1. Učiteľ smrti      2. Doba, ktorá prichádza, je už tu      3. Zvlaštna súvislosť...

 

Doba, ktorá prichádza, je už tu.

Panna Mária na hore Zvir 6. augusta 1995

Učiteľ večnej smrti (2.)

   Milí priatelia, v posledných rokoch - a v týchto mesiacoch konca milénia zvlášť - sa množia najrôznejšie predpovede, ktoré avizujú celosvetové problémy toho najhoršieho druhu. My nemôžeme tvrdiť, že sa nič nestane - nemôžeme to však ani apriórne dokazovať, ani sa opierať o "zaručené" a podrobné predpovede. Všeobecne je známe, že strach je zlý radca. Boh je darcom pokoja a Panna Mária nám to v týchto rokoch neustále zdôrazňuje. To, že sa zjavuje ako Kráľovná pokoja, je veľmi významným faktom, ktorý nám ukazuje cestu touto ťažko prehľadnou dobou.

   Pouvažujme, kto dnes šíri strach a hrôzu a budeme pri jeho pôvodcovi. Sú to predovšetkým rôzne americké spoločnosti, ktoré "gumujú" zdravý úsudok ľudí svojimi thrillermi, horormi a katastrofickými filmami. Nimi vyvolávajú atmosféru strachu a neustáleho očakávania situácie, v ktorej je normálna ľudská psychika paralyzovaná. Podobne je to i s prezentáciou sexu, násilia, mimozemšťanov, všetkých možných okultných prúdov a i. Pozor! To nie je vec módy.
   Toto "vymývanie" mozgu má tiež paradoxne dotlačiť človeka do úplnej otupenosti a štádia, keď začne volať po zmene a oslobodení z tohto hnusu a prázdna. A vtedy príde tá chvíľa najväčšieho nebezpečenstva. Ponúknuté duchovno New Age, osobou osloboditeľa a záchrancu sveta. Všimnime si, ako neskutočne rýchle reagujú filmové spoločnosti na možné očakávania. Už azda niet témy na horor, ktorá by nebola sfilmovaná.
   Je to len biznis, alebo premyslené "dávkovanie"? Niekoľko filmov bolo už natočených len o téme nárazu asteroidu na Zem. Táto skutočnosť sa však považuje za jeden z možných apokalyptických trestov. Prečo, z akého dôvodu nás nútia prežívať to v "predtermíne" na filmovom plátne? Hovorilo sa o zlyhaní počítačových systémov s prechodom na rok 2000 vírusom Y2K. Ešte ani nebol koniec roka 1999, už bol v distribúcii film s touto témou, samozrejme, patrične dramaticky podfarbenou.
   Vezmite si ďalej hudbu - mnohí mladí ľudia jednoducho žijú celé hodiny dňa v decibeloch najmä rytmických bubnov a basgitár heavymetalu, sú tu masové seansy - napr. rockový festival Woodstock '99, s obscénnou nahotou - vezmime si všetky tie trendy takmer "rapujúcich" hlásateľov rozhlasových a televíznych staníc, ktoré vpíjajú každú sekundu vašej pozornosti, nič vám tu proste nechce dovoliť, aby ste sa na chvíľu spamätali.
   Vtieravé reklamy vo vás budujú podvedomé nadviazanosti. Vezmime si techniku, nalepenú na našom tele, wolkmeny, mobilné telefóny - aby vás náhodou nezastihla chvíľa pokoja, v ktorej by ste to pochopili. No a za tým všetkým zlatá modla - peniaze, ako najúčinnejší spôsob na zlákanie duší, čo diabol skúšal aj na samotnom Kristovi: "Toto všetko ti dám, ak padneš na zem a budeš sa mi klaňať.?"  Toto diabol veľmi často ani nedodržiava, pretože mnohí sa mu usilovne klaňajú a on ich neuspokojuje, len ich že nie ďalej a ďalej, súťažami, ruletami, enormným podnikaním, a potom do nerestí, na ktoré zasa len potrebujú peniaze, a ďalej do podvodov, zlodejstva, lúpeží a vrážd. A toto je zamerané na všetky vekové kategórie. Do tohto všetkého zaznieva hlas:

Hlas vlka

   Veľmi málo zostáva starému poriadku. Formy Nového tisícročia čakajú, netrpezlivo prerážajúc, zjavujúc ľuďom krásu, ktorá leží pred nimi. Vedome alebo nie, ľudia zdvíhajú hlavy, cítiac nové svetlo a čoskoro nový hlas! Ten hlas je hlasom budúcnosti - hlas Maitreyu.

