Posolstvo Panny Márie, Medžugorie 25. augusta 2004

Rozhodnite sa!

Moje drahé deti!

Volám vás všetkých k obráteniu srdca. Rozhodnite sa, ako v prvých dňoch môjho príchodu sem, k úplnej premene  svojho života. Tak budete, dietky, mať silu kľaknúť a pred Bohom otvoriť svoje srdce. Boh  zachytí vaše modlitby a vypočuje ich. Ja sa pred Bohom prihováram za každého z vás. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie!     


 

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, z 25. mája 2004

 

"Drahé deti!

Aj dnes vás povzbudzujem, aby ste sa zasvätili môjmu srdcu a Srdcu môjho Syna Ježiša. Len tak budete každý deň viac mojimi a budete sa čoraz viac povzbudzovať navzájom k svätosti. Takto radosť ovládne vaše srdcia a stanete sa nositeľmi pokoja a lásky.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie


 Posolstvo Kráľovnej pokoja z Medžugoria

 V pokore a láske

Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste ešte silnejšie prežívali moje posolstvá v pokore a láske, aby vás Duch Svätý naplnil svojou milosťou. Len tak budete svedkami pokoja a odpúšťania.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

                                                                          V Medžugorí dňa 25, apríla 20004

                                                               Prostredníctvom Marije Pavlovič-Lunettiovej

  Za správnosť: Anton Selecký, o.z. Magnificat-Slovakia


Posolstvo Kráľovnej pokoja, 25. marec 2004

Preukážte lásku Ukrižovanému

Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili modlitbe. Zvlášť teraz, v tomto milostivom čase,  otvorte svoje srdcia, milé deti, a preukážte svoju lásku Ukrižovanému. Len tak objavíte pokoj, a modlitba bude vytekať z vášho srdca do sveta. Buďte príkladom, milé deti, a povzbudením k dobru. Som vám nablízku a všetkých vás milujem!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.                                            

Dané prostredníctvom Marije Pavlovič-Lunettiovej.             V Medžugorí, 25. marca 2004

za správnosť:  Anton Selecký, o.z. Magnificat-Slovakia


Posolstvo Kráľovnej pokoja

Ľudia pokoja a lásky

Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili. Modlite sa,  dietky, zvlášť za všetkých tých , ktorí nespoznali Božiu lásku. Modlite sa, aby sa ich srdcia otvorili a priblížili  môjmu Srdcu a Srdcu môjho Syna Ježiša, aby sme ich mohli premenit na ľudí pokoja a lásky.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! 

                                                     Prostredníctvom Marije Pavlovič-Lunettiovej,

                                                                                Medžugorie, 25.januára 2004

 Za správnosť: Anton Selecký, o.z. Magnificat


Posolstvo Kráľovnej pokoja

Láska, radosť a mier

Drahé deti !

Pozývam Vás, aby táto doba bola pre vás ešte silnejším povzbudením k modlitbe. V tomto čase, dietky, sa modlite, aby sa Ježiš zrodil vo všetkých srdciach, zvlášť v tých, ktoré Ho nepoznajú. Buďte láskou, radosťou a mierom  v tomto nepokojnom svete

Ja som s Vami a prihováram sa pred Bohom za každého z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!

 

                                            Prostredníctvom Marie Pavlovič-Lunettiovej

                                                                  Medžugorie, 25. novembra 2003


Posolstvo Kráľovnej pokoja

Povedzte celým srdcom!

Drahé deti!

Opäť vás pozývam, aby ste sa zasvätili môjmu Srdcu a Srdcu môjho Syna Ježiša.

Prajem si, deti moje, doviesť vás všetky na cestu obrátenia a svätosti. Iba tak, prostredníctvom vás, môžeme doviesť čo najviac duší na cestu spásy.

Neváhajte, deti moje, ale povedzte celým srdcom: Chcem pomôcť Ježišovi a Márii, aby čo najviac bratrov a sestier poznalo cestu svätosti. Tak zažijete spokojnosť, byť Ježišovými priateľmi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!

                                                                     

                                        Prostredníctvom Marije Pavlovič-Lunettiovej,   

                                                      Medžugorie, 25. októbra 2003

Posolstvo Kráľovnej pokoja

Nebuďte hluchí..!

Drahé deti!!

Aj dnes vás pozývam, aby ste sa priblížili k môjmu Srdcu. Iba tak pochopíte dar mojej prítomnosti medzi vami. Prajem si, deti moje, viesť vás k Srdcu môjho Syna Ježiša. Ale vy odporujete a nechcete otvoriť svoje srdcia modlitbe.

Opäť vás pozývam, deti moje: nebuďte hluchí, ale pochopte moje pozvanie, ktoré je pre vás spásou...!

Ďakujem Vám, že ste prijali moje pozvanie!

                                                           Prostredníctvom Marije Pavlovič-Lunettiovej

                                                                     Medžugorie, 25. septembra 2003


Posolstvo Panny Márie – Kráľovnej Pokoja

 Nezabudnite – som s vami!

 Aj dnes vás pozývam, aby ste ďakovali Bohu vo vašom srdci za všetky milosti, ktoré vám dáva aj prostredníctvom znamení a farieb, ktoré sú v prírode. Boh si praje priblížiť vás k sebe a povzbudzuje vás, aby ste Mu vzdávali vďaky.

Preto vás opäť pozývam, deti moje: modlite sa, modlite sa, modlite sa a nezabudnite, že ja som s vami.

Prihováram sa u Boha za každého z vás, pokým vaša radosť v Ňom nebude úplná.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!

 

                                                                         Prostredníctvom Marije Pavlovič-Lunettiovej

                                                                                V Medžugorí, dňa 25. augusta 2003

 


 

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, z 25. júla 2003:"Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Milé deti, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Len tak každý z vás objaví pokoj v srdci a vaša duša sa uspokojí. Pocítite potrebu dosvedčovať druhým lásku, ktorú cítite vo svojom srdci a živote. Som s vami a prihováram sa za vás pred Bohom za vás všetkých.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie."

 


 

 

Ročné posolstvo Mirjani Dragičević-Soldo 18.03.2003.    

 

Vizionárka Mirjana Dragičević-Soldo mala každodenné zjavenia od 24.júna 1981 do 25.decembra 1982. Na poslednom každodennom zjavení jej Panna Mária zverila desiate tajomstvo a povedala jej, že sa jej bude zjavovať raz do roka a to 18.marca každoročne. Tak to bolo aj po tieto roky.

 

Viactisíc pútnikov sa zhromaždilo pri modlitbe ruženca v komunite "Cenacolo". Zjavenie začalo o 8,55 hod a trvalo do 9,05 hod. Panna Mária dala nasledujúce posolstvo:

 

"Drahé deti! Zvlášť v tomto svätom čase pokánia a modlitby vás pozývam k voľbe. Boh vám dal slobodnú vôľu, aby ste si vybrali život alebo smrť. Srdcom počúvajte moje posolstvá, aby ste spoznali čo máte činiť a ako nájdete cestu k životu.

Deti moje, bez Boha nemôžte nič a to nezabudnite ani na jeden okamžik. Lebo kto ste vy a čo chcete na zemi, keď pod ňu opäť pôjdete.

Nehnevajte Boha, ale ma nasledujte k životu. Ďakujem vám, že ste tu."