Adresa:

Magnificat o.z.

Adresa redakcie:

M Rosa, P.O.Box 147

814 99  Bratislava 1, Slovakia

Tel./fax: +421/2/52 621 033
Mobil pre objednávky: 0904 125 589

Adresa pre Českých odberatežov:

Magnificat M ROSA
P.O. Box 105, 690 02 Břeclav, ČR

E-mail:

o.z. Magnificat / redakcia M Rosa

magnificat@stonline.sk

m_orol@stonline.sk

Číslo bankového účtu:

Volksbank Slovensko Bratislava,

MAGNIFICAT - M ROSA,

40300 190 18/3100

Reg. číslo MK 861/93

ISSN 1335-986X