        
Internet-stránky Maitreyu,
                            február 2000

   V januárovom čísle sme vám predstavili záhadnú postavu, ktorá sa objavila na stránkach internetu - a ako sme zistili, objavuje sa množstvami svojich "zjavení" po celom svete. Taktiež sme vám priblížili jeho zámery, jeho "spiritualitu" a konečný cieľ, ktorý spočíva v jeho celosvetovej diktatúre. Nie je na mieste, aby sme venovali Antikristovi viac priestoru než je účelné, pretože ho nemáme veľa. Skôr sa budeme snažiť s pomocou Ducha Svätého a vašich modlitieb odhaľovať toto pôsobenie v našich každod enných životoch, ovplyvňovaných udalosťami a vývojom celosvetovej spoločnosti a odkrývať spojitosť tohto pôsobenia s Božím úsilím prostredníctvom Panny Márie zachrániť svet a duše.
   V utorok 7. marca 2000, deň pred začiatkom veľkého pôstu, sa v tlači, aj slovenskej, objavila správa, a to pod názvom "Antikrist nie je príšera, ale filantrop" (dobrodinec). Podľa tejto správy, ktorá sa odvoláva na britský denník Times, 71-ročný bolonský kardinál Giacomo Biffi vyhlásil - citát: "Antikrist je už na zemi. Pod maskou známeho filantropa, bojovníka za dodržiavanie ľudských práv, ochrancu životného prostredia a obhajcu ekumenizmu skrýva svoj skutočný cieľ: zničenie kresťanstva a "smrť Boha?. Ako ďalej hovorí kardinál Biffi, Antikrist je fascinujúca osobnosť, ktorej neskrývaný šarm a hodnovernosť oklamali jeho nepriateľov. Je vegetarián, pacifista, ochranca zvierat, okrem toho je expertom na Bibliu, no napriek tomu podporuje vágne a módne duchovné hodnoty namiesto Písma svätého. Obhajuje ekumenický dialóg medzi rímskokatolíckou a inými cirkvami, vrátane anglikánskej a pravoslávnej, no len preto, aby to zneužil na podkopanie katolicizmu a jeho pád.
   Kardinál Biffi svoje vyhlásenie predniesol na konferencii venovanej dielu Vladimíra Soloviova (1853-1900), ruského filozofa a mystika. Soloviov vo svojich posledných prácach predpovedal príchod Antikrista - po storočí krviprelievania, vojen a revolúcií. (TASR)

Toľko správa agentúry.

"Apoštolské" cesty?

   V januárovom čísle M ROSY sme vám avizovali informácie o "cirkulácii" Maitreyu po celom svete. Tieto zjavenia, či skôr - povedal by som - "prezentácia" budúceho diktátora sa deje bez - dopredu alebo spätne - mediálne známeho programu. Toto konšpiratívne turné človeka, ktorý sa pomenúva ako "lord", má podľa všetkého tento zmysel: pripraviť svoje "komunity" na dnes síce ešte neznámy, ale podľa signálov veľmi blízky termín jeho celosvetového vystúpenia, a to v deň "Deklarácie".
   Ako sme mohli zistiť, tieto vystúpenia majú veľmi zvláštny charakter a špecifiká. Zo známych informácií sme mohli vyčítať aspoň niekoľko charakteristík, ktoré uvedieme spolu s niektorými súvislosťami:
   * po príchode "lorda" Maitreyu do Londýna v roku 1977 (podľa jeho hovorcu Benjamina Crema) "lord" sa objavil prvýkrát 11. júna 1988 v Nairobi (Keňa),
   * počas roku 1989 (rok pádu komunizmu v celej východnej Európe) sa "lord" nezjavil (nemohol?) nikde, aspoň nie sú o tom záznamy, ani v roku 1990. Jeho pravidelná "šnúra" sa začína až v Mexiku 29. septembra 1991.
   * V roku 1992, opäť po zjavení sa v Mexiku City 26. januára, si "lord", berie na "paškál" spomínanú Európu: 3-krát Nemecko, 2-krát Švajčiarsko, Moskvu, Petrohrad, Tbilisi, Belehrad, Bukurešť, Edinburg, Viedeň, Prahu (16. augusta) a Bratislavu (!) - 13. septembra 1992. Nie je známe, na akom zhromaždení sa Maitreya mohol zjaviť v Bratislave, resp. čo sa vtedy v našom hlavnom meste udialo - pokúsime sa to ozrejmiť. Taktiež nie je možné hneď analyzovať, čo sa v spomínaných termínoch a štátoch počas Ma itreyových návštev dialo, a či je to možné dávať do súvisu. Maitreya - ako sa zdá, nespolieha sa na nejaké samovoľné pozvanie ľudstvom pre seba (ako to deklaruje jeho hovorca), ale usilovne na tomto pozvaní aj pracuje.

