Res Catholica
Aktuální zpravodajství z katolického světa
Vážení přátelé, čtěte náš pravidelný přehled zpráv z katolického světa. Přihlásit se k odebírání zpráv na váš email je možné přímo na serveru res.catholica.cz.
   
 

Res Catholica - 81/2003:

Itálie: Muzikál o Matce Tereze

Datum: 11. 3. 2003
Itálie: Muzikál o Matce Tereze V nejbližším půlroce se bude v Itálii hrát muzikál o životě Matky Terezy. Turné začíná 13.března v Brescii a skončí 12.září v Loretě.
Děj se soustřeďuje na významné momenty ze života Matky Terezy, na její myšlenky a modlitby, na každodenní práci pro ty nejchudší.

Tvůrci zdůrazňují, že nechtějí její životní příběh romantizovat, ale chtějí vyprávět o životě a pocitech této malé ženy, která se svými slovy a činy přiřadila k největším postavám naší doby.
Zdroj: Kathnet
(přeposlat článek)

Dominikáni otevírají noviciát v Iráku

Datum: 12. 3. 2003
Dominikáni P. Jean-Jacques Perennes O.P., vikář pro arabský svět, vyjádřil naději, že Dominikáni otevřou noviciát v iráckém Mossulu se studiem v Bagdadu.

Dnes mají Dominikáni v Bagdadu teologické centrum, kde se každý týden scházejí stovky křesťanů. Publikují zde periodikum "Křesťanské myšlení" a vykonávají i další pastorační činnosti.

Dominikáni prohlásili, že ani v případě války Irák neopustí.
Zdroj: Zenit
(přeposlat článek)

Další část Afriky ohrožena hladem

Datum: 11. 3. 2003
Asi čtvrtina obyvatel Malawi, tedy asi 3.2 milionu lidí, je ohrožena hladem a odkázána na mezinárodní pomoc. Deště po dlouhém suchu sice přišly, ale nastoupily pozdě a brzy skončily. Je ohrožena úroda obilí i tabáku (který tvoří 70 % příjmu země).

Nedostatek potravin se objevil už loni a předloni, takže 80 % dětí je podvyživených a jejich úmrtnost stoupá.

Vatikánská agentura Fides upozorňuje, že bude třeba dovézt 351 550 tun potravin.

Zdroj: Fides
(přeposlat článek)

Mezinárodní trestní tribunál ustaven

Datum: 12. 3. 2003
V prostorách holandského parlamentu byl inaugurován Mezinárodní trestní tribunál a jeho 18 soudců bylo vzato do přísahy. Stalo se tak na základě "Římské smlouvy" z roku 1998.

Řada států, nimž patří i Česká republika, se k tribunálu nepřipojila. Spojené státy se nepřipojily proto, že Tribunál ohrožuje působení jejich mírových jednotek v zahraničí, a uzavřely s řadou států (včetně ČR) dohodu o respektování imunity amerických vojáků.

Tribunál má stíhat zločiny proti lidskosti a porušování práv: interpretace těchto práv určí v budoucích letech charakter jeho působení.
Zdroj: MISNA, RC
(přeposlat článek)


Prosba o modlitbu

Prosme, nejmilejší, Boha všemohoucího Otce, aby očistil svět ode všech bludů, odvrátil nemoci, zahnal hlad, otevřel žaláře, rozvázal pouta, dobrotivě popřál poutníkům šťastný návrat, nemocným zdraví, mořeplavcům bezpečný přístav.

Všemohoucí věčný Bože, útěcho zarmoucených, sílo trpících, kéž proniknou k tobě prosby těch, kteří volají k tobě v jakémkoli soužení, aby se všichni mohli radovat, že jim v jejich potřebách pomohlo tvé milosrdenství.

Skrze našeho Pána, Ježíše Krista, jenž s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje, Bůh na věky věků. Amen.

Z liturgie Velkého pátku

Občanské sdružení Res Catholica nemá žádné
pravidelné příjmy a je zcela závislé na zaslaných darech.
Bankovní spojení: 1943612349/0800, variabilní symbol: 0230

 

 

Res Catholica - 76/2003: 

Itálie: Rodinné čtení bible je klíčem k evangelizaci

Datum: 27. 2. 2003
Italská biskupská konference uspořádala kongres o biblickém apoštolátu. Biskup Ghidelli z diecéze Lanciano-Ortona zde řekl, že zavedení biblické meditace v rodinách bude rozhodujícím krokem nové evangelizace.

