zneužíva alebo núti do vojenskej služby. Podobná situácia je aj v Rwande a Burundi. Predseda biskupskej konferencie Burundi Simon Ntamwana hovorí, že tu ide priamo o inváziu siekt, z ktorých mnohé sú financované z USA, kde začínajú svoju aktivitu, potom sa rozmáhajú po celom svete a destabilizujú politickú situáciu. Zdá sa, že sa zameriavajú na Katolícku cirkev, aby marili jej sociálne pôsobenie. Ruka v ruke s ekonomickou liberalizáciou a kultúrnou globalizáciou prichádza aj neblahá náboženská liberalizácia a "pluralizmus".
    Hnutie na obnovu desatoro Božích prikázaní viedol bývalý katolícky kňaz a dokonca opozičný politik 68-ročný Joseph Kibweteere.
    Kibweteereho ugandská vláda rešpektovala a nijako mu nebránila v šírení zhubného učenia. Nebezpečne zavádzajúci je fakt, že Kibweteere tvrdil, že sa mu vraj zjavila "Panna Mária", ktorá v polovici marca t. r. všetkých členov Hnutia "vezme do neba". Pýtame sa - ak sa mu "niekto" zjavil, kto to bol? Joseph Kibweteere pôsobil v Ugande so svojou sektou od roku 1994. Nie je bez zaujímavosti, že práve 2. januára 1994 sa v Kampale "zjavil" lord Maitreya.
    Otázka znie: Využíva Maitreya náchylnosť afrických obyvateľov na sektárstvo a pohanské kulty, aby rozbíjal katolícku Cirkev v Afrike, kde je zvlášť silná? Prečo Kibweteere zneužil Meno Panny Márie pri svojom zločineckom akte? Chce takto Maitreya diskreditovať mariánske hnutia i samotnú Pannu Máriu?
    Ako sa mnohí pamätáte, v marci až apríli 1993 deväťdesiatpäť členov tzv. davidiánskej sekty pod vedením Davida Koresha sa zabarikádovalo vo Waco v Texase na farme s príznačným menom Apokalypsa. Koresha chcela FBI zatknúť pre nedovolené ozbrojovanie sa. Obliehanie farmy skončilo požiarom 19. apríla 1993. Všetci zahynuli, vrátane Koresha a 17-tich detí. "Lord" Maitreya sa objavil v San Antoniu v štáte Texas práve 21. marca 1993...
    Dňa 29. septembra 1991 navštívil Maitreya Mexico City. V decembri 1991 mexický kazateľ Ramon Almazan sa spolu s jeho 29 "učeníkmi" otrávili toxickými výparmi.
Kazateľ ostatných vyzval, aby sa modlili a nevšímali si zápach a dym.
    Známa je aj hromadná samovražda členov sekty Chrám slnka - v októbri 1994 sa 48 členov tohto rádu upálilo vo Švajčiarsku. Švajčiarsko navštívil Maitreya v roku 1992 dvakrát (24. máj Ženeva, 28. jún Zurich). Dňa 28. augusta 1994 navštívil Maitreya Soul v Južnej Kórei. V októbri 1998 sa v Soule upálilo šesť členov sekty Cirkev večného života. Mohli by sme pokračovať. Sú tieto súvislosti náhodné?
    Ako sme uviedli v minulom pokračovaní, Maitreya navštívil 13. septembra 1992 Bratislavu. Skúšali sme hľadať súvislosti, zatiaľ však vieme, že začiatkom decembra 1992 bola v Bratislave slávnosti inaugurovaná sekta "reverenda" Moona pod pláštikom Federácie žien za svetový mier.
    Nedávno sme však dostali zaujímavú informáciu, podľa ktorej ešte v októbri 1991 navštívil Bratislavu hovorca Maitreyu Benjamin Creme a mal tu prednášku. Podľa informácie z Londýna Maitreya v tom čase "ENERGETICKY MAGNETIZOVAL NEĎALEKO BRATISLAVY VEĽKÉ PODZEMNÉ VODNÉ ŽRIEDLO, KTORÉ BUDE NÁJDENÉ V DANÝ ČAS URČENÝ MAITREYOM." VODA BUDE MAŤ ŠIROKO LIEČENÝ EFEKT..." Podľa toho istého zdroja sa Maitreya neskôr (zrejme onoho 13. septembra 1992) zjavil veľkej skupine ľudí a hovoriac slovensky (!) im predložil nové možnosti vybudovať spoločnosť založenú na princípoch delenia a spravodlivosti. Kto bola tá "veľká skupina ľudí"? Boli to politikovia, či členovia sekty, "reverenda Moona"? Čo sa týka "veľkého podzemného žriedla neďaleko Bratislavy" - podľa informácie z hydrogeológie v blízkosti Bratislavy skutočne existuje obrovské podzemné jazero, a to za obcou Borinka neďaleko rekreačnej oblasti Košariská, a to v údolí Prepadlé. Meno údolia pochádza zo strácajúcej sa vody miestneho potoka a ide tu o krasové územie s výskytmi podzemných vôd. Či je toto jazero identické s "Maitreyovým jazerom", nie je zatiaľ isté. Ako sme už uviedli v januárovom čísle M ROSY, podľa Share international Maitreya údajne používa "magnetizované uzdravovacie pramene" a dokonca si prisvojuje aj niektoré zjavenia Ježiša a Panny Márie (pripad Uganda?) Podľa nášho londýnskeho informačného zdroja vo svete je už údajne Maitreyom "energeticky magnetizovaných" vodných zdrojov 200, a ich konečný počet má byť 777. Dosť zaujímavé číslo. 666 by bolo asi veľmi podozrivé.
    Vráťme sa však teraz k Maitreyovej "vysokej politike". Podľa nášho londýnskeho zdroja (dajme mu krycie meno Agent), svetový učiteľ Maitreya na tlačovej konferencii v Londýne v dňoch 21. - 22. apríla 1990 (v tom období sa nezjavoval) zhrnul podrobnosti svojich úloh pred zhromaždenými predstaviteľmi britskej aj medzinárodnej politiky, diplomacie, vedy, náboženstva a novinárskch kruhov. Títo mali údajne vyjadriť dôveru v tieto Maitreyove návrhy. Bolo taktiež povedané, že v Deň deklarácie svetový učiteľ Maitreya zahájil Nový vek (New Age) "syntézy" prostredníctvom celosvetových "letníc" (!).
    Ako je známe, New Age patrí k hlavnej stratégii Satana a má za cieľ celosvetovú globálnu likvidáciu kresťanského náboženstva. Má to byť spojenie okultizmu, slobodomurárstva, kresťanstva. Ako to v roku 1919 povedala zakladateľka Alica Baileyová, podoba New Age bude zrejmá koncom storočia. Tento projekt sa stal skutočnosťou v roku 1997, keď bola založená "organizácia spojených náboženstiev" (The United Religions Organization) Charta tejto organizácie má byť slávnostne podpísaná v júni 2000!
    OSN, ktorá bola založená v roku 1945, spracováva dnes v rámci globalizácie taktiež duchovnú sféru.
    V rámci milénia 2000 sa v spolupráci s univerzitami sveta a Radou pre medzináboženský dialóg pripravuje na tohtoročný jún celosvetové fórum "Milenium People's Forum, pri ktorom bude predstavená tzv. Svetová Archa. Následne chce OSN prezentovať svoju nahrážku Desatora. Hlavný vyslanec pre "Nový svet" Michail Gorbačov (Predseda Medzinárodného zeleného kríža - písali sme v M ROSE 5/2000) prehlásil, že Svetová archa bude manifestom novej etiky pre Nový svet, desatorom Nového veku, kódexom univerzálneho chovania, ktorým sa bude od roku 2000 riadiť celý svet.
   