Kam smeruje krivka

   Z harmonogramu jeho návštev v rokoch 1992-2000 nie je možné ihneď presne vyčítať nejaký systém. Striedavo - na prvý pohľad bez akýchkoľvek súvislostí navštevuje mestá na všetkých kontinentoch. Ani počet jeho "zjavení" akoby sa neorientoval na špeciálne oblasti či štáty, sumárne spomenieme USA - 15-krát, Rusko 12-krát (navyše Kazachstan 2-krát , Uzbekistan 2-krát, Gruzínsko 1-krát, ďalej Kanadu 8-krát, Južnú Ameriku 25-krát, Európu 66-krát, Afriku 26-krát, Áziu 21-krát, no v samotnom Ríme bol 4-krá t. Teda okrem roku 1992, keď jeho zjavenia prebiehali najmä v Európe, ostatné roky sa nevyznačovali vo svete nejakou zjavnejšou orientáciou.
   Zaujímavý je prudší nárast počtu zjavení sa Maitreyu v rokoch 1991-1995. V roku 1995 mal najviac - 34 "zjavení sa", potom až do roku 2000 počet pozvoľna klesá. Keď v Litmanovej mala Nepoškvrnená Čistota posledné zjavenie, Maitreya sa v ten istý deň (6. augusta 1995) objavil v Beijingu (Čína). "Doba, ktorá prichádza, je už tu..." (Pamätáte sa?) Podľa priloženého grafu - ak je vývoj plynulý - je uzatvorenie krivky časovo smerujúce najpravdepodobnejšie niekam k polovičke alebo ku koncu tohto roku - te da ku začiatku tretieho tisícročia, keď pravdepodobne (?) nastane "Deň Deklarácie".
   Čo je na zjaveniach "lorda" Maitreyu na druhej strane akýmsi zvláštnym pravidlom - Maitreya sa objavuje na zhromaždeniach s priemerne 200 osobami, mesačne máva pravidelne jedno až tri "zjavenia" a podľa dostupných informácií sú tieto zhromaždenia kresťanské (70-90 %), ostatok boli zhromaždenia moslimov. Do dnešného dňa uskutočnil Maitreya takmer 200 zjavení na uvedených zhromaždeniach po celom svete. Aké to boli, alebo aké to sú zhromaždenia a koho? Očakávajú Maitreyu na nich alebo nie? Sú to skupi ny šíriteľov jeho učenia? Sú to nič netušiaci veriaci?

Benjamin Creme
(hovorca "lorda" Maitreyu)

Intronizácia "lorda" Maitreyu

   Ako "pripravuje" ľudí Maitreya na svoj príchod, názorne ilustruje jeho prvé objavenie sa v kenskom Nairobi, a to dňa 11. júna 1988.
   Maitreya sa objavil na zhromaždení ľudí, ktorí sa zišli vidieť "zázračné uzdravenia" psychotronickej liečiteľky menom Mary Sinaida Akatsa. Vydavateľ svahilskej mutácie novín Kenya Times, Job Mutungi bol účastníkom tejto udalosti a opísal ju takto (použijeme niektoré výňatky):? Asi 6000 veriacich v moslimskej dedine Kawangware v Nairobi verí, že videli Ježiša Krista za denného svetla. Môže sa to zdať ťažko uveriť, ale nič ich nepohne, pretože Ježiš ich oslovil a ubezpečil o jeho skorom návrate - veľmi skorom.

Udalosť sa odohrala pri kostole Betlehem.

