Irak: Bomby poškodili kostol a budovu patriarchátu
ZE / TK KBS

Ako informovala vatikánska agentúra Fides, karmelitánsky kostol a okná
budovy patriarchátu v Bagdade závažne poškodil bombový útok spojencov.
Podal o tom správu Mons. Jacques Isaac, sekretár Svätej synody
Chaldejského patriarchátu Babylonu a rektor bagdadského kolégia. Toto
kolégium je súčasťou Teologickej fakulty Pápežskej univerzity Urbaniana v
Ríme. Ako ďalej oznámil, Svätá synoda sa v súčasnosti snaží odhadnúť škody spôsobené kresťanskému obyvateľstvu. Súčasne poďakoval pápežovi Jánovi Pavlovi II. v mene irackého obyvateľstva za jeho úsilie o ukončenie tejto vojny.
Ako Rádio Vatikán informoval pomocný biskup Shlelom Warduni, katolícki a
pravoslávni biskupi v Iraku uverejnili 27. marca spoločnú výzvu na
zastavenie bombardovania. Povedal, že situácia civilného obyvateľstva v
hlavnom meste Iraku sa zreteľne zhoršila, pretože sa dňom i nocou
bombarduje. Podľa údajov Fidesu Chaldejský patriarchát je už zatvorený a
personál sa presťahoval do iných priestorov.


 

Kresťania v Iraku zasvätia krajinu Božej Matke
ZE / TK KBS, 22. marca 2003

Dnes zasvätia kresťanské cirkvi v Bagdade Irak Božej Matke. Slávnostný akt
sa vykoná o 18.00 hod. v Katedrále sv. Jozefa katolíckym chaldejským
obradom pred sochou Panny Márie Kráľovnej pokoja. Už niekoľko dní sa
kresťania Bagdadu zhromažďujú v mnohých kostoloch mesta na modlitby k
tejto mariánskej soche, ktorá v roku 1998 putovala po celej krajine.
Katolícky chaldejský patriarchát zastupuje biskup Shlemon Warduni a biskup
Emmanuel Karim Delly, Rímskokatolícku cirkev arcibiskup Jean Benjamin
Sleiman, Sýrsko-katolícku arcibiskup Atanasio Matti Matoka, Arménsku
katolícku cirkev arcibiskup Paul Coussa, Sýrsko-pravoslávnu arcibiskup
Saverius Jamil Hawa a Asýrsko-katolícku cirkev arcibiskup Ghevargese Warda
Daniel Sliwa.