Paralelne k tejto novej morálnej "štruktúre sa pripravuje - ako sme uviedli - vyhlásenie nového svetového náboženstva. Je to zmes namiešaná zo svetových náboženstiev, pohanských kultov a ezoteriky. Preambulu spracoval švajčiarsky (!) "katolícky" teológ-odpadlík Hans Kung.
   
Hlavnými partnermi Organizácie spojených náboženstiev sú:
    biskup Swing, biskup episkolápnej cirkvi v Kaliformii, komunistická Gorbačovská nadácia, Svetová náboženská mierová konferencia. Britský svetový kongres vier a americký Chrám porozumenia.
   
Projekt bol prvýkrát verejne odhalený pri tzv. Synkretickej bohoslužbe pri príležitosti 50-teho výročia OSN v episkopálnej katedrále Grace (Milosť) v San Francisku 25.júna 1995. Pri tejto bohoslužbe boli "modlitby, spevy, zariekavania, venované celému tuctu "božstiev". Spojené náboženstvo bolo symbolizované panteistickou ceremóniou, pri ktorej deti z celého sveta zlievali "sväté vody" z Gangy, Červeného mora a Lúrd do "veľkej misy jednoty" za doprovodu žalospevu z rúhavého koncertu Missa Gaia, ktorý uctieva Zem ako bohyňu. Biskup Swing pritom povedal, že "skôr ako svetlo Kristovo bude žiariť svetlo náboženských svetových tradícií (vrátane pohanstva a okultizmu) do sveta, ktorý "zúfalo potrebuje svetlo". Ďalej uviedol nebezpečnú vyhrážku, že "Tí, ktorí nesúhlasia s týmto hlbokým presvedčením, budú svetovou náboženskou autoritou (Organizáciou spojených náboženstiev) VOLANÍ NA ZODPOVEDNOSŤ, pretože pôsobia nejednotu a rozbroje.
   
V júni 1996 sa v San Francisku opäť konala medzináboženská konferencia na najvyššej úrovni: biskup Swing, Gorbačovova nadácia a Svetová náboženská mierová konferencia. Hlavným cieľom bolo "preskúmať miesta odporu voči Organizácii spojených náboženstiev". Konštatovanie - hlavným odporcom je "fundamentalizmus"! Barbara Marx Hubbardová, advokátka svetového náboženstva pohrozila fundamentalistom, vrátane pravoverných katolíkov ZÁNIKOM (presnejšie likvidáciou...)

S použitím zahraničných materiálov spracoval: Anton Selecký