   V sobotu 11. júna to bolo iné. Veriaci usilovne spievali Mungu ni Mwena, ľudovú svahilskú pieseň, keď ich Mary Akatsa prerušila. Oznámila im, že Boh k nej prehovoril a povedal jej, aby očakávala zázrak, pretože príde veľmi dôležitý hosť, aby jej dal životne dôležitú správu. Ľudia sa pripravili na niečo neočakávané a prázdnymi pohľadmi pozerali na ňu s otvorenými ústami, s bázňou a v zmätku. O 5 minút požiadala tých, čo spievali a tancovali, aby prestali, pretože dlho očakávané posolstvo prišlo. "Ježiš! Ježiš! Ježiš z Nazareta!" ozývali sa hlasné šepoty zo zástupu ľudí, ktorí dvíhali svoje ruky v podvolení sa a božskom privítaní.
   Vysoká postava bosého, v bielom oblečeného muža sa zrazu zjavila a stála v strede davu ľudí. Išiel pomaly k novej kostolnej budove, preč od stanu. Mary išla s ním, bok po boku.
   Pozrel som sa na svoje hodinky. Bolo 04 h 15 minút popoludní. Jej hlas bol prehlušený výkrikmi a hlasnými stonmi: Ježiš, Jesu, Jeeesu! Ty si prišiel. Vitaj, Ježiš! Zmy naše hriechy. Pomôž nám, Ježiš! Pre mnohých to bola posledná modlitba. Mysleli si, že Syn Človeka konečne splnil svoj prísľub a prišiel späť na zem. Kľakli si v emocionálnych modlitbách a šialenom úsilí zachrániť si duše 5 minút pred dvanástou. Muž ležiaci blízko mňa sa pomočil do nohavíc. Ja som sa pozeral priamo na cudzinca na stre tnutí bez mihnutia oka. Neznáme, blikajúce svetlo sa vznášalo na vrchole jeho hlavy pokrytej turbanom, na jeho bosých nohách a jeho celom tele.
   Scéna a nálada veriacich mi pripomínali časy na Babylonskej veži zo Starého zákona, keď sa jazyky pomiešali (Genezis, kap. 11). Každý si niečo mrmlal. Iní boli vystretí na zemi, plačúc nekontrolovateľne v chvále a uctievaní, v totálnom podriadení sa tejto situácii. Mary Akatsa sa dovolávala upokojenia. Bolo to ťažké. Áno, slumy Kawangware, plné násilia a kriminality, sa premenili na "svätú pôdu". Ten muž šepkal niečo Akatse asi 2 minúty. Potom informovala dav ľudí, že cudzinec k nim prehovorí. V č istej swahilčine, bez akéhokoľvek prízvuku, cudzinec oznámil, že ľudia z Kene boli požehnaní, hlavne tí, ktorí sa stretli na tomto podujatí v toto popoludnie. Povedal, že Mary mala dôležitú úlohu zjednotiť ľudí všetkých rás a kmeňov pod plášťom Boha cez Ježiša.
   "Prosím vás láskavo, aby ste sa neochvejne pridŕžali svojej viery, pretože svet už nebude. Blížime sa k času panovania nebies. Ale predtým prídem späť a prinesiem plno požehnaní pre vás všetkých. Prosím, rešpektujte Mary, pretože je pravou reprezentantkou "Najvyššieho", povedal ten muž a pripomenul davu, aby žili podľa učenia biblie.
   Davu trvalo skoro 20 minút, kým sa spamätal potom, čo neznámy muž odišiel s pánom Gurnamom Singhom v aute. Ale pán Gurnam Singh bude podľa všetkého potrebovať celý svoj život na to, aby sa spamätal zo šoku, ktorý zažil po dvoch minútach. Keď sa priblížili k autobusovej stanici, cudzinec povedal pánovi Singhovi, aby zastavil auto, pretože chce "vystúpiť do neba". Keď vystúpil z auta, nevzniesol sa hore. Prešiel pár krokov po ceste a jednoducho zmizol vo vzduchu. Viacero ľudí, ktorí to videli, bolo udivených jeho tajomným zmiznutím. O pár minút sa pán Singh vrátil s ostatnými svedkami zmiznutia a porozprával túto udalosť. Mary ubezpečila prítomných, že Ježiš vstúpil do neba.
    Fotograf Francis Kaburu urobil asi 6 záberov cudzinca.?

* * *

   Mnohí sa pýtajú -"Prečo toto všetko máme vedieť"? Dostali sme aj výčitku, že k Vianociam sme čitateľom "naservírovali" Antikrista. Chceme upozorniť, že táto publicistika nemá za úlohu vytvárať psychózy strachu a nepokoja. Udalosti okolo nás i vo svete sa nedejú nijako imaginárne. Panna Mária pôsobí cez srdcia, ktoré sme jej zasvätili a diabol pôsobí tiež cez srdcia, ale ktoré sú orientované na zlo. Ľudské srdce je tým bojovým poľom, na ktorom sa odohráva zápas o duše.

* * *

   Panna Mária prišla na tento svet priniesť práve pokoj. je to také jednoduché! Sestra Mária Goretti - Iveta Korčáková z Litmanovej v novembri 1995 na modlitebnom stretnutí povedala: Prišli sme sem preto, že je potrebný pokoj. Pokoj. Aby raz, keď na svet príde neopísateľný nepokoj, mi nemohol zobrať Boha.
    Nepoškvrnená Čistota nám to jasne odkázala 5. marca 1995:
Moje drahé deti! Prosím, rozmýšľajte viac o mojich posolstvách! Prosím Boha o jedinú vec. A to, aby vo vás nechal svoj pokoj. Tento čas je zlodejom pokoja. Prosím, povedzte Bohu: "Milujem, a preto ľutujem, milujem, a preto odpúšťam, milujem, a to je môj pokoj."

Pripravil: Anton SELECKÝ

                                                                           POKRAČOVANIE  > > >