Kongres zdůraznil, že je třeba upravit metody studia bible tak, aby se vyhnulo intelektualismu; pak lidé přestanou hledat biblické poučení mimo Církev.
Zdroj: Zenit
(přeposlat článek)

Emirát Katar povoluje stavbu kostelů

Datum: 27. 2. 2003
Vláda emirátu Katar vydala povolení ke stavbě několika kostelů: je to poprvé, co se v některém státě Perského zálivu stalo něco podobného. Sdělil to úředník ministerstva pro výstavbu, který si ale přeje zůstat v anonymitě.

Toto rozhodnutí učinila katarská vláda v zájmu kulturní svobody, řekl tento nejmenovaný vládní činitel.

V konkordátu, který Katar s Vatikánem uzavřel 18.listopadu m.r., se zavázal respektovat náboženskou svobodu všech křesťanských společenství.

V Kataru, který má 800.000 obyvatel, žije 45.000 křesťanských přistěhovalců, převážně z Filipin a z Indie, a 10.000 pravoslavných, též převážně cizinců.
Zdroj: Kathnet
(přeposlat článek)

Švýcarsko: Biskup Koch vyzývá k odvaze

Datum: 28. 2. 2003
Biskup Kurt Koch Ve svém postním dopise upozornil basilejský biskup Kurt Koch na to, že se ve Švýcarsku množí případy veřejných urážek křesťanství, jako je zesměšňování eucharistie nebo pornografické urážky papeže, jaké by si nikdo vůči muslimským nebo židovským představitelům nedovolil. V sekularizovaných zemích Evropy se tak šíří nepřátelský postoj ke křesťanství, jejž média dále využívají. Veřejnosti se nezřídka tvrdí, že křesťanství a konkrétně katolická církev zavinila kdejakou špatnost lidstva.

"My křesťané jsme si na podobná obvinění už natolik zvykli, že jsme sami velmi necitliví vůči útlaku a pronásledování křesťanů v jiných částech světa - v Číně, v severní Koreji, ve Vietnamu, v Súdánu, v Saudské Arábii, k celému martyrologiu dvacátého století", píše biskup Koch a cituje článek novináře Jana Rosse z týdeníku Die Zeit, který říká, že křesťanství je nejpronásledovanější náboženství na světě, ale kvůli "klišé západní sebenenávisti" se o to téměř nikdo nezajímá.

"Možná, že posuzuji tvrdě, ale chci, abychom se nad tím zamysleli a byli solidárnější s pronásledovanými křesťany", říká se v Kochově dopisu. "Ani jako křesťané si nemusíme a nesmíme dát všechno líbit. Kéž nám postní doba dodá novou odvahu, jasné sebevědomí a radost z naší víry", uzavírá biskup.
Zdroj: Kathnet
(přeposlat článek)

Další indický stát zakazuje konverzi

Datum: 28. 2. 2003
Vláda indického státu Gudžárat prosazuje nový zákon, který by zastavil náboženské konverze. Činí tak formou zákona o náboženské svobodě.

Zákon se má podobat zákonům přijatým v několika dalších indických státech. Nejnověji bylo takové opatření přijato v jižním státě Tamil Nadu.
Zdroj: MISNA
(přeposlat článek)


Prosba o modlitbu

Prosme, nejmilejší, Boha všemohoucího Otce, aby očistil svět ode všech bludů, odvrátil nemoci, zahnal hlad, otevřel žaláře, rozvázal pouta, dobrotivě popřál poutníkům šťastný návrat, nemocným zdraví, mořeplavcům bezpečný přístav.

Všemohoucí věčný Bože, útěcho zarmoucených, sílo trpících, kéž proniknou k tobě prosby těch, kteří volají k tobě v jakémkoli soužení, aby se všichni mohli radovat, že jim v jejich potřebách pomohlo tvé milosrdenství.

Skrze našeho Pána, Ježíše Krista, jenž s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje, Bůh na věky věků. Amen.

Z liturgie Velkého pátku

Občanské sdružení Res Catholica nemá žádné
pravidelné příjmy a je zcela závislé na zaslaných darech. Bankovní spojení: 1943612349/0800, variabilní symbol: 0230