MEDŽUGORIE

zabezpečujeme autobusovú dopravu do Medžugoria tam a späť.

 

Termíny:

18.6.-27.6. , 6.7.-15.7. , 18.7.-27.7. , 29.7.-7.8. fes.mládeže , 10.8.-19.8. , 21.8.-30.8.2003

Možnosť kúpania v mori (3x) a Kravické vodopády (1x).

Cena: 2.290 Sk

V cene je zahrnutá doprava.V Medžugorí sa platí domácim ubytovanie 4,1 Eur./noc/osoba.

p.Ďurčanová  :0903 376 312

tel./fax.: 041/4333 028 , 0905444 296

e-mail: stavostav@isternet.sk

www  : isternet.sk/stavostav

Adresa: Stavostav dopravná a cestovná agentúra,

Palárikova 1761,02201 Čadca